La prestigiosa revista acadèmica Revista Universitat i Empresa ha publicat en el seu número 42 l’article titulat “Comportament de compra i actitud davant el greenwashing. Estudi comparatiu entre consumidors de territoris amb diferent desenvolupament econòmic” (https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/10639), elaborat pels docents Dr. Óscar Gutiérrez Aragón i la Dra. Ariadna Gassiot-Melian i la investigadora del Departament d’Empresa Alba Nebot López.

La recerca duta a terme té com a principal objectiu realitzar una anàlisi comparativa del comportament de compra en dos territoris de diferent desenvolupament econòmic (Catalunya i Colòmbia) quant a l’acceptació pels consumidors de pràctiques poc respectuoses amb el medi ambient per part de les empreses (p.e. el greenwashing), partint de la hipòtesi que en el territori amb major renda els consumidors tindran una menor permissivitat amb aquestes males pràctiques.

La col·laboració d’Alba Nebot amb el Departament d’Empresa va començar en el seu últim any de grau i notícies com la publicació d’aquest article acadèmic han de servir per a animar i motivar a tots i totes les estudiants que desitgin col·laborar amb els seus docents en l’interessantíssim món de la recerca acadèmica, constituint la fase de disseny i preparació de la seva TFG un moment molt apropiat per a això.

ARTICLE ACADÈMIC SOBRE EL COMPORTAMENT DE COMPRA I ACTITUD DAVANT EL GREENWASHINGEstudi comparatiu entre consumidors de territoris amb diferent desenvolupament econòmic