Investigació EUM

Presentació

La recerca a l’Escola Universitària Mediterrani s’estructura en dos grups especialitzats en els àmbits de coneixement de la universitat: el turisme i el màrqueting.

L’objectiu d’aquests grups de recerca és la generació de coneixement i la seva transferència al sector i a la societat per a contribuir a la gestió sostenible dels àmbits temàtics de l’EUM.

D’aquesta manera, s’impulsen el lideratge i la participació del personal docent i investigador de Mediterrani en projectes de recerca amb el sector privat i les administracions públiques, i s’estableixen acords de recerca conjunta amb altres universitats d’abast internacional.

A la pàgina de cada grup, podreu conèixer les línies i activitats de recerca més importants:


ISTB SIMPED

+100
Publicacions i articles científics indexats publicats
+80
Capítols de llibre i llibres publicats
+170
Comunicacions i ponències en congressos científics
12
Premis de recerca rebuts

Notícies recents