Qui Som

Preguntes més freqüents

Nosaltres hem de seguir les instruccions que el Ministeri de Sanitat i el Ministeri d’Universitats donin, fins que no hi hagi una cura del Coronavirus s’hauran de respectar totes les mesures d’higiene i seguretat. Entre altres mesures, com l’ús de mascareta, rentat de mans, etc. S’ha de mantenir la distància de seguretat i la de rebaixar el nombre d’estudiants simultanis per l’aula i en els edificis de la Universitat.

Cada docent és el que coordina i gestiona la seva assignatura, aquesta informació, apareixerà al Campus Virtual, però si vols més informació posa’t en contacte amb el professor que tinguis el dubte.

Nosaltres ens regim pel que indiquen el Ministeri de Sanitat i el Ministeri d’Universitat, les classes seran semipresencials, només al 1r semestre, per tant, si l’alumna viu fora de Barcelona, pot escollir fer el 1r semestre de manera online, però ha de tenir en compte que les classes del 2n semestre són 100% presencials, i per tant haurà d’assistir a classe.

Som un centre universitari amb voluntat de proporcionar un entorn formatiu de referència en l’àmbit del Turisme i el Màrqueting, i que obliga a preveure els canvis de la demanda social de professionals o de la seva formació, per adaptar els programes formatius a les noves exigències de la societat. Els avançats programes d’idiomes amb acreditacions oficials d’EU Mediterrani, així com l’àmplia oferta de pràctiques des del primer curs, marquen una clara diferència en la formació dels nostres alumnes.

 

 

Sí, tant el Grau en Turisme, el Grau en Màrqueting, el Grau en Logística Empresarial i el Doble Grau en Turisme i Màrqueting són títols universitaris oficials de la Universitat de Girona. De la mateixa manera que els Cicles Formatius de Grau Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics i el CFGS en Màrqueting i Publicitat són títols oficials de la Generalitat de Catalunya.

Pots demanar reconeixement o transferència de crèdits si tens superats la totalitat o part d’altres estudis universitaris. La normativa de cada centre referent a reconeixements acadèmics es pot consultar a la pàgina de normatives de cada universitat. La sol·licitud i documentació necessària per sol·licitar el reconeixement acadèmic es presentarà a la secretaria del centre. (La normativa de la UdG és:

Normativa UdG

També, els estudiants de Grau en Turisme, Grau en Màrqueting o el Doble Grau en Turisme i Màrqueting que hagin cursat determinats cicles formatius poden reconèixer les assignatures referenciades en les taules específiques que es poden consultar a la pàgina de cada titulació.

Les classes es realitzen majoritàriament en català i castellà, però l’anglès és una llengua que s’utilitza amb freqüència en els cursos de grau per facilitar la mobilitat dels estudiants i la seva futura inserció laboral.

Sí, pots veure aquesta informació a la pàgina corresponent, a més el Servei de Beques d’EU Mediterrani et donarà una completa informació sobre les diferents modalitats de beques i ajuts que s’atorguen, siguin beques internes Mediterrani o bé beques atorgades per l’administració pública.