POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Escola Universitària Mediterrani amb CIF B-08985616 serà la responsable de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, així com dels facilitats telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts a conseqüència de la relació que Vostè mantingui amb nosaltres i dels derivats dels seus hàbits de navegació i consum. Aquesta companyia està situada a Rocafort, 104. 08015 Barcelona, podent posar-se en contacte amb la mateixa a través de l’adreça electrònica mediterrani@mediterrani.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Escola Universitària Mediterrani tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació que Vostè manté amb nosaltres, així com per a enviar-li comunicacions comercials per qualsevol via, fins i tot finalitzada la relació amb vostè, per a mantenir-li informat d’aquells dels nostres productes i serveis similars als contractats per Vostè.

Així mateix, l’informem que, amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis de Escola Universitària Mediterrani adequats als seus interessos, així com per a millorar la seva experiència d’usuari de la nostra pàgina Web, elaborarem un “perfil comercial” en base tant a la informació facilitada per vostè com a aquella altra derivada dels seus hàbits de consum i navegació i l’obtinguda de xarxes socials.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Tant les dades personals proporcionades, com els obtinguts de la seva navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut es conservaran mentre Vostè no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’execució i manteniment de la relació mantinguda amb Vostè, així com el consentiment exprés que, en el seu cas, ens hagi facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials pròpies i/o de tercers i l’elaboració de perfils comercials amb les finalitats indicades en l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” anterior.

L’informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se en la present pàgina web, els sol·licitats telefònicament o en qualsevol dels nostres formularis en format paper, són els estrictament necessaris per a formalitzar i gestionar la relació amb Vostè, de manera que, en cas de no facilitar-los, no podrem mantenir aquesta relació. En qualsevol cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessaris per a aquesta activitat principal.

Com, hem indicat anteriorment, l’oferta prospectiva de productes i serveis propis, així com l’elaboració de perfils comercials, són tractaments addicionals que estan basats en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el manteniment de la relació que manté amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Escola Universitària Mediterrani no cedirà les seves dades a tercers tret que existeixi una obligació legal o que tinguem el seu consentiment.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Escola Universitària Mediterrani estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Escola Universitària Mediterrani deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats, podran exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments en el seu cas prestats, remetent un email a mediterrani@mediterrani.com. En aquest sentit, l’informem que té a la seva disposició models d’exercici dels citats drets en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos).

Quan l’interessat el consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades, especialment quan aquell consideri que no hem satisfet degudament l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació podrà presentar-la davant la citada autoritat mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de dades ofereix.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Escola Universitària Mediterrani informa sobre l’ús de cookies a les pàgines web del seu portal corporatiu. Les cookies són arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Són eines fonamentals per poder oferir determinats serveis de la societat de la informació. Entre altres, permeten que una pàgina WEB pugui recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o de les accions realitzades des d’un equip determinat i, a partir d’aquestes dades, poder reconèixer l’usuari i millorar el servei.

Tipus de cookies: Segons quina sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien, les cookies i tracte de les dades obtingudes, podem trobar dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers. També es poden classificar, segons el termini que estan en el navegador de l’usuari, en cookies de sessió o cookies persistents. Finalment, les cookies es poden agrupar en cinc grups, atesa la finalitat de les dades aconseguides: tècnics, de personalització, d’anàlisi, publicitàries i de publicitat comportamental. Existeix més informació en la “Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades”.

L’analítica web permet conèixer el nombre d’usuaris que accedeixen a la WEB, el nombre de pàgines visitades, la freqüència i repetició de les visites, la durada, el navegador utilitzat, l’operador que dona el servei, l’idioma, el terminal que utilitza o la ciutat on està assignat IP de l’usuari. Aquesta informació possibilita un millor servei per part d’aquesta WEB.

Acceptació de la Política de Cookies: Escola Universitària Mediterrani assumeix que tot visitant de la WEB accepta l’ús de cookies.