EUM Qualitat

Enquestes d’opinió estudiants

La Universitat de Girona administra semestralment enquestes als estudiants per a conèixer el seu grau de satisfacció amb diferents aspectes relacionats directament amb la docència.

En el cas d’estudis de grau, el qüestionari contempla 7 preguntes de valoració i una pregunta oberta on els alumnes poden deixar els seus comentaris.

Model d’enquesta per als estudis de Grau

Resultat de les enquestes de satisfacció dels estudiants de grau

La nova guia aprovada estableix que els resultats seran públics. De manera més individualitzada el professorat i l’estudiantat pot consultar els resultats de les seves assignatures.

Podeu consultar els resultats d’enquestes del curs 2020-21.