POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de EUM i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la persona usuària en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:
– Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
– Per a quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
– Quina és la legitimació per al seu tractament.
– Durant quant temps els conservem.
– A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
– Quins són els seus drets.
1. RESPONSABLE:

ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI SL (B08985616)
Carrer de Rocafort, número 104
08015 de Barcelona (ESPANYA)
mediterrani@mediterrani.com

Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Lant Advocats (Lant Advisors, S.L.P.)
Dades contacto DPD: eum@delegado-datos.com

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DELS TRACTAMENTS DE LES DADES ENVIADES A través DE:

• FORMULARI DE CONTACTE / CONTACTA’NS.
Finalitats: Facilitar un mitjà perquè la persona usuària pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació, així com enviar comunicacions informatives i publicitàries sobre cursos d’interès i la nostra oferta formativa, així com productes, serveis i activitats relacionades, fins i tot per mitjans electrònics, si es marca la casella d’acceptació.
Legitimació: El consentiment de la persona usuària en sol·licitar-nos informació a través dels nostres formularis de contacte i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
Conservació: Fins a resoldre la sol·licitud d’informació per mitjà del nostre formulari o una vegada contestada per correu electrònic o atesa telefònicament, si no ha generat un nou tractament. En cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que se sol·liciti la baixa d’aquests.
• FORMULARIS SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA / VISITES PERSONALITZADES
Finalitats: Facilitar mitjans a les persones usuàries perquè puguin sol·licitar cita amb nosaltres, agendar la reunió en línia o visita presencial en el nostre centre i/o contactar i respondre a la sol·licitud per via telefònica, confirmar el dia i l’hora de la visita i enviar recordatoris, fins i tot a través de mitjans electrònics, així com atendre i gestionar la sol·licitud i fer un seguiment d’aquesta.
Legitimació: El consentiment de la persona usuària en demanar una cita a través dels nostres formularis.
Conservació: Durant el temps necessari per a atendre la seva petició i fins a resoldre la seva sol·licitud i, com a màxim, durant ** per a fer el seguiment de la cita / visita, si no ha generat un nou tractament. En cas de no atendre la cita / visita, si la persona no és alumna del centre, les dades s’eliminaran transcorregut ** si no ha generat un nou tractament.
• FORMULARI RESERVA LA TEVA PLAÇA / INSCRIPCIÓ ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS
Finalitats: Gestió de l’organització, inscripció i assistència de les persones interessades a l’activitat organitzada, així com enviar comunicacions informatives i publicitàries sobre cursos d’interès i la nostra oferta formativa, així com productes, serveis i activitats relacionades, fins i tot per mitjans electrònics, si es marca la casella d’acceptació.
Legitimació: Execució de l’acord d’inscripció i consentiment de la persona usuària en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
Conservació: Fins a la realització de l’activitat o, en el seu cas, exercici de la baixa comercial i terminis legals de conservació.
• FORMULARI AFEGIR OFERTA DE TREBALL O PRÀCTIQUES
Finalitats: Verificar les dades i/o documentació aportada, així com el compliment dels requisits i la viabilitat de la petició, gestionar l’alta i relació amb l’empresa col·laboradora i la publicació de l’oferta.
En relació amb les dades personals i acadèmiques o professionals d’els/les estudiants facilitats en virtut de les ofertes publicades, l’empresa col·laboradora reconeix que aquests són confidencials i que seran utilitzats exclusivament en el marc del procés de selecció o conveni de pràctiques, comprometent-se a no facilitar ni revelar cap informació a tercers, excepte obligació legal. En el seu cas, la cessió de les dades es realitza exclusivament en el marc del compliment de conveni i, en conseqüència, l’empresa es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades personals, a la seva no utilització fora de la relació contractual mantinguda entre les parts i al compliment de les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades.

Legitimació: Consentiment de la persona usuària i/o execució del Conveni marc / Acord de col·laboració entre les parts.
Conservació: Mentre duri la relació de col·laboració / vigència del Conveni marc i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per a atendre eventuals responsabilitats.
• FORMULARI DE LLOGUER D’ESPAIS / CONSULTORIA
Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
Legitimació: El consentiment de la persona usuària en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o una vegada contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa d’aquests.
• FORMULARI COMENTARIS BLOG
Finalitat: Publicar el seu comentari en la secció del blog de la pàgina web.
Legitimació: El consentiment de la persona usuària en enviar les seves dades personals i comentaris en la publicació corresponent.
Conservació: Mentre el comentari estigui publicat en el blog de la pàgina web.
• FORMULARI EMPRENEDOR/A (VOLS POSAR A PROVA SI LA TEVA IDEA DE NEGOCI?)
Finalitat: Facilitar mitjans perquè la persona interessada pugui posar-se en contacte amb nosaltres i gestionar i avaluar la petició, verificar el compliment dels requisits per a adherir-se i, en el seu cas, donar d’alta com a persona usuària del programa EUM EMPREN, així com prestar l’assessorament i altres serveis associats.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada en enviar la seva sol·licitud i, si escau, execució de l’acord.
Conservació: Mentre duri la relació i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per a atendre eventuals responsabilitats.
• PREINSCRIPCIÓ / RESERVA DE PLAZA
Finalitats: Gestionar la petició, en el seu cas, agendar cita per a realitzar el tràmit i gestionar la documentació requerida per a la seva formalització.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada.
Conservació: Mentre es resol la sol·licitud i, com a màxim, durant 1 any, tret que es formalitzi matrícula o iniciï un nou tractament i durant els terminis exigits per llei per a atendre eventuals responsabilitats.
• SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ DE CURSOS
Finalitats: Informar sobre el curs o formació i realitzar el seguiment de la sol·licitud d’informació, fer una proposta de matrícula i realitzar un seguiment de la mateixa i, en el seu cas, enviar comunicacions sobre altres cursos i activitats relacionades d’interès per a la persona usuària, inclusivament per mitjans electrònics.
Legitimació: El consentiment de la persona usuària en sol·licitar-nos informació a sobre la nostra oferta formativa a través dels nostres formularis i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació comercial.
Conservació: Durant el seguiment de la sol·licitud i, com a màxim, durant 1 any, tret que formalitzis la matrícula o s’iniciï un nou tractament. En cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que se sol·liciti la baixa d’aquests.
• ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS
Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu curriculum vitae (CV), les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per a participar en processos de selecció de personal, presents i futurs, realitzar perfils laborals i verificar les referències aportades
Legitimació: El consentiment de la persona usuària en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic i, en el seu cas, en remetre’ns la seva informació personal i currículum per als nostres processos de selecció de personal, i aplicació de mesures precontractuals.
Conservació: Fins a contestar la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservats, com a màxim, durant un any per a futurs processos de selecció.
• APLICACIÓ A OFERTES D’OCUPACIÓ
Finalitat: Disposar del seu currículum per a participar en processos de selecció de personal, presents i futurs, realitzar perfils laborals i verificar les referències aportades.
Legitimació: El consentiment de la persona usuària en inscriure’s en una oferta de treball, i aplicació de mesures precontractuals.
Conservació: Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal oberts i, en el seu cas, per a futurs processos, mentre la persona sigui usuària de la xarxa social o portal d’ocupació i mantingui el seu perfil públic en la plataforma.
• PUBLICACION TESTIMONIATGES/OPINIONS
Finalitat: Publicar el teu testimoniatge i experiència personal en la pàgina web relativa a la prestació dels nostres serveis o compra dels nostres productes per a promocionar els mateixos.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada en publicar el seu testimoniatge en la pàgina web.
Conservació: Durant el temps en el qual estigui publicada la seva opinió, mentre serveixi per a la finalitat de promoció dels nostres productes o serveis.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.
El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.
Les dades personals sol·licitades són necessaris per a gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens els facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.
Respecte als comentaris en el blog, no es publicaran continguts que puguin resultar il·lícits, il·legals, contraris a la moral o a l’ordre públic o que resultin inapropiats.

3. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal o, en el seu cas, a les entitats necessàries per a gestionar la formació contractada.
En tot cas, les seves dades podran ser cedits en els següents casos:
– Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o altres Administracions Públiques amb competència en l’àrea d’educació per a la gestió de la formació reglada.
– Entitats i organitzacions necessàries per a la prestació dels serveis i per a la gestió de la matrícula i el pagament.
– Alumnes/as de graus universitaris: les dades identificatives i acadèmiques seran comunicats a la Universitat de Girona (UdG) per a la formació i tramitació, en el seu cas, expedició de la titulació oficial.
– Empreses col·laboradores per a la realització de pràctiques.
EUM té contractats serveis amb proveïdors la infraestructura dels quals es troba allotjada segons el model de computació en el núvol, la qual cosa pot implicar la realització de transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, que es realitzen a l’empara de les Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió. Pot sol·licitar més informació sobre les garanties adoptades contactant amb el nostre DPD: eum@delegado-datos.com.

4. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
Igualment, pot exercir els següents drets:
– Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
– Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
– Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
– Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
– Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
– Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.
On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades en l’apartat A), indicant la referencia “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.
En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.aepd.es).

5. COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies tècniques, de personalització, d’anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal, però capten hàbits de navegació per a fins estadístics i publicitaris.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d’anàlisis i publicitàries, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i facilitat la informació sobre aquestes, que en tot cas s’instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè l’usuari tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no.

6. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

7. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.
No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.
La present Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-les als canvis que es produeixi en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.