EUM Qualitat

Presentació

A EU Mediterrani fa més de 20 anys que apostem per la millora contínua en la docència, acompanyament de l’alumne, recerca i els serveis que préstecs als nostres estudiants. Aquesta aposta no seriosa possible dur-la a terme sense l’esforç i el compromís de tots i cadascun dels membres que forma EU Mediterrani.

Els estàndards de qualitat són l’eina que permet a qualsevol institució romandre en constant evolució. La naturalesa d’aquesta evolució ha de ser transparent, clara i veraç. D’aquesta manera qualsevol persona que pertanyi, o no, a la nostra institució pot saber el funcionament intern, propostes de millora, resultats estadístics, etc.

Com a centre docent, tenim l’obligació moral de ser honestos amb la societat, empreses col·laboradores, agències avaluadores, alumnes, personal docent… En cerca del prestigi, una cosa difícil d’aconseguir avui en dia i molt fàcil perdre-ho, EU Mediterrani persegueix ser referent en estàndards de qualitat, transparència i docència eficaç amb tot el treball, esforç i dedicació que això comporta.