GRAU EN MÀRQUETING A BARCELONA

Una de les millors oportunitats de formació que s’ofereixen a la ciutat.

El Grau en Màrqueting que impartim a l’Escola Universitària Mediterrani és una de les millors oportunitats de formació que s’ofereixen a la ciutat. Una carrera totalment actualitzada i enfocada a formar els millors experts en màrqueting de Barcelona.

PER QUÉ EL GRAU EN MÀRQUETING

En un mercat laboral tan competit com l’actual, els nous graduats necessiten coneixements especialitzats en una àrea molt concreta per destacar.
El nostre grau, a diferència de la resta, s’especialitza completament en màrqueting per cobrir la demanda d’un dels sectors amb més oportunitats i creixement de Barcelona, amb professionals realment preparats.

En tots els informes sobre l’evolució del mercat laboral i les carreres més demandades trobem el màrqueting en les primeres posicions. A més, dins el grau de màrqueting de la nostra Escola Universitària, s’imparteix formació del màxim nivell en màrqueting digital, una branca imprescindible per a nous professionals que treballaran en aplicar els seus coneixements a l’àmbit online, per aquesta raó, i per a facilitar-te la formació tens inclòs gratuitament un ordinador portàtil Apple, d’ús habitual a les aules.

 

AVANTATGES DE ESTUDIAR MÀRQUETING

 • Un ordinador portàtil Apple MacBook Air de regal per utilitzar-lo a les classes.
 • Preparació i examen del títol oficial d’anglès (First Certificate, Advanced) a la pròpia universitat.
 • El grau de màrqueting a Barcelona amb millor relació qualitat-preu.
 • Col·laboració amb les empreses més importants del sector a Barcelona per oferir als nostres alumnes més 1000 ofertes de treball i 1200 ofertes de pràctiques, des del primer curs.
 • Possibilitat d’estudiar fins a 5 idiomes dins de la carrera de màrqueting, incloent xinès mandarí i anglès durant els 4 cursos.
 • Sessions de coaching i classes de reforç per als alumnes que estiguin interessats.
 • Edifici de 10 plantes absolutament equipat i actualitzat.
 • Més de 30 anys d’experiència i 3 certificacions de qualitat (AENOR, IQNet y AQU).
 • Ubicació cèntrica i ben connectada. Veure Map

En acabar el Grau en Màrqueting a la nostra universitat obtens:

Titulació oficial Graduat oficial en Màrqueting per la Unversitat de Girona.

Gràcies al nivell de qualitat de la nostra formació, la gran preparació dels nostres professors i les nostres instal·lacions, som un centre adscrit a la UdG, de manera que en acabar els estudis de màrqueting, obtindràs el títol oficial de la Universitat de Girona.

Perfil professional competencial: Elaborem un perfil professional de les qualitats i competències que l’enviarem a les empreses nacionals i internacionals en les que el graduat està interessat a treballar.

FITXA TÉCNICA

Nom de l’estudi: Grau en Màrqueting

Codi de Preinscripció Universitària: 81051

Branca de coneixement: : Ciències Socials i Jurídiques

Durada: 4 ayns

Crèdits europeus:: 240

Títol(s) a què dóna dret:: Graduat/ada en Màrqueting per la Universitat de Girona

Nombre orientatiu de places: 60

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DEL GRAU EN MÀRQUETING

Competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir durant els estudis, el compliment serà exigible per a atorgar el títol.

Competències generals

  1. Comunicar-se oralment i per escrit en l’idioma propi i en altres llengües estrangeres.
  2. Saber aplicar els coneixements apresos a l’aula, en el seu treball, amb una marcada capacitat d’adaptació a noves situacions
  3. Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l’àrea d’estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d’investigació i plantejant conclusions.
  4. Tenir capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes de tipus econòmic, social, científic o ètic.
  5. Analitzar i adoptar actituds i comportaments ètics i responsables en la pràctica professional.
  6. Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat.
  7. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés dels projectes.

<

 1. Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació.
 2. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor, crític i lògic
 3. Diferenciar i valorar les investigacions quealitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques.

Competències específiques

 1. Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l’empresa i els instruments d’anàlisi.
 2. Comprendre els processos i les funcionalitats d’un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting.
 3. Analitzar la demanda i els criteris de segmentació, diagnosticant els determinants interns i externs del comportament del consumidor i dels compradors industrials.
 4. Crear i establir la identitat i la imatge de marca dels productes.
 5. Establir l’estratègia de preus segons les circumstàncies de cada moment, i triar el canal de distribució depenent de les diferents tipologies de productes.
 6. Planificar, organitzar i controlar l’elaboració i el desenvolupament del pla de màrqueting.
 7. Planificar i organitzar el sistema de vendes i aplicar tècniques de venda personal, utilitzant instruments de promoció i comunicació.
 8. Analitzar les característiques del comerç internacional, establint oportunitats de mercat.
 9. Identificar les variables que generen valor en el mitjà online per planificar i controlar la informació empresarial a Internet, aplicant tècniques de recollida de dades en línia.
 10. Ser capaç de dissenyar pàgines web atractives i funcionals.
 11. Aconseguir habilitats de desenvolupament, control i avaluació de pressupostos.
 12. Definir l’estratègia de comunicació i relacions públiques.

ACCÉS AL GRAU DE MÀRQUETING

Podran matricular-se als estudis de màrqueting a EU Mediterrani els alumnes que compleixin algun dels següents requisits:

 • Proves d’accés a la universitat (PAU) – Selectivitat.
 • Cicles formatius de grau superior(CFGS y FPII) o títols equivalents.
 • Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys.
 • Haver finalitzat altres estudis amb títol oficial de grau, llicenciatura, diplomatura o equivalents.

Per a més informació sobre l’accés al grau en màrqueting, convalidacions, etc., també pots contactar-nos a través del formulari.

MATRICULACIÓ

Codi de Preinscripció Universitària: 81051

Les dates de preinscripció universitària pel proper curs 2020/21 són:

Del 23 de Juny al 29 de Juliol

Si la teva plaça ha estat assignada a EU Mediterrani la nostra Secretaria Acadèmica contactarà amb tu amb la finalitat de donarte dia i hora per a formalitzar la matrícula.

PLA D’ESTUDIS DEL GRAU DE MÀRQUETING

Formació bàsica (FB) 66 crédits
Formació obligatòria (OB) 126 crédits
Assignatures optatives (OP) 21 crédits
Pràctiques externes 12 crédits
Reconeixement acadèmic 6 crédits
Treball final de grau (TFG) 15 crédits
Total: 240 crédits ECTS* dividits en 4 anys

* European Credit Transfer System, el sistema de crèdits de reconeixement a la Unió Europea

Assignatures del Grau en Màrqueting

Primer curs

Fonaments de l’empresa 24 ECTS
Introducció a l’administració d’empreses
Comptabilitat i finances per a la gestió de màrqueting
Recursos humans
Introducció a l’economia

 

Principis del màrqueting 12 ECTS
Introducció al màrqueting
Anàlisi comercial

 

Comportament de compra 12 ECTS
Comportament de compra del consumidor
Comportament de compra de les organitzacions

 

Investigació comercial 6 ECTS
Fonaments d’estadística

 

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis 6 ECTS
Anglés I
Xinès Mandarí I

Segon curs

Fonaments de l’empresa 6 ECTS
Dimensió jurídica del Màrqueting

 

Investigació comercial 12 ECTS
Estadística I
Estadística II
Màrqueting estratègic 18 ECTS
Desenvolupament de productes i marques
Disseny d’estratègies i programes sobre preus
Estratègies sobre distribució i logística de la distribució

 

Comunicació 12 ECTS
Publicitat, promoció i relacions públiques
Venda personal i màrqueting directe

 

Màrqueting específic 6 ECTS
Màrqueting internacional

 

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis 6 ECTS
Anglés II
Xinès Mandarí II

 

Tercer curs

Investigació comercial 6 ECTS
Tècniques Qualitatives i Prospectives per a la Investigació Comercial

 

Màrqueting estratègic 6 ECTS
Desenvolupament del pla de Màrqueting

 

Màrqueting específic 12 ECTS
Màrqueting Industrial i de Serveis
Màrqueting social i de les institucions no lucratives

 

Màrqueting digital 30 ECTS
La conducta de compra online
Comunicació i xarxes socials
Estudis de mercat per Internet
Disseny i desenvolupament de websites

 

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis 6 ECTS
Anglés III
Xinès Mandarí III

Quart curs

Pràcticum 12 ECTS
Pràcticum

 

Treball final de grau 15 ECTS
Treball final de grau

 

Optatives 21 ECTS
Alemany
Francès
Pràcticum II
Neuromarketing
Habilitats directives i de comunicació
Emprenedoria
Màrqueting política
Integració de mercats
Joc de simulació en màrqueting
Smart Cities: Màrqueting i branding municipal
Informàtica aplicada al disseny multimèdia

 

Reconeixement 6 ECTS
Ampliació d’optativitat i accions de voluntariat

 

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis 6 ECTS
Anglés IV
Xinès Mandarí IV

PLANIFICACIÓ DEL CURS

El calendari acadèmic del proper curs 2019/20 és:

Calendari GT, GM, DGTM 19/20

PRÀCTIQUES DEL GRAU DE MÀRQUETING

“La intel·ligència no és només el coneixement, sinó la destresa d’aplicar els coneixements a la pràctica”(Aristòtil).

Per això, des de fa més de 30 anys, en EU Mediterrani hem procurat que els nostres alumnes puguin posar en pràctica, com més aviat, tot el que han après a les aules. Per això comptem amb un experimentat equip de coordinadors de pràctiques que treballen amb les empreses i organitzacions més excel·lents. D’aquesta manera ens comprometem a que puguis fer, si és el teu desig, pràctiques professionals ja en el primer curs de la carrera, ja sigui en el teu entorn més proper o en qualsevol país del món.

“Estudiar a l’Escola Universitària Mediterrani, és entrar a un món ple d’oportunitats”.Marc Sancho, Hotel Manager Axel Hotel Barcelona & Urban Spa.

També som afortunats per poder oferir titulacions universitàries amb tantes sortides professionals com el Turisme, perquè és el primer generador d’ocupació del país. Si decideixes estudiar el Grau en Turisme a EU Mediterrani podràs comprovar aquesta realitat cada dia, gràcies a l’extensa borsa de pràctiques nacionals i internacionals i la dinàmica borsa de treball que trobaràs a la teva Intranet de l’alumne i a les pantalles tàctils d’edifici Mediterrani.

““Gràcies a EU Mediterrani, el primer estiu de la carrera vaig poder realitzar pràctiques remunerades a França, a una Oficina de Turisme”.Daniel Pardos, alumne de 2º curs de Grau en Turisme

Com valoren els nostres alumnes les pràctiques a EU Mediterrani?

Entre notable i l’excel·lent

A més, el nostre eficaç programa de pràctiques extracurriculars (voluntàries) que són accessibles des del primer curs i, les pràctiques curriculars (obligatòries) que es realitzen a 3r de la cursa, unit al nostre programa d’inserció laboral, permet que els alumnes d’EU Mediterrani puguin posar en pràctica la seva àmplia formació durant tota la carrera, i fins i tot trobin un lloc de treball dins del sector turístic que els permeti afrontar millor el cost dels estudis, gràcies, al fet que moltes d’aquestes pràctiques són remunerades i en molts casos finalitzen en un contracte laboral.

“Estudiant a EU Mediterrani vaig poder finançar part de la meva carrera gràcies a les pràctiques remunerades que em van proporcionar”. Andrea Aguado, Barcelona Operations Manager en Abreu DMC

Normativa

MOBILITAT

EU MEDITERRANI dóna suport a l’activitat internacional tant de caràcter institucional com docent i investigador que es realitza al nostre centre, promovent la mobilitat tant docent com dels estudiants.
L’objectiu és contribuir a la projecció internacional en els estudis de Grau en Turisme i de Grau en Màrqueting, participant en fòrums internacionals i cooperant amb universitats estrangeres

Al Departament de Relacions Internacionals de Mediterrani trobaràs tota la informació necessària per ajudar a gestionar i tramitar el programa de mobilitat de la Unió Europea Lifelong Learning Program (EU MEDITERRANI és un dels centres que ha signat de la Carta Erasmus).
CARTA ERASMUS:

E.U.MEDITERRANI disposa de Carta Universitaria Erasmus; aquesta carta implica el compromís del centre amb els principis fonamentals de la mobilitat Erasmus: establint acords previs per a la realització de pràctiques, ple reconeixement de les activitats, alt nivell de qualitat, visibilitat i comunicació de les activitats Erasmus i compromís en els seus criteris d’igualtat i no discriminació.

Recuerda… Los alumnos de EU MEDITERRANI pueden estudiar por toda Europa y más…!!!!

Convenis Erasmus-Grau en Turisme:

InstituciónPaís
Vives University CollegeBrugges (Bélgica)
University of OradeaOradea (Rumania)
Arcada PolytechnicHelsinki (Finlandia)
American CollegeNicosia (Chipre)
Lycée Tézenas du MontcelSt. Etienne (Francia)
Instituto Superior Ciencias EducativasRamada (Portugal)
ESA 3París (Francia)
The Jósef Pilsudski UniversityWarsaw (Polonia)
Libertas Business SchoolZagreb ( Croacia)
Alexander Technological Educational Institute (ATEITH) of ThessalonikiThessaloniki (Grecia)
Instituto Estudios Superiores de FAFEFafe (Portugal)
Universidade de AveiroAveiro (Portugal)
Universita della CalabriaCalabria (Italia)
Karabuk UniversityKarabuk (Turquía)
Erasmushogeschool BrusselBrussels (Bélgica)
University of MariborBrezice (Eslovenia)
Afyom Kocatepe UniversityAfyonkarahisar (Turquía)
Warsaw School of Tourism and Hospitality ManagementWarsaw (Polonia)
Varna University of ManagementVarna (Bulgaria)
PXL University of Applied Sciences and ArtsHasselt (Bélgica)
Artesis Plantijn Hogeschool AntwerpenAntwerpen (Bélgica)

Convenios Erasmus-Grau en Màrqueting:

InstituciónPaís
Vives University CollegeBrugges (Bélgica)
American CollegeNicosia (Chipre)
Libertas Business SchoolZagreb ( Croacia)
Selahaddin Eyyubi UniversityDiyarbakır (Turquía)
Afyom Kocatepe UniversityAfyonkarahisar (Turquía)
Polytechnic Institute of BragançaBragança (Portugal)
University of LodzLodz (Polonia)
University of SzegedSzeged (Hungría)
Fondazione ITS Jobs academyBergamo (Italia)
Varna University of ManagementVarna (Bulgaria)
EFAP.School of communicationParis (França)
Artesis Plantijn Hogeschool AntwerpenAntwerpen (Bélgica)
PXL University of Applied Sciences and ArtsHasselt (Bélgica)

Convenis SICUE::

SICUE és un programa de la Conferencia de rectors de les Universitats espanyoles (CRUE) per a realitzar estudis convalidables en Universitats de l ‘Estat espanyol.

Permite a los estudiantes realizar un periodo de estudios con reconocimiento académico en una institución universitaria espanyola distinta en la que el alumno se encuentra matriculado.

Grau en Turisme:

Universidad de Murcia
Universidad de Huelva
Universidad de Islas Baleares
Universidad de Jaen
Universidad de la Rioja
Universidad de Oviedo
Universidad de Sevilla
Universidad de Zaragoza

Grau en Màrqueting:

Universidad de Cadiz
Universidade Almería
Universidad de Granada

Convenis Prometeu:

Són convenis entre Mediterrani i Universitats no europees encaminats a fer conjuntament convenis de recerca, així com intercanvis entre alumnat i professorat.

ÀreaInstituciónPaís
Grado Marketing/Doble GradoDong Hwa UniversityTaiwán
Grado Marketing/Doble GradoChinese Culture UniversityTaiwán
Grado Marketing/Doble GradoTunghai UniversityTaiwán
Grado en MarketingUniversidad del Norte Barranquilla (Colombia)
Grado en MarketingUniversidad Mondragon-UCOQuerétano (México)
Grado Marketing/Doble GradoZhejiang Sci-Tech UniversityZhejiang (Xina)
Grado en MarketingCentro Estadual de Educación Tecnologica Paula SouzaSao Paulo (Brasil)
Grado en TurismoUniversidad Mondragon-UCOQuerétano (México)

Erasmus Placements

La mobilitat d’estudiants per pràctiques Erasmus+ for Traineeshipsés una modalitat del programa Erasmus+ de la Unió Europea. La seva finalitat és contribuir a que els estudiants s’adaptin a les exigències del mercat laboral europeu, adquireixin aptituds especifiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destí, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Aquest programa té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic en empreses o organitzacions d’altres països europeus.

Erasmus Placements

Incoming Students

If you are planning to apply for a place at EU MEDITERRANI as an incoming Erasmus student, the first thing you need to do is to contact your coordinator at your home university and discuss your candidacy with him/her.

We can only accept incoming students of partner universities.

You can find useful information for your stay through this link:

Incoming Students

TREBALL FINAL

El Treball de Final de Grau (a partir d’ara TFG) és una aproximació a una recerca. Els TFG comporten la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyamentn corresponent. La intenció del TFG és preparar a l’alumne/a per les dues sortides a partir d’obtenir el Títol de Grau en Turisme: Món laboral: Sigui la com sigui caldrà que faci informes, anàlisis, balanços…

Per aquesta raó al metodologia és un aspecte CLAU del TFG Cursar màster i/o doctorat. Necessitarà coneixements i habilitats tant metodològica con acadèmica. Per això el TFG té aquestes due vessants. L’assignatura del TFG té una càrrega de 15 crèdits ECTS es treballa de la següent manera Classes expositives el primer quadrimestre (inici/Nadal) Assistència obligatòria (excepte Erasmus i causes justificables documentalment) Tutories durant TOT el curs (de finals de setembre a realitzada la defensa del TFG). Poden ser presencials o virtuals. S’han de fer un mínim de 5 tot lliurant material per correcció/revisió El TFG està relacionat amb el Grup de Recerca de EU Mediterrani: Image, Satisfaccion and Tourist Behavior (ISTB). Molts temes de TFG formen part d’una línia de recerca de ISTB; molts es porten a congressos, jornades: molts es publiquen en llibres, papers (revistes acadèmiques), etc.

Normativa

PROFESSORS

Milena De Jong
Milena De Jong
Master en Formación del Profesorado. Graduada en Estudios Ingleses
Ariadna Gassot Melian
Ariadna Gassot Melian
Doctora per la UdG. Master en Direcció i planificació del turismo. Llicenciada en Lingüística
Oriol Cesena Melich
Oriol Cesena Melich
Màster en Direcció de Màrqueting i Comercialització. Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses. Diplomat en Ciències Empresarials. Director de l’empresa FOCALIZZA
Maica Benavides López
Maica Benavides López
Llicenciada en Traducció e Interpretació. Intèrpret de xinès a l’Ajuntament de Vic
Eduard Alcaraz Espiru
Eduard Alcaraz Espiru
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques. Màsters en Màrqueting Digital i Creativitat i Publicitat Estratègica.
Josep María Espinet Rius
Josep María Espinet Rius
Doctor en Ciències Econòmiques. Llicenciat en Ciències Econòmiques. Gerent al dept de banca de particular a CaixaBank. Professor associat a la Universitat de Girona.
Zahaira González Romo
Zahaira González Romo
Doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat. Màster en Publicitat i Relacions Publiques. Llicenciada en Comunicació Organizativa. Professora Universitat Politècnica. Directora La Casita Comunicación
Elena Martín Enebral
Elena Martín Enebral
Llicenciada en Traducció i Interpretació. Diplomada en Llengua Xinesa. Màster en Estudis d’Àsia Oriental. Professora de xinès a U.O.C
Joan Segura Jiménez
Joan Segura Jiménez
MBA. Llicenciat en Ciències Econòmiques. Gerent a Banca de Particulars i Negocis
Bruno Wiget
Bruno Wiget
Master of Business Administration. Gerent de BW Strateglet&coaching
Hui-Wen Tsai
Hui-Wen Tsai
Doctora en Traducció, Interpretació i Estudis Culturals. Master en Traducció, interpretació
Ramón Nogueras Pérez
Ramón Nogueras Pérez
Llicenciat en Psicología. Master en Direcció de Recursos Humans. Fundador de Crossoverworlds Trainings y Sensei Consultores
Concha Marcuello Pascual
Concha Marcuello Pascual
Llicenciada en Dret. Advocada amb despatx professional.
Laura López Peña
Laura López Peña
Llicenciada en Filologia Anglesa. Doctora en Filología. Investigadora al dept. Filologia anglesa de la Universitat de Barcelona
Arnaud Laygues
Arnaud Laygues
Doctor en Filologia románica. Llicenciat en Llengües Modernes. Professor llengua Universitat de Helsinki
Oscar Gutierrez Aragón
Oscar Gutierrez Aragón
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Llicenciat en Ciències Empresarials. Professor a la Universitat de Barcelona. Va ser Professor a la Universidad de León i Responsable territorial de Màrqueting a Renault España.
Joan Francesc Fondevila Gascón
Joan Francesc Fondevila Gascón
Doctor en Periodisme. Llicenciat en Ciències de la Informació. Professor a la Universitat Oberta de Catalunya
Felix Barahona Marquez
Felix Barahona Marquez
Doctorat en empresa, Master oficial d'investigació d'empresa, finances i assegurances. Llicenciat en economia
Gaspar Giménez Berbel
Gaspar Giménez Berbel
Doctor i Llicenciat en Psicología. Master d'investigacio en metodología de l'investigació.
Meritxell Copeiro Fernández
Meritxell Copeiro Fernández
Llicenciatura en Filologia Anglesa. Certificate of Proficiency in English. Professora anglès Picadilly School. Examinadora Oficial University of Cambridge
Lluis Feliu Roé
Lluis Feliu Roé
Llicenciat en Periodisme. Màster en Comunicació Empresarial i en Comunicació Digital i Noves Tecnologies. Doctor en Màrqueting de continguts i Director de màrqueting a l'agència e-deon.net

BEQUES

EU Mediterrani t’ofereix un eficaç un Servei de Beques per tal d’ajudar-te en totes les teves gestions relacionades amb aquest tema.
La persona responsable ésMontse Escudero, pots contactar amb ella directament a través del correu montse.escudero@mediterrani.com

 

Beques MEC (Ministerio de Educación)

El Ministeri d’Educació convoca ajuts per realitzar estudis universitaris de grau
Más información

Beca d’Allotjament

EU Mediterrani convoca ajuts per estudiants que resideixin for a de la provincia de Barcelona
Mes informació

Beca Amics

EUM convoca ajuts per alumnes que cursin estudis a Mediterrani amb amics que accedeixin per primera vegada durant el curs 2021-22
Mes informació

Beca Familia

EU Mediterrani convoca ajuts per alumnes que cursin estudis a Mediterrani amb germans que accedeixin per primera vegada durant el curs 2021-2022.
Mes informació

Beca Becari

EU Mediterrani convoca ajuts per col·laborar a l’espai coEUM Durant el curs acadèmic 2021-22
Mes informació

Beca Excel·lencia Acadèmica

EU Mediterrani convoca ajuts als millors expedients academics.
Mes informació

Beca Fidelitat

EU MEDITERRANI convoca ajuts per estudiants que estiguin cursant estudis de cicles formatius a EU MEDITERRANI i que accedeixin durante el curs 2021-22 a estudis universitaris a l’ EUM.
Mes informació

Beca 2gether

EU MEDITERRANI convoca ajuts per estudiants de nou accés que es matriculin juntament amb altres estudiants del mateix centre de batxillerat/ cicle formatiu durant el curs 2021-22
Mes informació

SOL·LICITA INFORMACIÓ
I DESCARREGUEU EL PDF AMB MÉS INFORMACIÓ