EUM Qualitat

Procediment SGIQ

DIMENSIÓ 1 – Política de Qualitat i Eficàcia del SIGQ

DIMENSIÓ 2 – Disseny, aprovació i seguiment dels programes formatius

DIMENSIÓ 3 – Ensenyament, aprenentatge i suport a l’estudiant

DIMENSIÓ 4 – Professorat

DIMENSIÓ 5 – Recursos i serveis d’aprenentatge

DIMENSIÓ 6. Informació pública i rendició de comptes