EUM Qualitat

Avaluació i resultats

Les taules de resultats que facilitem a continuació han estat extretes de la base de dades oficial de la Universitat de Girona. En aquestes taules es fa publica la següent informació de cada titulació:

Numero d’estudiants, satisfacció dels estudiants, taxa de rendiment, taxa d’eficiència, dades sobre l’ocupació, etc…

Grau en Turisme

Grau en Màrqueting

Grau en Logística Empresarial

Doble Grau en Turisme i Màrqueting