Nou article acadèmic sobre el pes que té el turisme sobre la massa social i els comptes econòmics del F.C. Barcelona, dut a terme a partir de la col·laboració de dos professors d’EUM amb una investigadora del Departament d’Empresa, alumni del Doble Grau en Turisme i Màrqueting.

La prestigiosa publicació acadèmica Investigaciones Turísticas ha publicat en el seu número 26 (juliol 2023) l’article titulat “Impacte del turisme esportiu sobre la massa social i l’economia d’un club de futbol. El cas del F.C. Barcelona” (https://investigacionesturisticas.ua.es/article/view/23073), elaborat pel Professor Dr. Óscar Gutiérrez Aragón, la Professora Dra. Ariadna Gassiot Melian i la investigadora del Departament d’Empresa Lydia Martín-Guerrero, antiga alumna del Doble Grau en Turisme i Màrqueting d’EUM.

La recerca duta a terme té com a principal objectiu valorar l’impacte que el turisme esportiu té sobre els socis i aficionats d’un club com el FC Barcelona, així com sobre l’economia de la mateixa institució i la ciutat de Barcelona en el seu conjunt.

ARTICLE ACADÈMIC: IMPACTE DEL TURISME ESPORTIU SOBRE LA MASSA SOCIAL I L’ECONOMIA D’UN CLUB DE FUTBOL. EL CAS DEL F.C. BARCELONA