Investigació EUM

GID sobre Competència multicultural i plurilingüe

Aquest Grup d’Innovació Docent sorgeix de la diversitat existent al departament d’idiomes de l’Escola Universitària Mediterrani (EUM), centre adscrit a la Universitat de Girona, on s’imparteixen alemany, anglès, francès, italià, rus i xinès.

El marc comú de referència per a les llengües, així com el consell d’Europa, estableixen com una competència bàsica la competència plurilingüe i multicultural en les aules d’idiomes, seguint el model de Michael Byram al respecte. Seguint la importància donada a la competència intercultural, a EUM l’alumnat de tot els graus han de cursar un mínim de dos llengües i, per tant, esdevé encara més important emfatitzar la interculturalitat a les aules d’idiomes.

A més de les competències bàsiques en l’aprenentatge d’idiomes, la competència intercultural aporta un valor afegit tant en quant a motivació de l’alumnat per aprendre l’idioma, com per la utilització que en faran en el seu futur laboral, en permetre’ls reconèixer diferències culturals (etnicitat, gènere, nacionalitat, etc.) mitjançant el desenvolupament de la seva sensibilitat intercultural a través de les quatre competències en l’aprenentatge d’idiomes.

Objectius

L’objectiu principal del nostre GID és millorar la competència intercultural de l’alumnat d’idiomes de l’Escola Universitària Mediterrani (EUM). Per tal de dur-ho a terme, proposem dur a terme les tasques que s’especifiquen en el següent punt.


Desenvolupament

DIAGNÒSTIC

Fer un diagnòstic de la formació actual en competències interculturals a les aules d’idiomes a l’Escola Universitària Mediterrani (EUM), revisant les metodologies que utilitzen els membres del GID a l’aula per fomentar la competència intercultural i detectant les necessitats formatives actuals

FONS BIBLIOGRÀFIC

Elaborar un fons bibliogràfic amb publicacions destacades sobre la competència intercultural

PROCÉS FORMATIU

Dissenyar el procés formatiu de competències interculturals a les aules d’idiomes d’EUM generant els recursos docents necessaris per fomentar la competència intercultural a l’aula d’idiomes, tenint en compte les quatre competències bàsiques de l’aprenentatge d’idiomes (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, i expressió escrita)

IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ

Implementar les accions dissenyades a l’aula i, posteriorment, avaluar els resultats docents de les intervencions dutes a terme

DIFUSIÓ

Difondre els resultats de les accions preses a les aules en revistes científiques i congressos, si així s’escau.


Equip

Dra. Marta Bosch

Coordinadora del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

LinkedIn Email

Dr. Arnaud Laygues

Coordinador del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

LinkedIn Email

Dra. Anna Buj

Membre del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

LinkedIn Email

Milena de Jong

Membre del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

LinkedIn Email

Sonia Haiduc EUM
Dra. Sonia A. Haiduc

Membre del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

Email

Dra. Nadia Kebboua

Membre del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

LinkedIn Email

Dra. Elena Puiggròs

Membre del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

LinkedIn Email

Dr. Eduard Tapia

Membre del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

LinkedIn Email

Dra. Hui Wen Tsai

Membre del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

LinkedIn Email

Dra. Cristina Gracia

Membre del Grup d’Innovació Docent Competència multicultural i plurilingüe

LinkedIn Email

Vols col·laborar amb nosaltres? No dubtis a escriure'ns