EUM Qualitat

Enquestes d’opinió titulats

Enquesta anual als titulats universitaris de grau. Enquesta dissenyada per AQU i administrada per cada universitats. L’estructura de l’enquesta consta de dos blocs que en termes globals han de permetre agafar l’opinió dels estudiants sobre la seva satisfacció quant als resultats d’aprenentatge i als processos associats amb el desenvolupament de la titulació.

Enquesta titulats 2015

Enquestes d’Inserció Laboral

AQU Catalunya amb el suport del Consell Social de les universitats públiques catalanes va emprendre el 2001 el projecte de l’estudi de la inserció laboral dels graduats/graduades. Aquests estudis es duen a terme de manera triennal mitjançant enquestes telefòniques als graduats i graduades tres anys després de la seva graduació.

Els resultats de totes dues enquestes de totes les titulacions són públiques en la pàgina web de EUC dades. En aquesta pàgina web es pot seleccionar les diferents titulacions de EUM per a la seva consulta.