Grau en

Turisme

El Grau en Turisme de l’Escola Universitaria Mediterrani és una de les formacions amb més oportunitats en una ciutat líder en el sector turístic com és Barcelona. Si estàs interessat en adquirir competències directives per ocupar càrrecs en empreses del sector terciari arreu del món, matricula’t en el Grau de Turisme de Mediterrani.

Per què el Grau en Turisme

El mercat laboral d’aquest sector és dels pocs que ha seguit oferint oportunitats en els últims anys i que rep valoracions positives en termes de creixement. Les últimes dades de l’Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme mostren que el turisme a Espanya es troba en el seu millor moment, tant en nombre d’arribades internacionals, com en moviment interior. En 2016, la comunitat autònoma que més turistes internacionals ha rebut va ser Catalunya. A més, es preveu seguir millorant aquestes xifres en els propers anys.

Si t’interessen els projectes turístics, hotelers o gastronòmics i vols rebre una formació diferenciadora, que et permeti aspirar als millors llocs de el sector amb una preparació lingüística exclusiva, que t’obri les portes a l’mercat internacional, sense oblidar les noves tecnologies d’internet ( gaudiràs d’un portàtil Apple de regal i d’ús habitual a les aules) fes la teva matrícula al Grau de Turisme de l’Escola Universitària Mediterrani.

Sortides professionals

Fitxa tècnica

 • Nom del grau: Grau en Turisme
 • Codi de Preinscripció Universitària: 81038
 • Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
 • Durada: 4 anys
 • Crèdits europeus: 240
 • Títol a què dóna dret: Graduat/da en Turisme per la Universitat de Girona
 • Nombre orientatiu de places: 120

Pla d'estudis

Formació bàsica (FB) 66 CTS
Formació obligatoria (FO) 106 CTS
Assignatures optatives (AO) 33 CTS
Pràctiques externes 12 CTS
Reconeixement acadèmic 6 CTS
Treball Final de Grau (TFG) 15 CTS
Total: 240 CTS ECTS* dividits en 4 anys

* European Credit Transfer System, el sistema de crèdits de reconeixement en la Unión Europea

Ia més...

Asignatures

Primer curs

Segon curs

Tercer curs

Quart curs

Competències professionals

Competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir durant els estudis, el compliment dels quals serà exigible per a atorgar el títol:

Competències generals

 1. Comunicar-se oralment i per escrit en l’idioma propi i en altres llengües estrangeres.
 2. Saber aplicar els coneixements apresos a l’aula, en el seu treball, amb una marcada capacitat d’adaptació a noves situacions.
 3. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics.
 4. Identificar i comprendre els principals agents turístics.
 5. Analitzar i adoptar actituds i comportaments ètics i responsables en les diferents activitats del turisme.
 6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació de manera eficaç i eficient.
 7. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés dels projectes.
 8. Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació.
 9. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor, crític i lògic.
 10. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques.

Competències específiques

 1. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora.
 2. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions.
 3. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats.
 4. Identificar elements rellevants procedents d’altres cultures i la diversitat de costums existents.
 5. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 6. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme.
 7. Analitzar els impactes generats pel turisme.
 8. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l’activitat turística.
 9. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística.
 10. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques.
 11. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 12. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.

Pràctiques professionals


Convenios con empresas

Testimonis

Em vaig canviar al cap de dos anys de carrera a la universitat de Mediterrani, i va ser una molt bona decisió. És una escola seriosa, organitzada i que et dona suport i informa l'alumnat. També haig de destacar el professorat i les tutories, que em van ajudar molt en la transició d'idiomes.


Diana Carhuas

Auxiliar administrativa a Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya - GIGC

En el primer any de carrera vaig començar les pràctiques i això em va ajudar en acabar el Grau. Vaig començar a treballar i em van agafar fixa. Des de la universitat sempre van ser ajudes, m'enviaven apunts tant companys com professors i per al TFG no podia assistir a les tutories presencials i em van donar suport i ajudar per a poder tirar-ho endavant sense cap problema.


Cristina Durán

Alumni Grau en Turisme | Recepcionista a Room Mate Hotels

La meva experiència a Mediterrani pel moment ha sigut molt bona tant per l'alumnat com el professorat i mai he tingut cap problema a l'hora de poder contactar amb un professor/a.


Carla López

Estudiant de tercer del Grau en Turisme

Ho he passat molt bé, he conegut a molta gent i m'ha aportat moltíssim valor en la meva experiència tant en llocs de treball com personalment. Els professors són molt pròxims i es forma com una petita família.


Andreina Yaguarema

Alumni Grau en Turisme

Ho he passat molt bé, he conegut a molta gent i m'ha aportat moltíssim valor en la meva experiència tant en llocs de treball com personalment. Els professors són molt pròxims i es forma com una petita família.


Alba Lozano Alvarez

Alumni Grau en Turisme

Contáctanos