Grau en Logística Empresarial a Barcelona

El Grau en Logística Empresarial a Barcelona (Modalitat Dual) que impartim a l’Escola Universitària Mediterrani prepara a l’estudiant per a un sector emergent i ple d’oportunitats. Una carrera de logística especialitzada i enfocada a formar els millors experts en logística en un entorn global, on l’alumne, gràcies al component dual de la seva formació, s’integra en les empreses ja des del tercer curs de carrera, ampliant així el seu horitzó professional.

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual)
 • Codi de Preinscripció Universitària: 81064
 • Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
 • Durada: 4 anys
 • Horari: Tardes
 • Crèdits europeus: 240
 • Títol al que dona dret: Graduat/da en Logística Empresarial per la Universitat de Girona
 • Nombre orientatiu de places: 50

Preus

Preu ECTS108 €
Matrícula350 €
*Taxes Universitàries385 €
**Preu total7.215 €

* – Pendent de la publicació al D.O.G.C. del Decret de Preus
** – Matricula de 60 ECTS

Pla d'estudis

Formació bàsica (FB)60 CTS
Formació obligatoria (FO)108 CTS
Assignatures optatives (AO)18 CTS
Pràctiques externes duals obligatories (PE)42 CTS
Treball final de grau (TFG)12 CTS
Total: 240 CTS ECTS* dividits en 4 anys

* European Credit Transfer System, el sistema de crèdits de reconeixement a la Unió Europea

Per què el Grau en Logística Empresarial a Barcelona

El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d’alta especialització a casa nostra. Segons dades de l’Associació per a la Recerca de l’Excel·lència específica de Logística (ABE·L) i de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la logística representa actualment al voltant del 12% de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d’euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L’alt nivell d’ocupabilitat del grau en logística empresarial que oferim a EU Mediterrani es veu optimitzat pel nostre innovador pla d’estudis Dual, que facilita la inserció laboral de l’alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses de logística internacional, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat. I per millorar la teva formació, vam incloure en la carrera les titulacions oficials d’anglès i alemany, a més d’un ordinador portàtil Apple, d’ús habitual a les nostres aules.

Sortides professionals Grau en Logística Empresarial a Barcelona

Gestió i seguiment d’e-commerce


Control de la qualitat


Planificació de la producció


Gestió de la cadena de subministrament


Direcció d’operacions


Gestió de duanes


Logística inversa


Intermodalitat de transports


Gestió de fluxos d’informació


Transitari (transport internacional)


Gestió d´inventari


Consultoria de processos logístics


Gestió d’aprovisionament


Logística de la distribució

Testimonis Grau en Logística Empresarial a Barcelona

Estic molt satisfeta amb EUM a i el Grau en Logística Empresarial a Barcelona que s'ofereix donat que la inserció laboral és segura, i ho puc dir amb fermesa ja que el 1r any de carrera ja estava fent pràctiques en el sector. El professorat és clau ja que ens converteixen amb l'ajut de la seva experiència en persones resolutives i eficients en el nostre àmbit laboral.


Judit Triguero

Estudiant de 2n Grau en Logística Empresarial

Responsable de logística a Gastrocultura Mediterranea

Coneix-me
Testimonio de alumno de Grado en Logística empresarial en Mediterrani

Molt content amb la planificació del Grau en Logística Empresarial a Barcelona a EUM, ja que en ser Modalitat Dual, el nostre procés d'aprenentatge és molt més ràpid, aconsegueixes desenvolupar un pensament crític, a manejar gran quantitat de dades que en un futur és clau per a la presa de decisions en el nostre treball com a logístics.


Javier Durán

Estudiant de 3r Grau en Logística Empresarial

Suport logístic a Penguin Random House Grupo Editorial

Coneix-me

Estem tots supercontents perquè el Grau en Logística Empresarial a Barcelona és una carrera en format DUAL, que et permet començar a treballar ja en el tercer any i la veritat és que són tots superprofessionals i de fet ens fan classes professionals del sector que això ens suma molt i ens fa aprendre molt més i estem molt contents amb aquesta nova carrera perquè és una gran oportunitat per al món laboral i molt necessària en el sector logístic.


Mireia Mejias

Estudiant de 4t Grau en Logística Empresarial

Supply Chain Trainee a Idneo Technologies

Estem davant d'una universitat amb una selecció molt específica en la posició del professorat, ja que, compten amb experiència laboral elevada per a inculcar-te els coneixements correctes. Estic més que satisfet amb la manera dual que ofereix el Grau en Logística Empresarial a Barcelona, i la quantitat d'empreses amb les quals es té contacte per a poder realitzar les teves pràctiques. Molt content amb les facilitats de EUM a l'hora d'aprendre idiomes nous com l'alemany per a tenir un nivell més que correcte.


Pierre Kratzenberg

Estudiant de 1r Grau en Logística Empresarial

Departament comercial a Grupo Moldtrans

Coneix-me

Al llarg del Grau en Logística Empresarial a Barcelona he pogut endinsar-me en el món de la logística i anar adquirint coneixements que em permetran exercir-me de gran manera en el món laboral. Gràcies a l'acompanyament de EUM em trobo a gust tant dins de la institució com del meu lloc de treball.


Andrés Juan Abril

Estudiant de 3r Grau en Logística Empresarial

Transport planner a Essity

Coneix-me

A EU Mediterrani Barcelona m'han ensenyat a tenir una visió global del món empresarial, a valorar la importància de la logística i sentir que res pot limitar el meu desenvolupament professional amb el Grau en Logística Empresarial a Barcelona.


Oriol Sánchez

Estudiant de 4t Grau en Logística Empresarial

Logistics Trainee a Penguin Random House Grupo Editorial

Coneix-me

I a més...

Assignatures Grau en Logística Empresarial a Barcelona

Primer curs

Fonaments de l'empresa24 ECTS
Fonaments d'administració i gestió d'empreses
Introducció a l'economia
Fonaments de dret i marc jurídic del negoci logístic
Gestió financera i costos logístics
Principis de logística i transport12 ECTS
Fonaments de la logística
Modalitats de l'transport i intermodalitats
Distribució comercial i comerç internacional6 ECTS
Internacionalització, globalització i comerç internacional
Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.06 ECTS
Mètodes quantitatius aplicats a la logística
Àrees i eines de suport a la logística6 ECTS
Fonaments de meteorologia i climatologia
Llengües estrangeres aplicades a la logística6 ECTS
Anglès I
Alemany I

Segon curs

Fonaments de l'empresa6 ECTS
Gestió dels recursos humans
Principis de logística i transport6 ECTS
Transport de contenidors
Dret del transport
Distribució comercial i comerç internacional6 ECTS
Fonaments del màrqueting i distribució comercial
Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.012 ECTS
Sistemes d'informació aplicats a la logística 4.0
Estadística aplicada a la logística 4.0
Àrees i eines de suport a la logística12 ECTS
Direcció d'operacions aplicades a la logística
Gestió de riscos i sistemes d'assegurances en la logística
Estratègia integral de la logística12 ECTS
Gestió de la cadena de subministraments (SCM)
Emmagatzematge i gestió de stocks
Llengües estrangeres aplicades a la logística6 ECTS
Anglès II
Alemany II

Tercer curs

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.012 ECTS
Gestió de dades i aplicacions Big Data en logística 4.0
Aplicació de models de simulació a la logística 4.0
Àrees i eines de suport a la logística6 ECTS
Gestió de la qualitat aplicada a la logística
Estratègia integral de la logística18 ECTS
Gestió de compres a proveïdors i indústria auxiliar (Inbound)
Activitat logística dins de la planta (Inhouse)
Logística d'expedició (Outbound) i logística inversa
Pràctiques laborals en empreses o departaments logístics18 ECTS
Pràctiques en empreses o departaments logístics I
Pràctiques en empreses o departaments logístics II
Llengües estrangeres aplicades a la logística6 ECTS
Anglès III
Alemany III

Quart curs

Pràctiques laborals en empreses o departaments logístics24 ECTS
Pràctiques en empreses o departaments logístics III
Pràctiques en empreses o departaments logístics IV
Llengües estrangeres aplicades a la Logística6 ECTS
Anglès IV
Alemany IV
Treball final de grau12 ECTS
Treball final de grau
Optatives18 ECTS
Llengua i cultura xinesa I
Llengua i cultura xinesa II
Llengua i cultura francesa I
Llengua i cultura francesa II
Direcció estratègica
Pràctiques d'aplicació en la logística de el sector de l'automoció
Pràctiques d'aplicació en la logística dels sectors farmacèutics i químics
Pràctiques d'aplicació en la logística de el sector tèxtil i moda
Pràctiques d'aplicació en la logística de el sector agroalimentari
Pràctiques d'aplicació en la logística a empreses de gran distribució
Pràctiques d'aplicació en la logística de l'turisme i transport de viatgers
Pràctiques d'aplicació logística al negoci portuari i navilier
Pràctiques d'aplicació en la logística aeroportuària
Pràctiques en consultories per desenvolupar projectes d'innovació logística i noves tecnologies

Competències professionals

Competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir durant els estudis, el compliment dels quals serà exigible per atorgar el títol.

Competències generals

 1. Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l’idioma propi i en altres llengües estrangeres.
 2. Treballar en equip, establint les relacions que més puguin ajudar al progrés i execució de projectes.
 3. Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions.
 4. Prendre decisions en l’àmbit professional, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l’activitat acadèmica.
 5. Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat.

Competències específiques

 1. Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l’empresa i els instruments d’anàlisis aplicades a la logística.
 2. Desenvolupar els processos i les funcionalitats d’un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics.
 3. Analitzar les característiques del comerç internacional i distribució comercial, establint oportunitats de mercat.
 4. Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial.
 5. Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística.
 6. Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística en la gestió integral de la cadena de subministrament.
 7. Gestionar, planificar i controlar les operacions de logística i transport.

Pràctiques professionals


Convenis amb empreses

Contáctanos