ALUMNI

L’associació ALUMNI formada per Antics Alumnes de l’Escola Universitària MEDITERRANI, ofereix servei als més de 6.000 alumnes i antics alumnes que s’han format a les nostres aules des de l’any 1987.

En aquesta associació també estan implicats el claustre de professors d’EU Mediterrani així com organitzacions vinculades al món del Turisme i el Màrqueting.

Els principals objectius d’Alumni Mediterrani són:
  • Facilitar la distribució i actualització del coneixement així com potenciar el desenvolupament continu d’habilitats i competències per part d’alumnes i antics alumnes.
  • Fomentar les relacions entre tots els membres d’Alumni a través de conferències, seminaris i trobades organitzades de manera periòdica.
  • Donar suport al desenvolupament i a l’orientació de la carrera professional d’alumnes i antics alumnes.
  • Promoure el coneixement d’EU Mediterrani en l’entorn empresarial.
  • Donar a conèixer i recolzar la missió d’EU Mediterrani: Formar professionals capaços de liderar de manera sostenible organitzacions vinculades al Turisme i al Màrqueting, a través de programes que combinin de forma eficaç continguts pràctics i els més avançats serveis educatius.