Investigació EUM

SIMPED

El grup de recerca SIMPED (Sistemes Innovadors de Monetització en Logística, Periodisme i Màrqueting Digital) va ser creat en el curs 2012-13 a EUM (Escola Universitària Mediterrani), centre adscrit a la Universitat de Girona (UdG) i està dirigit pel Dr. i Catedràtic d’Universitat Joan Francesc Fondevila Gascón, docent d’EUM, amb quatre sexennis de recerca i director del Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE), centre de recerca que també col·labora en el projecte, pretén analitzar el modus operandi empresarial en l’àmbit del màrqueting i la logística, específicament el digital, i aquests tipus d’estratègies:

 • Ús de mitjans de comunicació i mitjans socials en l’empresa (mitjans de comunicació digitals, xarxes socials, blogs i plataformes diverses, en factor convergència)
 • Monetització i rendiment de les estratègies de logística (hubs, nous sistemes de distribució com el clic&collect, última milla) i de màrqueting (mètriques com ROI, Roi i ROP, mitjans de comunicació digitals, xarxes socials, blogs i plataformes diverses, integració de les 4 Ps i les 4 Cs; estratègies de logística i màrqueting sectorials)
 • Logística i Internet físic (aplicacions virtuals logística, truck platooning)
 • Necessitat de plurilingüisme en aquestes estratègies (impacte de l’idioma en la creació de continguts i en els resultats)

En les recerques del grup, que analitza els casos de Catalunya i Espanya en el context internacional, s’utilitza una metodologia científica original i empirista que permet identificar l’estat de l’art de la qüestió i que alhora promou una millora en els resultats de la praxi en aquest camp. A més, s’analitza l’impacte de les xarxes de telecomunicació de banda ampla en el funcionament i les possibilitats pròpies del màrqueting digital, en necessitat de cabal per a aplicacions multimèdia, interactives i hipertextuals del màrqueting.

En la recerca s’analitza com les empreses duen a terme la seva estratègia de logística i màrqueting digital. Així, s’estudien empreses d’àmbits territorials diferenciats: local, autonòmic, estatal, la qual cosa permet comparatives interessants en funció de l’àrea territorial natural, ja que en teoria a través d’Internet el consumidor (crossumer) és internacional. S’analitza com conreen el màrqueting digital mitjançant l’ús de mitjà social i multilingüisme:

 • Ús de mitjans de comunicació digitals
 • Ús de xarxes socials
 • Ús de blogs
 • Ús de newsletter
 • Màrqueting digital mutiplataforma: impacte de la banda ampla
 • Integració de la P de promoció-comunicació en les 4 Ps i en les 4 Cs
 • Impacte del multilingüisme en l’estratègia de màrqueting digital
 • ROI (Return on Investment) de la inversió en mitjà social
 • Estratègies de màrqueting digital sectorials (indústria, serveis com el turisme)

S’estableixen comparatives amb altres països (en aquest sentit, existeix un acord entre el Grup de Recerca sobre Màrqueting Digital i Banda Ampla a Espanya i grups de recerca de Colòmbia, l’Equador, Mèxic, França, Portugal, Regne Unit, Polònia i els Estats Units) i s’obtenen resultats que faciliten la millora de la praxi de màrqueting.

SIMPED és interdisciplinària, de manera que tenen cabuda altres línies de recerca dins de les ciències socials i la tecnologia. S’utilitza metodologia quantitativa, qualitativa i experimental.


Línies de recerca

Màrqueting digital i impactes diversos

S’analitzen impactes diversos del màrqueting digital en àmbits professionals, generals o específics, mitjançant accions globals a llarg termini o activitats concretes a curt termini. S’utilitza metodologia predominantment quantitativa, encara que a vegades es combina amb la qualitativa.

Estudis sectorials per a patronals

Es realitzen estudis ad hoc per a patronals de diversos sectors com l’audiovisual, telecomunicatiu, periodístic, publicitari, veterinari o logístic. S’utilitza metodologia predominantment quantitativa, encara que a vegades es combina amb la qualitativa.

Ús de la interactivitat per a millorar resultats empresarials (HbbTV)

S’analitza l’ús de la interactivitat en campanyes de màrqueting amb la finalitat de millorar el ROI empresarial o organitzacional. Es recullen resultats d’impactes interactius i de tecnologies d’arrel interactiva com el HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV). S’utilitza metodologia quantitativa, qualitativa i experimental.

Fórmules de monetització de continguts

S’analitzen tècniques aplicades per a monetitzar la creació de continguts, especialment en l’àmbit comunicatiu i de màrqueting, encara que també en altres àmbits. Es proposen nous mètodes de monetització. S’utilitza metodologia predominantment quantitativa, encara que a vegades es combina amb la qualitativa.

Anàlisi, gestió i estratègia en logística

S’analitzen dades per a tenir més coneixement sobre diferents les empreses i entitats del sector logístic i el procés de presa de decisions. Això permet analitzar i millorar l’entorn competitiu, les diferents accions i estratègies de gestió empresarial, etc. dins del sector logístic.

Solucions innovadores per al sector logístic

S’inclouen recerques relacionades amb: la millora, automatització i digitalització de processos logístics, avanços tecnològics i robotització, disseny de magatzems, gestió de riscos, sostenibilitat, etc. Es proposen, en aquest sentit, solucions innovadores a reptes i problemes actuals del sector logístic.

Altres línies de recerca

SIMPED és interdisciplinària, de manera que tenen cabuda altres línies de recerca dins de les ciències socials i la tecnologia. S’utilitza metodologia quantitativa, qualitativa i experimental.


Equip

Dr. Joan Francesc Fondevila

Director del Grup de Recerca SIMPED

LinkedIn Email

Dr. Óscar Gutiérrez

Membre del Grup de Recerca SIMPED

LinkedIn Email

Dr. Gaspar Berbel

Membre del Grup de Recerca SIMPED

LinkedIn Email

Josep Maria Espinet EUM
Dr. Josep María Espinet

Membre del Grup de Recerca SIMPED

LinkedIn Email

Dr. Lluís Feliu

Membre del Grup de Recerca SIMPED

LinkedIn Email

Miguel Guillén

Col·laborador del Grup de Recerca SIMPED

LinkedIn Email

Júlia Alabart

Col·laboradora del Grup de Recerca SIMPED

LinkedIn Email

Vols col·laborar amb nosaltres? No dubtis a escriure'ns

Publicacions

2024

Espinet-Rius, J.M., Gassiot-Melián, A. y Coromina, L. (2024). Advance booking pricing strategies: A comparison of the pre- and postCovid-19 situation in the cruise industry. Tourism Management Perspectives, 52. 101260. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2024.101260

Fondevila-Gascón, J.F., Huamanchumo, A., Martín-Guart, R. y Gutiérrez-Aragón, Ó. (2024). El chatbot como factor de éxito comunicativo, de marketing y empresarial: análisis empírico. Correspondencias & Análisis, 19, 47-70. https://doi.org/10.24265/cian.2024.n19.02

Paniagua, A., Martín-Guart, R., Fondevila-Gascón, J.F. y Pérez-Latre, F.J. (2024). Relación entre planificación de medios y creatividad en un entorno de hibridación mediática y transmedialidad [Relationship between media planning and creativity in an environment of media hybridization and transmediality]. Revista Latina de Comunicación Social, 82, 1-21. https://doi.org/10.4185/rlcs-2024-2035

Fondevila-Gascón, J.F., Barrientos-Báez, A., Caldevilla-Domínguez, D. y Montero-Gascó, P. (2024). Herramientas de marketing interactivo en el sector sanitario: estudio de caso de la app Mi Salud. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 35: e2257. https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/2257

Polo-López, M., Fondevila-Gascón, J.F., Vidal-Portés, E., Muñoz-Sánchez, O. y Vilajoana-Alejandre, S. (2024). Analysis of Emotional Responses in Political Communication: An Experimental Case of Interactive Advertising. American Behavioral Scientist, 68(1), 26-42. https://doi.org/10.1177/00027642231166872

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A., Fondevila-Gascón, J.F. y Denia-Ruiz, A. (2024). Liderazgo femenino en un sector masculinizado. El caso de la automoción en España. Dirección y Organización, 82, 16-31. https://doi.org/10.37610/dyo.v0i82.657

 

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A., Bauyon-Esguerra, T.L. y Dlugosz, K.A. (2024). Impacto de los vlogs de viajes sobre la elección de un destino turístico. Revista de Marketing y Publicidad, 9, 7-30. https://doi.org/10.51302/marketing.2024.19399

 

Fondevila-Gascón, J.F., Puiggròs-Román, E., Gutiérrez-Aragón, Ó. y Galindo-Reyes, J. (2024). Análisis de las estrategias de marketing digital para el Park Güell. Rotur, Revista de Ocio y Turismo, 18(1), 25-40. https://doi.org/10.17979/rotur.2024.18.1.9970

Gutiérrez-Aragón, Ó., Fondevila-Gascón, J.F., Roca-Martínez, B. y Segura-Rodríguez, M. (2024). Criterios de aceptación del vehículo eléctrico por parte de la población española menor de 45 años. Revista de Estudios Andaluces, 47, 167-185. https://doi.org/10.12795/rea.2024.i47.08

Fondevila-Gascón, J.F., Martín-Guart, R., Cuenca-Fontbona, J. y Gutiérrez-Aragón, Ó. (2024). Fórmulas programáticas de negocio para los medios de comunicación: nuevas vías hacia la sostenibilidad. Ámbitos, Revista Internacional de Comunicación, 63, 29-48. https://doi.org/10.12795/Ambitos.2024.i63.02

Gutiérrez-Aragón, Ó., Espinet-Rius, J.M., Gassiot-Melian, A., Pérez-Muñoz, A. y Ribas-Boadella, A. (2024). Satisfacción laboral y COVID-19: el caso del sector de los cruceros. Revista de Estudios Empresariales, Segunda Época, 1/2024, 169-194. https://doi.org/10.17561/ree.n1.2024.8132

Gutiérrez-Aragón, Ó., Fondevila-Gascón, J.F., Gassiot-Melian, A. y Hidalgo-Naharro, M. (2024). Use of brand placement in the filmography of Quentin Tarantino. Revista Mediterránea de Comunicación, 15(1), 217-234. https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM.25388

2023

Gutiérrez-Aragón, Ó., Fondevila-Gascón, J.F. y Gracia-Conde, A. (2023). El patrocinio como factor condicionante en el desarrollo de las carreras de los deportistas de élite españoles. Desigualdades por género y tipo de deporte. Obra Digital, 24, 13-30. https://doi.org/10.25029/od.2023.371.23

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A., López-Corbillón, M. y Sánchez-Giménez, M.A. (2023). Motivaciones turísticas de los millennials y centennials de Taiwán. El caso de la ciudad de Taichung. Ara, Revista de Investigación en Turismo, 13(1), 132-151. https://doi.org/10.1344/ara.v13i1.43500

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A. y Martín-Guerrero, L. (2023). Impacto del turismo deportivo sobre la masa social y la economía de un club de fútbol. El caso del F.C. Barcelona. Investigaciones Turísticas, 26, 183-206. https://doi.org/10.14198/INTURI.23073

Fondevila-Gascón, J. F., Lopez-Lopez, D., Puiggròs-Román, E. y Perez-Cubero, P. (2023). On the capture and use of private conversations on mobile phones for marketing purposes: A case in the tourism sector. En Martínez-López, F.J. (edit.) Advances in Digital Marketing and eCommerce: Fourth International Conference DMEC 2023 (pp. 185-215). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31836-8_22

Guillén-Pujadas, M., Fondevila-Gascón, J.F., Gutiérrez-Aragón, Ó. y Vilajoana-Alejandre, S (2023). Perfil de los usuarios del servicio del transporte de pasajeros: Taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en España tras la pandemia del COVID-19. INNOVA Research Journal, 8(2), 67-82. https://doi.org/10.33890/innova.v8.n2.2023.2227

Fondevila-Gascón, J.F., Gutiérrez-Aragón, Ó., Vidal-Portés, E. y Pujol-Cordero, O. (2023). Influencia del neuromarketing en la percepción de carteles publicitarios: factores determinantes en la atención. Grafica, 12(22) (en prensa). https://doi.org/10.5565/rev/grafica.256

Fondevila-Gascón, J.F., Berbel-Giménez, G. y Blanco-Cosano, C. (2023). Adaptations versus original film premieres trends in broadband society: a comparative analysis. Profesional de la Información, 32(2), e320214. https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.14

2022

Fondevila-Gascón, J.F., López-López, D., Gutiérrez-Aragón, Ó. y Baños-Carmona, V. (2022). Sexismo en la publicidad televisiva: análisis comparativo entre 2018-2022. Razón y Palabra, 26(115), 205-221. https://doi.org/10.26807/rp.v26i115.1988

Gutiérrez-Aragón, Ó., Berbel-Giménez, G., Copeiro-Fernández, M. y Linde-Gomis, I. (2022). Impacto del marketing sensorial en decisiones del turista gastronómico en restaurantes. Redmarka, Revista Académica de Marketing Aplicado, 26(2), 136-154. https://doi.org/10.17979/redma.2022.26.2.9224

Gutiérrez-Aragón, Ó., Guillén-Pujadas, M. y Fondevila-Gascón, J.F. (2022). Percepción de habilidades en la figura del directivo y disposición a ocupar el cargo por parte de los trabajadores. Análisis de diferencias por género. Revista Internacional de Organizaciones, 29, 7-34. https://doi.org/10.17345/rio29.7-34

Berbel-Giménez, G., Reyes-Gómez, J. D. y Fondevila-Gascón, J.F (2022). Utilidad, reputación online e intención de uso de cuatro plataformas de economía colaborativa. Modelo de análisis multivariante (anova). Alojarse, viajar, comer y experimentar. Comparación de Airbnb, Blablacar, Eatwith y Trip4Real. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 105, 205-232. https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.105.16711 

 

Crespo, J., Fondevila-Gascón, J.F. y Marqués Pascual, J. (2022). Employer branding y propuesta de valor al empleado a través de los códigos éticos en las empresas Del sector financiero: estudio de caso. Revista INNOVAR, 32(83), 51-62. https://doi.org/10.15446/innovar.v32n83.99886

Fondevila-Gascón, J.F, Mir-Bernal, P., Sanmiguel, P., Sádaba-Garraza, T. y Vila-Márquez, F. (2022). Moda o ¿cómo interactuar con las generaciones jóvenes para crear marca?. Cuadernos Del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 24(150), 19-32. https://doi.org/10.18682/cdc.vi150.5534

Fondevila-Gascón, J.F, Berbel-Giménez, G., Vidal-Portés, E. y Hurtado-Galarza, K. (2022). Ultra-Processed Foods in University Students: Implementing Nutri-Score to Make Healthy Choices. Healthcare, 10(6), 984. https://doi.org/10.3390/healthcare10060984

Gutiérrez-Aragón, Ó., Fondevila-Gascón, J.F., Rovira-Pérez, M. y Rubio-Álvarez, A. (2022). Diferencias de género en la percepción del reggaetón en el público millennial y centennial y en trabajadores jóvenes de la industria. Ámbitos, Revista Internacional de Comunicación, 57, 171-191. http://dx.doi.org/10.12795/Ambitos.2022.i57.10

Gutiérrez-Aragón, Ó., Alcaraz-Espriu, E. y Solano-Tatché, M. (2022). Efectos de la masificación turística y de los cambios en el consumo sobre los mercados locales. El caso de La Boquería de Barcelona. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 20(1), 153-167. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2022.20.010

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A. y Nebot-López, A. (2022). Comportamiento de compra y actitud ante el greenwashing. Estudio comparativo entre consumidores de territorios con diferente desarrollo económico. Revista Universidad y Empresa, 24(42), 1-29. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.10639

2021

Arce-García, S., Vila-Márquez, F. y  Fondevila-Gascón, J.F (2021). Polarización en Twitter durante la crisis de la COVID-19: Caso Aislado y Periodista Digital. Revista de Comunicación, 20(2), 29-47.  https://doi.org/10.26441/RC20.2-2021-A2

Fondevila-Gascón, J.F, Vidal-Portés, E., Muñoz-Sánchez, O. y Polo-López, M. (2021). Interactive Advertising on HbbTV: An Experimental Analysis of Emotions. Sustainability, 13, 7794. https://doi.org/10.3390/su13147794

Lázaro-Marcé, J., Gutiérrez-Aragón, Ó. y Fondevila-Gascón, J.F. (2021). Influencia de la colaboración entre las áreas de ventas y marketing en los resultados de las empresas en un entorno de orientación al mercado. Revista de Estudios Empresariales, Segunda Época, 2/2021, 44-63. https://doi.org/10.17561/ree.n2.2021.6507

Gutiérrez-Aragón, Ó., Vizoso-Gómez, C.M., Fondevila-Gascón, J.F. y Berbel-Giménez, G. (2021). El fútbol como herramienta pedagógica en la enseñanza de dirección de empresas. Revista Educar, 57(1), 139-153. https://doi.org/10.5565/rev/educar.1139

Gutiérrez-Aragón, Ó., Gassiot-Melian, A. y Alabart-Algueró, J. (2021). Uso, aceptación y repercusión de las redes sociales y los influencers en el sector ecuestre. Doxa Comunicación, Revista Interdisciplinar de Estudios de Comunicación y Ciencias Sociales, 32, 115-142. https://doi.org/10.31921/doxacom.n32a6

Arce-García, S., Vila, F. y Fondevila-Gascón, J.F (2021). Analysis of the Twitter discourse in the 2019 electoral debates in Spain: a comparative algorithmic study. Comunicación y Sociedad, 35(1), 45-61. https://doi.org/10.15581/003.35.1.45-61

2020

Fondevila-Gascón, J.F., Gutiérrez-Aragón, Ó., Copeiro-Fernández, M., Villalba-Palacín, V. y Polo-López, M. (2020). Influencia de las historias de Instagram en la atención y emoción según el género. Comunicar, 28(63), 41-50. https://doi.org/10.3916/C63-2020-04

Fondevila-Gascón, J.F., Polo-López, M., Gutiérrez-Aragón, Ó. y Rom-Rodríguez, J. (2020). Movilidad e interactividad en el ámbito universitario: Oportunidades para las apps. Comunicación, Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales, 1(18), 39-65. https://doi.org/10.12795/Comunicacion.2020.i18.03

Fondevila-Gascón, J.F., Polo-López, M., Gutiérrez-Aragón, Ó. y Vilajoana-Alejandre, S. (2020). Necesidad de aplicaciones móviles especializadas en la Universidad: análisis empírico sobre opciones de ocio. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 26(E), 439-447

Fondevila-Gascón, J.F., Gutiérrez-Aragón, O., Copeiro-Fernández, M., Villalba-Palacín, V. y Polo-López, M. (2020). Influence of Instagram stories in attention and emotion depending on gender. Comunicar, 28(63), 41-50. https://doi.org/10.3916/C63-2020-04

Fondevila-Gascón, J.F, Polo-López, M., Rom-Rodríguez, J. y Mir-Bernal, P. (2020). Social Media Influence on Consumer Behavior: The Case of Mobile Telephony Manufacturers. Sustainability, 12(4), 1506.  https://doi.org/10.3390/su12041506

Fondevila-Gascón, J.F, Vila, F., Rom-Rodríguez, J. y Perello-Sobrepere, M. (2020). Interactividad en la prensa online. Una comparativa en diarios regionales y de referencia en Cataluña. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 26(4), 1421-1431. https://doi.org/10.5209/esmp.67033

Fondevila-Gascón, J.F, Polo-López, M., Vilajoana-Alejandre y S., Miotto, G. (2020). Noves narratives publicitàries televisives: la interactivitat i la mètrica en l’HbbTV. Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, 37(2), 77-92. https://doi.org/10.2436/20.3008.01.197

 

Gutiérrez-Aragón, Ó. y Gassiot-Melian, A. (2020). Relación entre la brecha salarial de género y la brecha generacional. El caso del sector veterinario español. Estudios de Economía Aplicada, 38(3), 1-17. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3.3074

Gutiérrez-Aragón, Ó. (2020). Crecimiento versus desarrollo sectorial: el caso del sector veterinario en España. Boletín de Estudios Económicos, 75(229), 171-196.

Gutiérrez-Aragón, O., Barahona-Márquez, F., y Berbel-Giménez, G. (2020). Deterioro socioeconómico sectorial derivado de un incremento impositivo: el caso del sector veterinario español de animales de compañía. Revista de Estudios Empresariales. Segunda Época, 1/2020, 182-200. https://doi.org/10.17561//ree.v2020n1.11

Rom-Rodríguez, J., Fondevila-Gascón y J.F, Polo-López, M., (2020). Tendencias en formatos publicitarios en la programación televisiva. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 26(2), 759-771. http://dx.doi.org/10.5209/esmp.67344

2019

Fondevila-Gascón, J.F., Liberal-Ormaechea, S. y Gutiérrez-Aragón, Ó. (2019). Análisis semántico en medios sociales para la comunicación digital turística. Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, 36(1), 71-94. https://doi.org/10.2436/20.3008.01.179

Fondevila-Gascón, J. F., Marqués-Pascual, J., Mir-Bernal, P. y Polo-López, M. (2019). Uses of WhatsApp in the Spanish university student. Pros and cons. Revista Latina de Comunicación Social, 74, 308-324.  https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2019-1332en

Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A., Del-Olmo-Arriaga, J.L. y Valero-Hermosilla, J.C. (2019). Interactivity, multimedia, and hypertextuality in digital sports journalism in Spain. En A.R. Fernández-Paradas (coord.). Interactivity and Social Networks (pp. 121-128). Palm Beach.

Fondevila-Gascón, J.F, Berbel-Giménez, G. y Muñoz-González, M. (2019). Experimental Study on the Utility and Future of Collaborative Consumption Platforms Offering Tourism Related Services. Future Internet, 11(3), 80. https://doi.org/10.3390/fi11030080

Fondevila-Gascón, J.F, Marqués-Pacual, J., Muñoz-González, M. y Polo-López, M. (2019). The impact of robotics on the tourism sector: the case of Barcelona. Harvard Deusto Business Research, 8(1), 49-61. https://doi.org/10.3926/hdbr.225

Fondevila-Gascón, J.F., Polo-López, M., Miotto, G. y Berbel-Giménez, G. (2019). La televisión interactiva en la universidad: análisis de usos y aplicabilidad. RISTI (Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. Iberian Journal of Information Systems and Technologies), E20, 05/2019, 1-12.

Gutiérrez-Aragón, Ó., Fondevila-Gascón, J.F. y Mir-Bernal, P. (2019). Análisis de la viabilidad de la utilización de índices comerciales de concesionarios de automóviles como indicadores predictores de crisis económicas: estudio de caso comparativo de doble entrada. Cuadernos de Economía, 42(119), 153-172. https://doi.org/10.32826/cude.v42i119.70

2018

Fondevila-Gascón, J.F, Mir-Bernal, P. y Rom-Rodríguez, J. (2018). Social media content value for a brand: study case/ Valor Del contenido de medios sociales para una marca: estudio de caso. Questiones publicitarias, 1(21), 21-26.  https://doi.org/10.5565/rev/qp.298

Fondevila-Gascón, J.F., Botey-López, J., Rom-Rodríguez, J. y Vila, F. (2018). Monetización en publicidad digital: interactividad para HbbTV. Hipertext.net: Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva, 16, 22-31.  https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2018.i16.06

Gutiérrez-Aragón, O., Barahona-Márquez, F., y Berbel-Giménez, G. (2018). Efectos del incremento del tipo de gravamen del IVA en 2012 sobre el empleo y las condiciones laborales en el sector veterinario en España. Influencia en la profundización de la brecha laboral de género. Estudios de Economía Aplicada, 36(3), 1-24. https://doi.org/10.25115/eea.v36i3.2560

Marqués-Pacual, J., Fondevila-Gascón, J.F. y Morillo-Bentué, J. (2018). La innovación en la rendición de cuentas de los medios de comunicación de servicio público (PSM). El caso de la CCMA. Revista Latina de Comunicación Social, 73, 1090-1114. https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1298

Marqués-Pascual, J., Fondevila-Gascón, J.F. y Morillo-Bentué, J. (2018). Innovation in the accountability of public service media (PSM). The case of the CCMA. Revista Latina de Comunicación Social, 73, 1090-1114. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2018-1298en

Polo-López, M., Miotto, G. y Fondevila-Gascón, J.F (2018). My Time: Incidencia de la televisión a la carta en la evolución del prime time en España. Revista Latina de Comunicación Social, 73, 208-227. https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1253

Polo-López, M., Miotto, G. y Fondevila-Gascón, J.F. (2018). My Time: Incidence of on demand television in the evolution of prime time in Spain. Revista Latina de Comunicación Social, 73, 208-227.  https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2018-1253en

Fondevila-Gascón, J.F., Mir-Bernal, P., Muñoz-González, M. y Berbel-Giménez, G. (2016). Social media and tourism: case study in Catalonia. Revista Científica Hermes-FIPEN, 16, 115-131.

2017

Fondevila-Gascón, J.F, Mir-Bernal, P, Muñoz-González, M, Gutiérrez-Aragón, Ó. y Berbel-Giménez, G. (2017). New digital communication, new advertising: the case of airlines in social media. Actas I Congreso Internacional de Agacom: Alen Das Fronteiras: Redes Na Diversidade, 1, 343-365.

Fondevila-Gascón, J.F, Botey-López, J, Rom-Rodríguez, J, Ordeix-Rigo, E, Muñoz-González, M, Berbel-Giménez, G. y Gutiérrez-Aragón, Ó. (2017). Learning methodologies about interactivity and the mix Internet and television: the case of HBBTV. INTED 2017 Proceedings, 74-85. https://dx.doi.org/10.21125/inted.2017.0126

Fondevila-Gascón, J.F (2017). Métricas y algoritmos sobre el impacto de los medios de comunicación en medios sociales: estado de la cuestión. ICONO14, 15(01), 21-41. https://doi.org/10.7195/ri14.v15i1.948

Fondevila-Gascón, J.F, Mir-Bernal, P., Crespo, J.L., Carreras-Alcalde, M. y Feliu-Roé, L. (2017). Use of social networking sites and instant messaging applications for university-related work and studying. Observatorio (OBS*) Journal, 11(3), 17-24. https://dx.doi.org/10.15847/obsOBS1132017877

Fondevila-Gascón, J.F., Rom-Rodríguez, J., Santana-López, E. y Botey-López, J. (2017). Intelligent Transport as a Formula for Improving Urban Spaces and Flows: A Quantitative and Qualitative Analysis. Spaces and Flows: An International Journal of Urban and ExtraUrban Studies, 8(3), 1-13.  https://doi.org/10.18848/2154-8676/CGP

Fondevila-Gascón, J.F., Botey-López, J. y Rom-Rodríguez, J. (2017). Formats emergents en televisió: anàlisi comparativa d’aplicacions publicitàries interactives en HBBTV. Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, 34(1), 67-81. http://dx.doi.org/10.2436/20.3008.01.155

Fondevila-Gascón, J.F., Sierra-Sánchez, J. y Liberal-Ormaechea, S. (2017). Redes sociales y crisis alimentarias: el caso de la carne roja y sus efectos cancerígenos según la OMS. Doxa Comunicación, Revista Interdisciplinar de Comunicación y Ciencias Sociales, 24, 127-148.

Fondevila-Gascón, J.F., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J., Mir-Bernal, P., Polo, M. y Feliu-Roé, L. (2017). El sector publicitario en España en el contexto internacional: el viraje digital. Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, 6(1), 1-8. https://doi.org/10.37467/gka-revsocial.v7.119

Miravitlles-Matamoros, P., Achcaoucaou, F., y Barahona-Márquez, F. (2017). Cómo afrontar la adaptación cultural de las multinacionales chinas en España. Emprendimiento y Negocios Internacionales, 2(2), 29-33. https://doi.org/10.20420/eni.2017.190

Gutiérrez-Aragón, Ó. y Fondevila-Gascón, J.F. (2017). La preocupación por la gestión de los recursos naturales. Un viaje desde la economía clásica a la economía ambiental. Sistema, Revista de Ciencias Sociales, 248, 77-92.

Puiggròs-Román, E., Tort-González, N. y Fondevila-Gascón, J.F. (2017). Innovación, turismo y TIC: el caso de los museos de Barcelona. Pasos. Revista de Patrimonio y Turismo Cultural, 15(3), 619-632. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2017.15.042

2016

Barahona-Márquez, F., Achcaoucaou, F. y Miravitlles-Matamoros, P. (2016). Mitigating the isomorphic conflicts faced by EMNEs in Southern Europe: The case of Chinese subsidiaries in Spain. Journal of Evolutionary Studies in Business, 2(1), 201-234. https://doi.org/10.1344/jesb2016.2.j017

Botey-López, J., Fondevila-Gascón, J.F., Ordeix-Rigo, E. y Rom-Rodríguez, J. (2016). HBBTV y publicidad interactiva aplicada: el caso alemán. adComunica. Revista científica de estrategias, tendencias e innovación en comunicación, 12, 143-161. https://doi.org/10.6035/2174-0992.2016.12.9

De-Uribe-Salazar, C., Marqués-Pascual, J. y Fondevila-Gascón, J. F. (2016). El liderazgo político en la era digital: un análisis de uso de Twitter por el Papa Francisco (@Pontifex). Obra Digital, (11), 85–99. https://doi.org/10.25029/od.2016.99.11

Fondevila-Gascón, J.F., Cardona-Pérez, C., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J., López-Crespo, J. y Mir-Bernal, P. (2016). Imagen y comunicación: el peso de la fotografía en el periodismo digital internacional. Revista Internacional de Cultura Visual, 3(1), 25-33. https://doi.org/10.37467/gka-revvisual.v3.489

Fondevila-Gascón, J.F., Santana-López, E. y Rom-Rodríguez, J. (2016). Ciudad accesible y transporte inteligente: análisis cualitativo. Revista Científica sobre Accesibilidad Universal La Ciudad Accesible, 5, 19-32.

Fondevila-Gascón, J.F, Rom-Rodríguez, J. y Santana-López, E. (2016). Comparativa internacional Del uso de recursos digitales en el periodismo digital deportivo: estudio de caso de España y Francia. Revista Latina de Comunicación Social, 71, 124-140. https://doi.org/10.4185/RLCS-2016-1087

Fondevila-Gascón, J. F., Rom-Rodríguez, J. y Santana-López, E. (2016). International comparison of the use of digital resources in digital sports journalism: case studies from Spain and France. Revista Latina de Comunicación Social, 71, 124-140. https://doi.org/10.4185/RLCS-2016-1087en

Fondevila-Gascón, J.F., Mir-Bernal, P., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J. y Botey-López, J. (2016). El factor reputacional y los medios sociales: propuestas métricas comparadas. Opción, 32(7): 615-629.

Fondevila-Gascón, J.F., Berbel, G., Muñoz-González, M., Mir-Bernal, P., Puiggròs-Román, E., Sierra-Sánchez, J., Tena-León, M., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J. y Ordeix-Rigo, E. (2016). Business tourist segment: empirical analysis in Spain about the influence of social media and smartphone in reservations for hotels. Advances in Economics and Business, 4(5), 261-267. https://doi.org/10.13189/aeb.2016.040506

Fondevila-Gascón, J.F., Mir-Bernal, P., Rom-Rodríguez, J., Santana-López, E. y Botey-López, J. (2016). Tendencias en métricas en medios sociales. Impacto en la publicidad. Revista Mediterránea de Comunicación, 155-170. https://doi.org/10.14198/MEDCOM/2016/8

Fondevila-Gascón, J.F., Mir Bernal, P., Cortiñas, S., Muñoz-González, M., Berbel-Giménez, G., Santana-Lopez, E., Rom-Rodríguez, J., Ordeix, E., Botey-López, J., Carreras-Alcalde, M., Crespo, J.L., Gutiérrez-Aragón, O., Puiggros, E. y Feliu-Roe, L. (2016). WhatsApp use in the University: empirical analysis. Revista CIDUI, 3 (2016), 1-13.

Fondevila-Gascón, J.F., Mir-Bernal, P, Puiggrós-Román, E, Muñoz-González, M, Berbel-Giménez, G, Gutiérrez-Aragón, Ó, Feliu-Roé, L, Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J., Sorribas-Morales, C., Crespo, J.L. y Marqués-Pascual, J. (2016). Semantic fields to improve business: the hotels case. Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science, 5(2), 47-60. http://dx.doi.org/10.21664/2238-8869.2016v5i2.p47-60

Fondevila-Gascón, J.F., Mir-Bernal, P, Puiggrós-Román, E, Muñoz-González, M, Berbel-Giménez, G, Gutiérrez-Aragón, Ó, Feliu-Roé, L., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J., Sorribas-Morales, C. y Crespo, J.L. (2016). Sentiment analysis as a qualitative methodology to analyze social media: study case of tourism. ISQR2016 Proceedings, 1st International Symposium on Qualitative Research, 5, 22-31.

Fondevila-Gascón, J.F., Muñoz, M., Puiggrós, E., Berbel, G., Gutiérrez-Aragón, Ó., Feliu-Roé, L., Santana-López, E. y Rom-Rodríguez, J. (2016). Use of social networks for hotel reservations in young people: empirical analysis. International Journal of Scientific Management and Tourism, 2(1), 55-61.

Gutiérrez-Aragón, Ó., Fondevila-Gascón, J.F., Mir-Bernal, P. y Testera-Fuertes, A. (2016). Utilización de las variables comerciales propias de los concesionarios de automóviles como indicadores predictores de crisis económicas posteriores. Pecvnia, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, 22, 121-140. http://dx.doi.org/10.18002/pec.v0i22.3897

Marqués-Pacual, J., Fondevila-Gascón, J.F., De-Uribe, C. y Perello-Sobrepere, M. (2016). Los bloques electorales en España. Una propuesta de modelo alternativo para superar el conflicto. Revista Latina de Comunicación Social, 71, 654-667. https://doi.org/10.4185/RLCS-2016-1114

Marqués-Pacual, J., Fondevila-Gascón, J.F., De-Uribe, C. y Perello-Sobrepere, M. (2016). Electoral blocks in Spain. A proposal of alternative model to overcome the conflict. Revista Latina de Comunicación Social, Año 71, 654-667. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2016-1114en

Mir-Bernal, P., Fondevila-Gascón, J.F. y Gutiérrez-Aragón, Ó. (2016). El uso de las brand fan pages de Facebook entre jóvenes y profesionales: análisis empírico. Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 13(1), 28-44.

2015

Fondevila-Gascón, J.F., Carreras-Alcalde, M., Seebach, S. y Pesqueira-Zamora, M.J. (2015). How Elders Evaluate Apps-A Contribution to the Study of Smartphones and to the Analysis of the Usefulness and Accessibility of ICTS for Older Adults. Mobile Media and Communication (Sage), 3(2), 250-266. https://doi.org/10.1177/2050157914560185

Fondevila-Gascón, J.F. y Mir-Bernal, P. (2015). Online Reputation Study: Empirical case on the reliability of online opinion platforms in hotel industry. Journal of Asian Business Research (JABR).

Fondevila-Gascón, J.F. y Lamelo-Varela, C. (2015). La influencia social 2.0 en los programas magazín de las radios generalistas españolas con relación a su audiencia. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 21(2), 813-831.  https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2015.v21.n2.50886

Fondevila-Gascón, J.F., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J., Mata, J. y Masip, P. (2015). El crowdfunding como fórmula de financiación de proyectos: análisis empírico. Revista Científica Hermes-FIPEN, 14, 24-47.

Fondevila-Gascón, J.F., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J., Mata, J. y Masip, P. (2015). Crowdfunding como uma fórmula para o financiamento de projetos: uma análise empírica. Revista Científica Hermes, 14: 24-47.

Fondevila-Gascón, J.F., Mir-Bernal, P., Crespo, J. L., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J. y Puiggròs-Román, E. (2015). La introducción de Facebook en el aula universitaria en España: la percepción Del estudiante. RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 14(3), 21-30. http://dx.doi.org/10.18844/gjcs.v5i2

Fondevila-Gascón, J.F., Berbel-Giménez, G., Muñoz-González, M., Mir-Bernal, P. y Puiggròs-Román, E. (2015). Using smartphones reservations for hotels in Barcelona for a business segment: Empirical analysis. Global Journal of Computer Sciences, 5(2), 60-67. http://dx.doi.org/10.18844/gjcs.v5i2

Fondevila-Gascón, J.F., Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J. y Feliu-Roé, L. (2015). Bases educativas de los planes de estudios Del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas en Cataluña. Sphera Publica, Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 15, 117-132.

Gutiérrez-Aragón, Ó. y De-Godos-Díez, J.L. (2015). Gestión empresarial del suelo: Dificultades, toma de decisiones y responsabilidad social. Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, 19, 75-111.

Mir-Bernal, P., Calderón, R., Recalde, M. y Fondevila-Gascón, J.F (2015). Brand.com: cómo Internet transforma la gestión de la reputación. Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación, 101, 24-33.

Santana-López, E., Rom-Rodríguez, J., Fondevila-Gascón, J.F. y Mir-Bernal, P. (2015). El sexismo y los estereotipos en la publicidad y en el cine. Análisis comparativo. Opción, 31(1), 657-670.

Ulacia-Oviedo, Z., Berbel-Giménez, G. y Fondevila-Gascón, J.F. (2015). Factores que inciden en la calidad de la experiencia alojativa en hoteles de ciudad 4 y 5 estrellas en La Habana. Revista de la Escuela Jacobea de Posgrado, 8, 31-56.

2014

Barahona-Márquez, F. y Miravitlles-Matamoros, P. (2014). España como destino de las multinacionales de países emergentes. Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía, 880, 165-184.

Fondevila-Gascón, J.F. y Perello-Sobrepere, M. (2014). The rise of Twitter in the Latin American landscape: a study of the most followed accounts in Brazil, Mexico, Argentina, Colombia and Venezuela. ALAIC (Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación), 10(19), 108-119.

Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A., Del Olmo-Arriaga, J.L., Andreu-Domingo, D., Seebach, S. y Calviño-Pérez, S. (2014). Online Marketing in Firms with Professional and Legal Services: A local study. Journal of Business and Economics, 5(9), 1604-1613.

Fondevila-Gascón, J.F., Marqués-Pacual, J. y Perello-Sobrepere, M. (2014). La Generalitat de Catalunya y la potenciación de la participación ciudadana. Un análisis de la presencia online, Chasqui, 126, 22-30.

Fondevila-Gascón, J.F., Feliu-Roe, L. y Del Olmo-Arriaga, J.L. (2014). Use of social networks in education: advantages and disadvantages. Journal of Modern Education Review, 1-9.

Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A. y Del-Olmo-Arriaga, J.L. (2014). El primer paso hacia la empleabilidad: los criterios para elegir universidad / The first step toward employability: criteria for choosing college. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 139, 5-15. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.012

Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A. y Del-Olmo-Arriaga, J.L. (2014). Por qué se eligen los estudios de Comunicación en el campo de las Ciencias Sociales: análisis causal polimetodológico. Historia y Comunicación Social, 19(9), 605-620. https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.45052

Fondevila-Gascón, J.F. (2014). El uso de hipertexto, multimedia e interactividad en periodismo digital: propuesta metodológica de ranking de calidad. ZER, Revista de Estudios de Comunicación (Journal of Communication Studies), 19(36), 55-76.

Fondevila-Gascón, J.F., Carreras-Alcalde, M., Mir-Bernal, P., Del-Olmo-Arriaga, J.L. y Pesqueira-Zamora, M.J. (2014). El impacto de la mensajería instantánea en los estudiantes en forma de estrés y ansiedad para el aprendizaje: análisis empírico. Didáctica, Innovación y Multimedia, 10(30), 1-15.

2013

Fondevila-Gascón, J.F. y Del-Olmo-Arriaga, J.L. (2013). Factores de elección de carreras de Ciencias de la Comunicación en España: el peso de la ética. Estudios sobre el Mensaje Periodístico (EMP), 19, 735-744. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42156

Fondevila-Gascón, J.F., Estella-García, S. y Del-Olmo-Arriaga, J.L. (2013). Estrategias de gestión de la información para cubrir necesidades laborales especializadas. ICONO14, 11(01), 217-231.

Fondevila-Gascón, J.F. (2013). Características de la publicidad en el ciberperiodismo en España: el caso de El Mundo y El País. Index Comunicación, 3, 41-61.

Fondevila-Gascón, J.F., Herrando-Soria, C., Beriain-Bañares, A. y Del-Olmo-Arriaga, J.L. (2013). Social media y comercio electrónico. Pinterest como nueva herramienta comunicacional. Doxa Comunicación, Revista Interdisciplinar de Comunicación y Ciencias Sociales, 16, 151-172.

Fondevila-Gascón, J.F. (2013). Knowledge and Technological Development Effects on Organizational and Social Structures. International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD), 5(1), 60-62. https://doi.org/10.4018/IJSKD

Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A., Del-Olmo-Arriaga, J.L., Aguiar-Pérez, J.M., Baladrón-Zorita, C. y Carro-Martínez, B. (2013). University and selection factors: an econometric analysis. Wulfenia Journal, 20(11), 56-75.

Fondevila-Gascón, J.F., Seebach, S. y Cardona-Pérez, C. (2013). Photography in digital journalism: a comparative case-study analysis between newspapers in Canada, France, Italy and Spain. Research Open Journal of Science and Technology (ROJST), 1(5), 51-62.

Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A. y Del-Olmo-Arriaga, J.L. (2013). New connectivity between audience and mass media: An empirical analysis of interactivity in the Spanish digital press. Sociedad de la Información, 44, 110-130.

Fondevila-Gascón, J.F., Beriain-Bañares, A. y Del-Olmo-Arriaga, J.L. (2013). Tecnología y educación: impacto en la elección de universidad. Revista Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad, 2(2), 1-12.


Projectes de recerca

2022

Fondevila-Gascón, J.F. (2022). Miembro Del Grupo de investigación sobre Comunicación Científica (UPF, 2015-2022).

2021

Fondevila-Gascón, J.F. (2021). Miembro Del Comité científico de la Comisión de Promoción de la Calidad y Selección de Pares Evaluadores Del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Del Ecuador (CACES). 2020-21.

Fondevila-Gascón, J.F. (2021). Colaborador Del equipo de investigación sobre “Evaluación de la idoneidad de formatos publicitarios basada en el método de decisión multicriterio (MCDM)” (Universidad de Sevilla, Facultad de Industrias Creativas de la Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas – Lituania). 2021-22.

2020

Fondevila-Gascón, J.F. (2020). Miembro Del proyecto HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) de Fundación Blanquerna (2020-21).

Fondevila-Gascón, J.F. (2020). Miembro Del grupo de gestión de conocimiento para docentes Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Enseñanza (Colombia) (2015-2020).

2019

Fondevila-Gascón, J.F. (2019). Miembro Del Grupo de investigación GRECPRP (Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad en Publicidad y Relaciones Públicas). URL, 2014-2022.

Fondevila-Gascón, J.F. (2019). Miembro Del Grupo “Study about the 2019 election for the European Parliament, EP election in Spain” (University of Amsterdam, University of Koblenz-Landau, IE School of Global and Public Affairs and University of Aveiro).

2018

Fondevila-Gascón, J.F. (2018). IP compartido Plan Nacional “Nuevas formas de publicidad interactiva en televisión, Internet y los medios digitales. Aplicaciones reales en HbbTV” (CSO2017-88895-R). Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Financiación: 30.250 euros. Proyecto Retos. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Fondevila-Gascón, J.F. (2018). Colaboración con el proyecto MapCom, “Mapas de la investigación en Comunicación en las Universidades españolas de 2007-2018” (código PGC2018-093358-B-I00), correspondiente a la convocatoria 2018 de Proyectos I+D de Generación de Conocimiento, y auspiciado también por la AE-IC.

2017

Fondevila-Gascón, J.F. (2017). Investigador Del Plan Nacional “Pseudociencia y sociedad en España. Análisis de las estrategias comunicativas usadas por la pseudociencia para su inserción social: métodos, discursos y usuarios (PYSOCE)”, Código: CSO2014-54614-P. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración (01/01/2015-31/12/2017). Financiación recibida: 25.000 €.

Fondevila-Gascón, J.F. (2017). Colaboración con el Proyecto MapCom (Proyecto MapCom).

Fondevila-Gascón, J.F. (2017). Colaboración con la investigación MooC (Viviana Carolina Cáceres Villalba, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Psicología, Laboratorio de Cognición).

Fondevila-Gascón, J.F. (2017). Miembro Del Directorio de Investigadores de Economía Pública, Social y Cooperativa (creado en 2017).

2016

Barahona Márquez, F. Miembro del grupo de investigación Emprendimiento colectivo, innovación e internacionalización en las empresas españolas de servicios (1900-2017), proyecto competitivo financiado por el Ministerio de Educación, Innovación y Universidades (Gobierno de España).

Fondevila-Gascón, J.F. (2016). Miembro de COMM.RESEARCH-EAE (desde 2016).

Fondevila-Gascón, J.F. (2016). Miembro Del Grupo de Investigación GISTIC de la Universidad Nacional de Colombia (2015-16). Grupo GISTIC Universidad Nacional de Colombia

2015

Fondevila-Gascón, J.F. (2015). Proyecto Del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Catalunya, en España.

Fondevila-Gascón, J.F. (2015). Investigador principal en España Del Grupo Institucional de Pedagogía, Didáctica y Educación (GIPDE).

Fondevila-Gascón, J.F. (2015). Miembro Del Comité científico de Intelligent Communication Protocols and Algorithms.

Fondevila-Gascón, J.F. (2015). Miembro de European Alliance for Innovation (EAI) – Strategic Forum initiative.

2014

Fondevila-Gascón, J.F. (2014). Miembro Del comité científico Del proyecto de opinión Sociopolítica Del Departamento de Investigación Del Ministerio de Economía de Taiwán.

Fondevila-Gascón, J.F. (2014). Miembro Del Grupo de análisis sobre MooC de la CASUE (2013-14).

Fondevila-Gascón, J.F. (2014). Miembro Del Equipo Coordinador de CITEC (Centro de Investigación de Tendencias de Comunicación) y de su Comité científico. Desde 2014.

2012

Fondevila-Gascón, J.F. (2014). Miembro Del Comité Científico Del Communication and Media Research Center: http://ccmrc.eu/scientific-board/. Desde 2014.

2013

Fondevila-Gascón, J.F. (2013). Miembro Del Foro de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales. CIDOB (2004-2013).

Fondevila-Gascón, J.F. (2013). Proyecto competitivo privado. Proyecto Usabilidad y accesibilidad de teléfonos inteligentes para personas mayores (2013). Fundación Vodafone y Universitat Abat Oliba CEU (UAO-CEU). Investigador principal: Dr. J.F. Fondevila-Gascón.

Fondevila-Gascón, J.F. (2013). Miembro Del Grup de Treball (GdeT) de “Universitats i Coneixement” Del projecte CIT 2020 (Cicle de la Innovació Tecnològica, Catalunya 2020).

Fondevila-Gascón, J.F. (2013). Proyecto Informe sobre la Evolución Del macro-sector de las Telecomunicaciones en España 2013-2016.

Fondevila-Gascón, J.F. (2013). Responsable en España Del Value4Nano project.

Fondevila-Gascón, J.F (2013). IP de UAO CEU Del III Encuentro Internacional de Rectores de Universia, Río de Janeiro (Brasil): La Universidad Del siglo XXI, una reflexión desde Iberoamérica.


Memòries