La prestigiosa publicació acadèmica Pasos, Revista de Turisme i Patrimoni Cultural ha publicat en el seu número de gener-març de 2022 l’article titulat “Efectes de la massificació turística i dels canvis en el consum sobre els mercats locals. El cas de la Boquería de Barcelona” (https://ojsull.webs.ull.es/index.php/revista/article/view/3074), elaborat pels docents Òscar Gutiérrez Aragó i Eduard Alcaraz-Espriu i la investigadora del Departament d’Empresa Marta Solano Tatché.

La recerca duta a terme té com a principal objectiu l’anàlisi del grau d’influència de l’auge del turisme com a causa de la pèrdua de públic local en el Mercat de la Boqueria de Barcelona, a més d’explorar les possibles millores per a recuperar la clientela local.

La col·laboració de Marta Solano amb el Departament d’Empresa va començar en el seu últim any de carrera, en l’època en què estava elaborant el seu magnífic Treball Final de Grau, la qual cosa ha de servir com a motivació per a tots i totes les estudiants que desitgin participar en l’interessantíssim món de la recerca acadèmica, fins i tot des del mateix moment de començar a preparar el seu TFG.

ARTICLE ACADÈMIC SOBRE EL CAS DE LA BOQUERIA DE BARCELONA – Efectes massificació turística i canvis consum en mercats locals. La Boqueria (Pasos)