Identitat Institucional

Introducció

La inclusió del logotip institucional en totes les accions de comunicació de l’Escola Universitària Mediterrani és el principal mecanisme per a identificar aquestes actuacions amb la institució. A part del logotip, hi ha altres elements que contribueixen gràficament a la identificació, com la tipografia i els colors.

Amb la finalitat de donar les pautes necessàries per a la seva aplicació, aquesta pàgina facilita els elements i criteris bàsics per a la seva utilització.

La creació de qualsevol element gràfic d’identificació de caràcter públic és responsabilitat de l’Escola Universitària Mediterrani, que s’encarrega d’oferir solucions a les diferents necessitats i consultes.