Investigació EUM

ISTB

El grup de recerca Image, Satisfation and Tourist Behavior (ISTB) va ser creat l’any 2013 a l’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la Universitat de Girona (UdG) i està dirigit per la Dra. Elena Puiggròs Roman, coordinadora del Grau en Turisme de la Escola Universitària Mediterrani.

ISTB és reconegut al 2017 pel Consell de Govern de la Universitat de Girona com a grup de Recerca de la UdG amb el codi GRAD0004. Al 2022, es presenta a un SGR 2021 SGR 01369. formant part d’un grup Interdisciplinari de Recerca Territori i Societat (TiS) amb la direcció de Daniel Paül de la Universitat de Lleida.

En les recerques del grup, que analitza els casos de Catalunya i Espanya en el context internacional, s’utilitza una metodologia científica original i empirista que permet identificar l’estat de l’art de la qüestió i que alhora promou una millora en els resultats de la praxi en aquest camp.

En la recerca s’analitza tant les empreses, els clients, les institucions públiques i privades, és a dir es treballa amb tots els agents i actors de l’àmbit turístic. I rosteixi a nivell local, autonòmic, nacional o internacional, ja que en teoria a través d’internet el consumidor (crossumer) és internacional.


Línies de recerca

Imatge de destinacions, productes i serveis

La imatge dels destins, productes i serveis és un element clau tant en la decisió de compra com en la satisfacció dels visitants.

Aquest aspecte és imprescindible tant des del punt de vista de màrqueting com el de l’ordenació de territori perquè les innovacions, variacions i fluctuacions són extraordinàriament dinàmiques.

Patrimoni cultural, turisme i oci

El patrimoni cultural, turisme i oci es conjuguen com un tot integrat i cada vegada cobra major importància no solament per al turista internacional o nacional sinó que d’una forma creixent també per als ciutadans del mateix territori. Més si cap, a partir de la COVID-19 es valoren el (re)descobrir el propi territori.

Gestió de l’oci

Els canvis de vida en la societat actual indiquen que les fronteres entre oci i compres són cada vegada més difuses, tal com indica la Comissió Europea en el document «Transition pathway for tourism» en el area de resilencia en el topic 26 Serveis turístics per a visitants i residents.

Noves tendències en turisme

Les innovacions són cada vegada més canviants i han de ser analitzades en profunditat perquè afecta tant els mateixos destins, a la comercialització d’aquests, com a les formes de consum. Des de la robotització a les Smart Cities passant per la realitat augmentada és fonamental fer una anàlisi de les afectacions de totes aquestes innovacions i tendències.

Altres línies de recerca

ISTB és interdisciplinari de manera que tenen cabuda altres línies de recerca dins de l’enfocament sociològic, geogràfic en una tendència holística.


Equip

Dra. Elena Puiggròs

Directora del Grup de Recerca ISTB

LinkedIn Email

Iratxe Aragón

Col·laboradora del Grup de Recerca ISTB

LinkedIn Email

Dra. Anna Buj

Membre del Grup de Recerca ISTB

LinkedIn Email

Dr. Arnaud Laygues

Membre del Grup de Recerca ISTB

LinkedIn Email

Col·laboradora del Grup de Recerca ISTB

Email

Dra. Najat Tort

Col·laboradora del Grup de Recerca ISTB

LinkedIn Email

Vols col·laborar amb nosaltres? No dubtis a escriure'ns

Publicacions

2024

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A., Bauyon-Esguerra, T.L. y Dlugosz, K.A. (2024). Impacto de los vlogs de viajes sobre la elección de un destino turístico. Revista de Marketing y Publicidad, 9, 7-30. https://doi.org/10.51302/marketing.2024.19399

Fondevila-Gascón, J.F., Puiggròs-Román, E., Gutiérrez-Aragón, Ó. y Galindo-Reyes, J. (2024). Análisis de las estrategias de marketing digital para el Park Güell. Rotur, Revista de Ocio y Turismo, 18(1), 25-40. https://doi.org/10.17979/rotur.2024.18.1.9970

Gutiérrez-Aragón, Ó., Espinet-Rius, J.M., Gassiot-Melian, A., Pérez-Muñoz, A. y Ribas-Boadella, A. (2024). Satisfacción laboral y COVID-19: el caso del sector de los cruceros. Revista de Estudios Empresariales, Segunda Época, 1/2024, 169-194. https://doi.org/10.17561/ree.n1.2024.8132

 

2023

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A., López-Corbillón, M. y Sánchez-Giménez, M.A. (2023). Motivaciones turísticas de los millennials y centennials de Taiwán. El caso de la ciudad de Taichung. Ara, Revista de Investigación en Turismo, 13(1), 132-151. https://doi.org/10.1344/ara.v13i1.43500

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A. y Martín-Guerrero, L. (2023). Impacto del turismo deportivo sobre la masa social y la economía de un club de fútbol. El caso del F.C. Barcelona. Investigaciones Turísticas, 26, 183-206. https://doi.org/10.14198/INTURI.23073

Fondevila-Gascón, J. F., Lopez-Lopez, D., Puiggròs-Román, E. y Perez-Cubero, P. (2023). On the capture and use of private conversations on mobile phones for marketing purposes: A case in the tourism sector. En Martínez-López, F.J. (edit.) Advances in Digital Marketing and eCommerce: Fourth International Conference DMEC 2023 (pp. 185-215). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31836-8_22

2018

Laygues, A. (2018). Le français du tourisme en Europe. Sociolinguistica, Internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne. Vol. 32, Issue 1, Ed. De Gruyter, 43-56. https://doi.org/10.1515/soci-2018-0005

Laygues, A. (2018). De l’influence des pratiques professionnelles sur l’enseignement des langues. Sociolinguistica, Internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne. Vol. 32, Issue 1, Ed. De Gruyter, 239-252. https://doi.org/10.1515/soci-2018-0020

2017

Fondevila J.F., Puiggròs, E.., Muñoz, M. i Berbel, G. (2017). Cultural Tourism In Barcelona: An Empirical Analysis Of Information From Different Types Of Establishments. International Journal of Scientific Management and Tourism, 3 (1),  111-121

2016

Fondevila-Gascón, J.F, Mir-Bernal, P., Puiggròs-Román, E., Muñoz-González, M., Berbel-Giménez, G., Gutérrez-Aragón, Ó., Feliu-Roé, L., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J., SORRIBAS-MORALES, C., Crespo, J.-L., Marqués, J. (2016). Semantic Fields to Improve Business: the hotels case. Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science, 5(2), 47-60. https://doi.org/10.21664/2238-8869.2016v5i2.p47-60

Fondevila-Gascón, J.F, Berbel, G., Muñoz-González, M., Mir-Bernal, P., Puiggròs-Román, E., Sierra-Sánchez, J., Tena-León, M., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J., Ordeix-Rigo, E. (2016). Business tourist segment: empirical analysis in Spain about the influence of social media and smartphone in reservations for hotels. Advances in Economics and Business, 4(5), 261-267. https://doi.org/10.13189/aeb.2016.040506

Fondevila Gascón, J. F., Puiggròs, E.., Muñoz, M., Mir Bernal, P., Berbel, G., Gutiérrez, O., Feliu, L., Santana López, E., Rom Rodríguez, J. (2016). Use of social networks for hotel reservations in young people: empirical analysis. International Journal of Scientific Management and Tourism (IJOSMT), 2(1), 55-61.

2015

Fondevila, J.F, Puiggròs, E. Y Tort, N (2015). Innovación, turismo y TIC: el caso de los museos de Barcelona. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 14(1)

Fondevila Gascón, J.F,  Mir Bernal, P., Crespo, J.L,  Santana López, E., Rom Rodríguez, J., Puiggròs Román, E. (2015). La introducción de Facebook en el aula universitaria en España: la percepción del estudiante. RELATEC Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa,  14 (3), 63-73.

Fondevila Gascón, J.F,  Berbel, G., Muñoz, M., Mir, P., Puiggròs, E. (2015).  Using smartphones reservations for hotels in Barcelona for a business segment: Empirical analysis, Global Journal of Computer Sciences, 05 (2), 60-67. http://dx.doi.org/10.18844/gjcs.v5i2


Memòries