GRAU EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL(Modalitat Dual)

Una carrera a Barcelona de logística especialitzada i enfocada a formar els millors experts en un entorn global

El Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual) que impartim a l’Escola Universitària Mediterrani prepara a l’estudiant per a un sector emergent i ple d’oportunitats. Una carrera de logística especialitzada i enfocada a formar els millors experts en logística en un entorn global, on l’alumne, gràcies al component dual de la seva formació, s’integra en les empreses ja des del tercer curs de carrera, ampliant així el seu horitzó professional.

PER QUÈ EL GRAU DUAL EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d’alta especialització a casa nostra. Segons dades de l’Associació per a la Recerca de l’Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la logística representa actualment al voltant de l’12% de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d’euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L’alt nivell d’ocupabilitat de l’grau en logística empresarial que oferim als EUA Mediterrani es veu optimitzat pel nostre innovador pla d’estudis Dual, que facilita la inserció laboral de l’alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses de logística internacional, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat. I per millorar la teva formació, vam incloure en la carrera les titulacions oficials d’anglès i alemany, a més d’un ordinador portàtil Apple, d’ús habitual a les nostres aules.

AVANTATGES D’ESTUDIAR LOGÍSTICA DUAL

 • DUAL=FORMACIÓ + CONTRACTE LABORAL. El nostre Sistema Dual combinala formació a les aules impartida per professionals d’empreses partners, amb un contracte laboral en el tercer i quart curs on desenvoluparàs les competències adquiridas durant la carrera
 • Un ordinador portàtil Apple MacBook Air d’ús habitual a les aules.
 • Preparació i examen del títol oficial d’anglés First Certificate, Advanced o Proficiency a la propia universitat.
 • Títol oficial d’alemany a la propia universitat.
 • Col·laboració amb les empreses més importants del sector logístic a Barcelona abastant des de l’automoció, químic, farmacèutic, tèxtil i moda, agroalimentari, gran distribució, transport de viatgers ports i navilieres, aeroports fins a la innovació logística i noves tecnologies.
 • Possibilitat d’èstudiar fins a 4 idiomes dins de la carrera de Logística amb anglès i alemany obligatoris durant els 4 cursos i xinès mandarí i francès opcionals.
 • Ampli programa de Tutories personalitzades, sessions de coaching i classes de reforç gràcies al manifestament eficaç Pla d’Acció Tutorial d’EU Mediterrani.
 • Edifici de 10 plantes totalment equipat i actualitzat.
 • Més de 30 anys d’experiència i 3 certificacions de qualitat (IQNet, AENOR, AQU).
 • Ubicació cèntrica i ben connectada.Veure Mapa

En acabar el Grau en Logística Empresariala la nostra universitat obtens:

Titulació oficial Graduat en Logística Empresarial per l’Universitat de Girona que ha estat reconeguda entre les 5 millors universitats espanyoles (ranking CyD 2018).

Gràcies al nivell de qualitat de la nostra formació, la gran preparació dels nostres professors, la col·laboració de les més importants empreses de logística y les nostres instal·lacions, som un centre adscrit a la UdG, de manera que en acabar els estudis de Logística, obtindràs el títol oficial de l’Universitat de Girona.

Perfil professional competencial: Elaborem un perfil professional de les qualitats i competències dde cada alumne i ho enviem a les empreses nacionals i internacionals en les quals el graduat estigui interessat en treballar.

FICHA TÉCNICA

Nom de l’estudi: GGrau en Logística Empresarial (Modalitat Dual)

Branca de coneixement: C Ciències Socials i Jurídiques

Durada: 4 anys

Crèdits europeus: 240

Títol (s) a que dona dret: Graduat / a en Logística Empresarial per la Universitat de Girona

Nombre orientatiu de places: 50

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DEL GRAU DUAL EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir durant els estudis, el compliment dels quals serà exigible per atorgar el títol.

Competències generals

 1. Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l’idioma propi i en altres llengües estrangeres.
 2. Treballar en equip, establint les relacions que més puguin ajudar al progrés i execució de projectes.
 3. Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions.
 4. Prendre decisions en l’àmbit professional, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l’activitat acadèmicaa.
 5. Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat.

Competències específiques

 1. Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l’empresa i els instruments d’anàlisis aplicades a la logística.
 2. Desenvolupar els processos i les funcionalitats d’un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics.
 3. Analitzar les característiques del comerç internacional i distribució comercial, establint oportunitats de mercat.
 4. Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial.
 5. Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística.
 6. Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística en la gestió integral de la cadena de subministrament.
 7. Gestionar, planificar i controlar les operacions de logística i transport.

ACCESO AL GRADO DUAL EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Podrán matricularse a los estudios de logística empresarial en EU Mediterrani los alumnos que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

 • Pruebas de acceso a la universidad (PAU) – Selectividad.
 • Ciclos formativos de grado superior (CFGS y FPII) o títulos equivalentes.
 • Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
 • Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 40 años.
 • Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
 • Estudiantes de sistemas educativos extranjeros.
 • Haber finalizado otros estudios con título oficial de gradolicenciatura, diplomatura o equivalentes.

Para más información sobre el acceso al grado dual en logística empresarial, convalidaciones, etc., también puedes contactarnos a través del formulario.

MATRICULACIÓN

Las fechas de preinscripción universitaria para próximo curso 2020/21 son:

Del 23 de Junio al 29 de Julio

Si tu plaza ha sido asignada a EU Mediterrani nuestra Secretaría Académica contactará contigo con el fin de darte día y hora para formalizar la matrícula.

PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DUAL EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Formación básica (FB) 60 créditos
Formación obligatoria (FO) 108 créditos
Asignaturas optativas (AO) 18 créditos
Prácticas externas duales obligatorias (PE) 42 créditos
Trabajo final de grado (TFG) 12 créditos
Total: 240 créditos ECTS* divididos en 4 años

* European Credit Transfer System, el sistema de créditos de reconocimiento en la Unión Europea

Asignaturas del Grado Dual en Logística Empresarial

Primer curso

Fundamentos de la empresa 24 ECTS
Fundamentos de administración y gestión de empresas
Introducción a la economía
Fundamentos de derecho y marco jurídico del negocio logístico
Gestión financiera y costes logísticos
Principios de logística y transporte 12 ECTS
Fundamentos de la logística
Modalidades del transporte e intermodalidades
Distribución comercial y comercio internacional 6 ECTS
Internacionalización, globalización y comercio internacional
Métodos estadísticos y gestión de datos aplicados a la logística 4.0 6 ECTS
Métodos cuantitativos aplicados a la logística
Áreas y herramientas de soporte a la logística 6 ECTS
Fundamentos de meteorología y climatología
Lenguas extranjeras aplicadas a la logística 6 ECTS
Inglés I
Alemán I

Segundo curso

Fundamentos de la empresa 6 ECTS
Gestión de los recursos humanos
Principios de logística y transporte 6 ECTS
Transporte de containers
Derecho del transporte
Distribución comercial y comercio internacional 6 ECTS
Fundamentos del marketing y distribución comercial
Métodos estadísticos y gestión de datos aplicados a la logística 4.0 12 ECTS
Sistemas de información aplicados a la logística 4.0
Estadística aplicada a la logística 4.0
Áreas y herramientas de soporte a la logística 12 ECTS
Dirección de operaciones aplicadas a la logística
Gestión de riesgos y sistemas de seguros en logística
Estrategia integral de la logística 12 ECTS
Gestión de la cadena de suministros (SCM)
Almacenaje y gestión de stocks
Lenguas extranjeras aplicadas a la logística 6 ECTS
Inglés II
Alemán II

Tercer curso

Métodos estadísticos y gestión de datos aplicados a la logística 4.0 12 ECTS
Gestión de datos y aplicaciones Big Data en la logística 4.0
Aplicación de modelos de simulación en logística 4.0
Áreas y herramientas de soporte a la logística 6 ECTS
Gestión de la calidad aplicada a la logística
Estrategia integral de la logística 18 ECTS
Gestión de compras a proveedores e industria auxiliar (Inbound)
Actividad logística en planta (Inhouse)
Logística de expedición (Outbound) y logística inversa
Prácticas laborales en empresas o departamentos logísticos 18 ECTS
Prácticas en empresas o departamentos logísticos I
Prácticas en empresas o departamentos logísticos II
Lenguas extranjeras aplicadas a la logística 6 ECTS
Inglés III
Alemán III

Cuarto curso

Prácticas laborales en empresas o departamentos logísticos 24 ECTS
Prácticas en empresas o departamentos logísticos III
Prácticas en empresas o departamentos logísticos IV
Lenguas extranjeras aplicadas a la Logística 6 ECTS
Inglés IV
Alemán IV
Trabajo final de grado 12 ECTS
Trabajo final de grado
Optativas 18 ECTS
Lengua y cultura china I
Lengua y cultura china II
Lengua y cultura francesa I
Lengua y cultura francesa II
Dirección estratégica
Prácticas de aplicación en la logística del sector de la automoción
Prácticas de aplicación en la logística de los sectores farmacéuticos y químicos
Prácticas de aplicación en la logística del sector textil y moda
Prácticas de aplicación en la logística del sector agroalimentario
Prácticas de aplicación en la logística en empresas de gran distribución
Prácticas de aplicación en la logística del turismo y transporte de viajeros
Prácticas de aplicación logística en el negocio portuario y naviero
Prácticas de aplicación en la logística aeroportuaria
Prácticas en consultorías para desarrollar proyectos de innovación logística y nuevas tecnologías

PLANIFICACIÓN DEL CURSO

El calendario académico del próximo curso 2019/20 es:

Calendario GT, GM, DGTM 19/20

FORMACIÓN DUAL

¿Qué es la formación Dual?

Es un modelo de aprendizaje que integra el ámbito académico y el profesional, que se complementan durante la duración del Grado en Logística Empresarial, para ofrecer un programa formativo de grado innovador con el fin de lograr un alto nivel de profesionalización de los aprendices en el sector logístico.  

La formación dual es una vía de formación concebida para mejorar la empleabilidad y el desarrollo individual, así como para aumentar la adecuación permanente a las exigencias del mundo profesional. Aquello que la hace más interesante es que facilita las situaciones experimentales que favorecen la adquisición de competencias 

La relación entre el estudiante y la empresa se establece mediante un contrato de trabajo mientras dura su formación.

¿Porque escoger formación dual?

 • Learning by doing: Con la formación dual podrás aplicar los conocimientos obtenidos durante los primeros años del Grado en Logística Empresarial en las empresas, con un contrato de trabajo. 
 • Profesionales en el aula: La formación académica está impartida en un alto % por profesionales de primer nivel del sector. 
 • Conoce el mercado laboral: Con la formación dual podrás conocer el sector como un trabajador más antes de acabar la formación de grado.
 • Alto nivel de profesionalización: La modalidad dual permite interactuar con los conocimientos teórico-prácticos y adquirir el compromiso, la responsabilidad, la ética profesional y la autonomía que configurarán tu identidad profesional. 

MOVILIDAD

EU MEDITERRANI da soporte a la actividad internacional tanto de carácter institucional como docente e investigadora que se realiza en nuestro centro, promoviendo la movilidad tanto docente como de los estudiantes.
El objetivo es contribuir a la proyección internacional en los estudios de Grado en Turismo y de Grado en Marketing participando en foros internacionales y cooperando con universidades extranjeras

En el Departamento de Relaciones Internacionales de Mediterrani encontrarás toda la información necesaria para ayudarte a gestionar y tramitar el programa de movilidad de la Unión Europea Lifelong Learning Program (Mediterrani es uno de los centros que ha firmado la Carta Erasmus)

CARTA ERASMUS:

E.U.MEDITERRANI dispone de Carta Universitaria Erasmus; esta carta implica el compromiso del centro con los principios fundamentales de la movilidad Erasmus: estableciendo acuerdos previos para la realización de prácticas, pleno reconocimiento de las actividades, alto nivel de calidad, visibilidad y comunicación de las actividades Erasmus y compromiso en sus criterios de igualdad y no discriminación.

Recuerda… Los alumnos de EU MEDITERRANI pueden estudiar por toda Europa y más…!!!!

Convenios SICUE:

SICUE es un programa de la Conferencia de rectores de las Universidades españolas (CRUE) para realizar estudios convalidables en Universidades del estado español.

Permite a los estudiantes realizar un periodo de estudios con reconocimiento académico en una institución universitaria española distinta en la que el alumno se encuentra matriculado. 

Erasmus Placements

La movilidad de estudiantes para prácticas Erasmus+ for Traineeships es una modalidad del programa Erasmus+ de la Unión Europea. Su finalidad es contribuir a que los estudiantes se adapten a las exigencias del mercado laboral europeo, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país de destino, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral.

Este programa tiene como objetivo que los estudiantes universitarios realicen prácticas con reconocimiento académico en empresas u organizaciones de otros países europeos.

Erasmus Placements

Incoming Students

If you are planning to apply for a place at EU MEDITERRANI as an incoming Erasmus student, the first thing you need to do is to contact your coordinator at your home university and discuss your candidacy with him/her.

We can only accept incoming students of partner universities.

You can find useful information for your stay through this link:

Incoming Students

TRABAJO FINAL

El Trabajo Final de Grado (a partir de ahora TFG) es una aproximación a una búsqueda.

El TFG del Grado en Logística Empresarial tiene carácter obligatorio y una asignación de 12 ECTS. En el Grado en Logística Empresarial, el TFG comporta la realización por parte del estudiante de un proyecto, una memoria, un estudio o un trabajo en el que se apliquen, se integren y se desarrollen los conocimientos, las capacidades, las competencias y las habilidades adquiridas y trabajadas durante la carrera universitaria. Al tratarse de un TFG de un grado dual los alumnos deberán de elaborar y defender un proyecto logístico llevado a cabo durante las prácticas duales.  

 El TFG está orientado a la evaluación de competencias asociadas al título y finaliza con la defensa pública y la evaluación y cualificación del trabajo.  La dedicación del estudiante está determinada por los 12 ECTS asignados a esta asignatura y por equivalencia de 25 horas de dedicación de los estudiantes por cada crédito.   

El TFG del Grado Dual en Logística Empresarial estará dirigido por un profesor del grado y contará con la codirección del director del proyecto logístico de la empresa.

PROFESORADO

Marta Bosch Vilarrubias
Marta Bosch Vilarrubias
Doctora en Filología Anglesa. Professora a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya.
Sergi González Herrero
Sergi González Herrero
Doctor en Física. Màster en Meteorologia. Graduat en Ciències Mediambientals. Campanya de Camp d’Observació de La Cerdanya. Campanya a l’Antàrtida. AEMET.
Remigi Palmés Combalia
Remigi Palmés Combalia
Llicenciat en Management Internacional. Articulista a “Catalunya Internacional”, ha publicat: “Transversal”, “Marketing”, “Como usar bien los incoterms”. Pime Cat Logística SCCL. Formació Pime S.L.
Ricard Del Alcázar Viladomiu
Ricard Del Alcázar Viladomiu
Graduat en Enginyeria Industrial, especialitat: transports, vehicles i logística. Màster en Supply Chain Management. ROR Operador Logístic. ABE-L. Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya CIAC.
Oriol Laporte Roselló
Oriol Laporte Roselló
Llicenciat en Informàtica. Màsters en Logística Integral i en Administració i Direcció d'Empreses. Fundador i CEO de Diagtres. Director de la Unitat de Negoci Multiclient de EXCEL.
Maria Antonia Garcia Solanas
Maria Antonia Garcia Solanas
Llicenciada en Dret. Llicenciada en Filologia Anglesa. Màsters en Direcció General i en Impostos. Touche Ross-Deloitte (Senior). C&L-PwC (Senior Assoc. Manager).
Ariadna Gassot Melian
Ariadna Gassot Melian
Doctora per la UdG. Master en Direcció i planificació del turismo. Llicenciada en Lingüística
Oscar Gutierrez Aragón
Oscar Gutierrez Aragón
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Llicenciat en Ciències Empresarials. Professor a la Universitat de Barcelona. Va ser Professor a la Universidad de León i Responsable territorial de Màrqueting a Renault España.
Felix Barahona Marquez
Felix Barahona Marquez
Doctorat en empresa, Master oficial d'investigació d'empresa, finances i assegurances. Llicenciat en economia
Anna Buj Casanovas
Anna Buj Casanovas
Doctora i Llicenciada en Filologia . Professora de l’EU Mediterrani

BECAS

EU Mediterrani te ofrece eficaz un Servicio de Becas para ayudarte en todas tus gestiones relacionadas con este tema.
La persona responsable es Montse Escudero, puedes contactar con ella directamente a través del correo montse.escudero@mediterrani.com

 

Beca MEC (Ministerio de Educación)

El Ministerio de Educación convoca ayudas ara realizar estudios universitarios de grado
Más información

Becas de Alojamiento

EU Mediterrani convoca ayudas para estudiantes que residan fuera de la provincia de Barcelona
Más información

Beca Amics

EU Mediterrani  convoca ayudas para alumnos que esten cursando estudios  en Mediterrani con amigos que accedan por primera vez  durante el curso 2021-22
Más información

Beca Familia

EU Mediterrani  convoca ayudas para alumnos que esten cursando estudios  en Mediterrani con hermanos que accedan por primera vez  durante el curso 2021-22
Más información

Beca Becari

EU Mediterrani convoca  ayudas para colaborar en el espacio coEum durante el curso académico 2021-22
Más información

Beca Excelencia Académica

EU Mediterrani convoca ayudas a los mejores expedientes académicos.
Más información

Beca Fidelitat

EU MEDITERRANI convoca ayudas para estudiantes que esten cursando estudios de cicles formatius en EU MEDITERRANI i que accedan durante el curs 2021-22 a estudios universitarios en EUM.
Más información

Beca 2gether

EU MEDITERRANI convoca ayudas para estudiantes de nuevo acceso que se matriculen junto con otros estudiantes del mismo centro de bachillerato/ ciclo formativo durante el curs 2021-22
Más información

SOL·LICITA INFORMACIÓ
I DESCARREGUEU EL PDF AMB MÉS INFORMACIÓ