Investigació EUM

Transferència de coneixement

La transferència de coneixement és el procés mitjançant el qual les institucions universitàries, a partir del resultat de les seves recerques o troballes científiques, transfereix a la societat o a altres institucions o empreses tecnologia, propietat intel·lectual o dades i coneixements que li són d’interès o benefici i que serveix per a generar valor o afavorir el seu desenvolupament.

Aquesta transferència de coneixement pot estar basada en un acord jurídic mitjançant el qual les parts estableixen de manera clara les condicions de la transferència dels actius intel·lectuals o pot partir de manera voluntària de la institució universitària, que lliura els resultats d’una recerca a la societat o a una altra institució sense contrapartida econòmica. La nostra institució promou la transferència de coneixement en els àmbits del Turisme, Màrqueting, Logística i Empresa, amb la finalitat de tractar de millorar el futur d’aquests camps al nostre país.

A Mediterrani tenim signat des de 2017 un conveni amb la Confederació Empresarial Veterinària Espanyola (CEVE), organització patronal del sector veterinari a Espanya, adscrita a la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), per a elaborar anualment un informe socioeconòmic de la situació del sector. D’altra banda, de forma més concreta s’han fet estudis, per exemple, sobre la bretxa laboral de gènere en el sector. També s’han elaborat informes socioeconòmics sobre el sector eqüestre o sobre el futur del Mercat de la Boquería.


Equip

Dra. Elena Puiggròs

Directora del Grup d'Investigació ISTB

LinkedIn Email

Dr. Joan Francesc Fondevila

Director del Grup d'Investigació SIMPED

LinkedIn Email

Dr. Óscar Gutiérrez

Director del Departament d'Empresa

LinkedIn Email

Dr. Gaspar Berbel

Membre del Grup d'Investigació SIMPED

LinkedIn Email

Membre del Grup d'Investigació SIMPED

Email

Vols col·laborar amb nosaltres? No dubtis a escriure'ns

Informes sectorials i documents tècnics elaborats per a institucions

2022

Gutiérrez-Aragón, Ó. y Gassiot-Melian, A. (2022). Informe 2022 sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario en España. Escuela Universitaria Mediterrani de Barcelona (Universidad de Girona).http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21577.21605

Solano-Tatché, M. y Gutiérrez-Aragón, Ó. (2022). Escenario, retos y oportunidades para el Mercado de La Boquería tras la era de la masificación turística y los efectos de la pandemia de COVID-19. Escuela Universitaria Mediterrani (Universidad de Girona). http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27830.78407

2021

Gutiérrez-Aragón, Ó. y Gassiot-Melian, A. (2021). Informe 2021 sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario en España. Escuela Universitaria Mediterrani de Barcelona (Universidad de Girona). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29191.73121/2

Alabart-Algueró, J., Gutiérrez-Aragón, Ó. y Gassiot-Melian, A. (2021). Informe sobre la utilidad del empleo de influencers y redes sociales en el ámbito ecuestre en función de la estructura de la actividad económica relacionada con el caballo en España: tendencias actuales, fomento y aprovechamiento potencia Escuela Universitaria Mediterrani de Barcelona (Universidad de Girona). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15062.16960

2020

Gassiot-Melian, A. y Gutiérrez-Aragón, Ó. (2020). Informe sobre la brecha laboral generacional y de género del sector veterinario en la Comunidad Valenciana. Escuela Universitaria Mediterrani de Barcelona (Universidad de Girona). http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10084.40324

Gassiot-Melian, A. y Gutiérrez-Aragón, Ó. (2020). Análisis de la brecha laboral generacional y de género del sector veterinario en Andalucía. Escuela Universitaria Mediterrani de Barcelona (Universidad de Girona). http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28519.68007

Gassiot-Melian, A. y Gutiérrez-Aragón, Ó. (2020). Informe 2020 sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario en España. Escuela Universitaria Mediterrani de Barcelona (Universidad de Girona). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22227.60960

2019

Gutiérrez-Aragón, Ó. (2019). Informe sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario en España. Año 2018. Escuela Universitaria Mediterrani de Barcelona (Universidad de Girona). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23348.88965

2017

Gutiérrez-Aragón, Ó. y Berbel-Giménez, G. (2017). Informe sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario de animales de compañía en España: el deterioro de la profesión tras el incremento del tipo de gravamen del IVA y propuesta de soluciones. Escuela Universitaria Mediterrani de Barcelona (Universidad de Girona). http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19993.44647