GRAU EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL(Modalitat Dual)

Una carrera a Barcelona de logística especialitzada i enfocada a formar els millors experts en un entorn global

El Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual) que impartim a l’Escola Universitària Mediterrani prepara a l’estudiant per a un sector emergent i ple d’oportunitats. Una carrera de logística especialitzada i enfocada a formar els millors experts en logística en un entorn global, on l’alumne, gràcies al component dual de la seva formació, s’integra en les empreses ja des del tercer curs de carrera, ampliant així el seu horitzó professional.

PER QUÈ EL GRAU DUAL EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d’alta especialització al nostre país. Segons dades de l’Associació per a la Cerca de l’Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la logística representa en l’actualitat entorn del 12 % de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d’euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L’alt nivell d’inserció laboral del grau en logística empresarial que oferim en EU Mediterrani es veu optimitzat pel nostre innovador pla d’estudis Dual, que facilita la inserció laboral de l’alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat. I per millorar la teva formació, incloem en la carrera les titulacions oficials d’anglès i alemany, a més d’un ordinador portàtil Apple, d’ús habitual a les nostres aules.

AVANTATGES D’ESTUDIAR LOGÍSTICA DUAL

 • DUAL=FORMACIÓ + CONTRACTE LABORAL. El nostre Sistema Dual combina la formació a les aules impartida per professionals d’empreses partners, amb un contracte laboral en el tercer i quart curs on desenvoluparàs les competències adquiridas durant la carrera
 • Un ordinador portàtil Apple MacBook Air d’ús habitual a les aules.
 • Preparació i examen del títol oficial d’anglés First Certificate, Advanced o Proficiency a la propia universitat.  
 • Títol oficial d’alemany a la propia universitat.
 • Col·laboració amb les empreses més importants del sector logístic a Barcelona abastant des de l’automoció, químic, farmacèutic, tèxtil i moda, agroalimentari, gran distribució, transport de viatgers ports i navilieres, aeroports fins a la innovació logística i noves tecnologies.
 • Possibilitat d’èstudiar fins a 4 idiomes dins de la carrera de Logística amb anglès i alemany obligatoris durant els 4 cursos i xinès mandarí i francès opcionals..
 • Ampli programa de Tutories personalitzades, sessions de coaching i classes de reforç gràcies al manifestament eficaç Pla d’Acció Tutorial d’EU Mediterrani.
 • Edifici de 10 plantes totalment equipat i actualitzat.
 • Més de 30 anys d’experiència i 3 certificacions de qualitat (IQNet, AENOR, AQU).
 • Ubicació cèntrica i ben connectada. Veure Mapa

En acabar el Grau en Logística Empresariala la nostra universitat obtens:

Titulació oficial Graduat en Logística Empresarial per l’Universitat de Girona que ha estat reconeguda entre les 5 millors universitats espanyoles (ranking CyD 2018).

Gràcies al nivell de qualitat de la nostra formació, la gran preparació dels nostres professors, la col·laboració de les més importants empreses de logística y les nostres instal·lacions, som un centre adscrit a la UdG, de manera que en acabar els estudis de Logística, obtindràs el títol oficial de l’Universitat de Girona.

Perfil professional competencial: Elaborem un perfil professional de les qualitats i competències de cada alumne i ho enviem a les empreses nacionals i internacionals en les quals el graduat estigui interessat en treballar.

FITXA TÈCNICA

Nom de l’estudi: Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual)

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 

Durada: 4 anys

Crèdits europeus: 240

Títol (s) a que dona dret: Graduat / a en Logística Empresarial per la Universitat de Girona 

Nombre orientatiu de places: 50

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DEL GRAU DUAL EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir durant els estudis, el compliment dels quals serà exigible per atorgar el títol.

Competències generals

 1. Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l’idioma propi i en altres llengües estrangeres.
 2. Treballar en equip, establint les relacions que més puguin ajudar al progrés i execució de projectes.
 3. Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l’àrea d’estudi, convertint un problema empíric en un objectiu de recerca i presentar conclusions.
 4. Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions.
 5. Prendre decisions en l’àmbit professional, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l’activitat acadèmicaa.
 6. Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat.

Competències específiques

 1. Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l’empresa i els instruments d’anàlisis aplicades a la logística.
 2. Desenvolupar els processos i les funcionalitats d’un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics.
 3. Analitzar les característiques del comerç internacional i distribució comercial, establint oportunitats de mercat.
 4. Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial.
 5. Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística.
 6. Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística en la gestió integral de la cadena de subministrament.
 7. Gestionar, planificar i controlar les operacions de logística i transport.

ACCÉS Al GRAU DUAL EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Podran matricular-se als estudis de logística empresarial en EU Mediterrani els alumnes que compleixin algun dels següents requisits:

 • Proves d’accés a la universitat (PAU)Selectivitat.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS y FPII) o títols equivalents.
 • Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Proves d’accés a la universitat per a majors de 40 anys.
 • Proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys.
 • Estudiants de sistemes educatius estrangers.
 • Haver finalitzat altres estudis amb títol oficial de grau, llicenciatura, diplomatura o equivalents.

Per a més informació sobre l’accés al grau dual en logística empresarial, convalidacions, etc., també pots contactar-nos a través del formulari.

MATRICULACIÓ

Les dates de preinscripció universitària pel proper curs 2020/21 són:

Del 23 de Juny al 29 de Juliol

Si la teva plaça ha estat assignada a EU Mediterrani la nostra Secretaria Acadèmica contactarà amb tu amb la finalitat de donarte dia i hora per a formalitzar la matrícula.

PLA D’ESTUDIS DEL GRAU DUAL EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Formació bàsica (FB) 60 crèdits
Formació obligatoria (FO) 108 crèdits
Asignatures optatives (AO) 18 crédits
Pràctiques externes duals obligatories (PE) 42 crèdits
Treball final de grau (TFG) 12 crèdits
Total: 240 crèdits ECTS* dividits en 4 anys

* European Credit Transfer System, el sistema de crèdits de reconeixement a la Unió Europea

Assignatures del Grau en Logística Empresarial

Primer curs

Fonaments de l’empresa 24 ECTS
Fonaments d’administració i gestió d’empreses
Introducció a l’economia
Fonaments de dret i marc jurídic del negoci logístic
Gestió financera i costos logístics
Principis de logística i transport 12 ECTS
Fonaments de la logística
Modalitats del transport i intermodalitats
Distribució comercial i comerç internacional 6 ECTS
Internacionalització, globalització i comerç internacional
Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.0 6 ECTS
Mètodes quantitatius aplicats a la logística
Àrees i eines de suport a la logística 6 ECTS
Fonaments de meteorologia i climatologia
Llengües estrangeres aplicades a la logística 6 ECTS
Anglès I
Alemany I

Segon curs

Fonaments de l’empresa 6 ECTS
Gestió dels recursos humans
Principis de logística i transport 6 ECTS
Transport de containers
Dret del transport
Distribució comercial i comerç internacional 6 ECTS
Fonaments del màrqueting i distribució comercial
Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.0 12 ECTS
Sistemes d’informació aplicats a la logística 4.0
Estadística aplicada a la logística 4.0
Àrees i eines de suport a la logística 12 ECTS
Direcció d’operacions aplicades a la logística
Gestió de riscos i sistemes d’assegurances en logística
Estratègia integral de la logística 12 ECTS
Gestió de la cadena de subministraments (SCM)
Emmagatzematge i gestió de stocks
Llengües estrangeres aplicades a la logística 6 ECTS
Anglès II
Alemany II

Tercer curs

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.0 12 ECTS
Gestió de dades i aplicacions Big Data en la logística 4.0
Aplicació de models de simulació en logística 4.0
Àrees i eines de suport a la logística 6 ECTS
Gestió de la qualitat aplicada a la logística
Estratègia integral de la logística 18 ECTS
Gestió de compres a proveïdors i industria auxiliar (Inbound)
Activitat logística a planta (Inhouse)
Logística d’expedició (Outbound) i logística inversa
Pràctiques laborals en empreses o departaments logístics 18 ECTS
Pràctiques en empreses o departaments logístics I
Pràctiques en empreses o departaments logístics II
Llengües estrangeres aplicades a la Logística 6 ECTS
Anglès III
Alemany III

Quart curs

Pràctiques laborals en empreses o departaments logístics 24 ECTS
Pràctiques en empreses o departaments logístics III
Pràctiques en empreses o departaments logístics IV
Llengües estrangeres aplicades a la Logística 6 ECTS
Anglès IV
Alemany IV
Treball final de grau 12 ECTS
Trabajo final de grau
Optatives 18 ECTS
Llengua i cultura xinesa I
Llengua i cultura xinesa II
Llengua i cultura francesa I
Llengua y cultura francesa II
Direcció estratègica
Pràctiques d’aplicació en la logística del sector de la automoció
Pràctiques d’aplicació en la logística del sectors farmacèutics i químics
Pràctiques d’aplicació en la logística del sector tèxtil i moda
Pràctiques d’aplicació en la logística del sector agroalimentari
Pràctiques d’aplicació en la logística en empreses de gran distribució
Pràctiques de aplicació en la logística del turisme i transport de viatgers
Pràctiques d’aplicació logística en el negoci portuari i navilier
Pràctiques d’aplicació en la logística aeroportuària
Pràctiques en consultories per a desenvolupar projectes d’innovació logística i noves tecnologies

PLANIFICACIÓ DEL CURS

El calendario acadèmic del proper curs 2019/20 es:

Calendari GT, GM, DGTM 19/20

FORMACIÓ DUAL

¿Què és la Formació Dual?

És un model d’aprenentatge que integra l’àmbit acadèmic i el professional, que es complementen durant la durada del Grau en Logística Empresarial, per oferir un programa formatiu de grau innovador per aconseguir un alt nivell de professionalització dels aprenents en el sector logístic.   

La formació dual és una via de formació concebuda per millorar la ocupabilitat i el desenvolupament individual, així com per augmentar l’adequació permanent a les exigències del món professional. Allò que la fa més interessant és que facilita les situacions experimentals que afavoreixen l’adquisició de competències.  

La relació entre l’estudiant i l’empresa s’estableix mitjançant un contracte de treball mentre dura la seva formació.

¿Perquè escollir Formació Dual?

 • Learning by doing: Amb la formació dual podràs aplicar els coneixements obtinguts durant els primers anys del Grau en Logística Empresarial a les empreses, amb un contracte de treball.
 • Profesionales en el aula: La formació acadèmica està impartida en un alt % per professionals de primer nivell del sector.  
 • Conoce el mercado laboral: Amb la formació dual podràs conèixer el sector com un treballador més abans d’acabar la formació de grau.
 • Alto nivel de profesionalización: La modalitat dual permet interactuar amb els coneixements teòric-pràctics i adquirir el compromís, la responsabilitat, l’ètica professional i l’autonomia que configuraran la teva identitat professional.  

MOBILITAT

EU MEDITERRANIdóna suport a l’activitat internacional tant de caràcter institucional com a docent i investigadora que es realitza al nostre centre, promovent la mobilitat tant docent com dels estudiants. 
L’objectiu és contribuir a la projecció internacional participant en fòrums internacionals i cooperant amb universitats estrangeres.

En el Departament de Relacions Internacionals de Mediterrani trobaràs tota la informació necessària per ajudar-te a gestionar i tramitar el programa de mobilitat de la Unió Europea Lifelong Learning Program (Mediterraniés un dels centres que ha signat la Carta Erasmus).

CARTA ERASMUS:

E.U.MEDITERRANIdisposa de Carta Universitària Erasmus; aquesta carta implica el compromís del centre amb els principis fonamentals de la mobilitat Erasmus: establint acords previs per a la realització de pràctiques, ple reconeixement de les activitats, alt nivell de qualitat, visibilitat i comunicació de les activitats Erasmus i compromís en els seus criteris d’igualtat i no discriminació.

Recorda… Els alumnes d’EU MEDITERRANI poden estudiar per tota Europa i més…!!!!

Convenis SICUE:

és un programa de la Conferència de rectors de les Universitats espanyoles (CRUE) per realitzar estudis convalidables en Universitats de l’estat espanyol. 
Permet als estudiants realitzar un període d’estudis amb reconeixement acadèmic en una institució universitària espanyola diferent en la qual l’alumne es troba matriculat.

Erasmus Placements

La mobilitat d’estudiants per a pràctiques Erasmus+ for Traineeships és una modalitat del programa Erasmus+ de la Unió Europea. La seva finalitat és contribuir al fet que els estudiants s’adaptin a les exigències del mercat laboral europeu, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Aquest programa té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic en empreses o organitzacions d’altres països europeus.

Erasmus Placements

Incoming Students

If you are planning to apply for a place at EU MEDITERRANI as an incoming Erasmus student, the first thing you need to do is to contact your coordinator at your home university and discuss your candidacy with him/her.

We can only accept incoming students of partner universities.

You can find useful information for your stay through this link:

Incoming Students

TREBALL FINAL

El Treball Final de Grau (a partir d’ara TFG) és una aproximació a una cerca.

El TFG del Grau en Logística Empresarial té caràcter obligatori i una assignació de 12 ECTS. En el Grau en Logística Empresarial, el TFG comporta la realització per part de l’estudiant d’un projecte, una memòria, un estudi o un treball en el qual s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirides i treballades durant la carrera universitària. En tractar-se d’un TFG d’un grau dual els alumnes deuran elaborar i defensar un projecte logístic dut a terme durant les pràctiques duals. 

 El TFGestà orientat a l’avaluació de competències associades al títol i finalitza amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.  
La dedicació de l’estudiant està determinada pels 12 ECTS assignats a aquesta assignatura i per equivalència de 25 hores de dedicació dels estudiants per cada crèdit.   

El TFG del Grau Dual en Logística Empresarial estarà dirigit per un professor del grau i comptarà amb la co-direcció del director del projecte logístic de l’empresa. 

PROFESSORAT

Marta Bosch Vilarrubias
Marta Bosch Vilarrubias
Doctora en Filología Anglesa. Professora a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya.
Sergi González Herrero
Sergi González Herrero
Doctor en Física. Màster en Meteorologia. Graduat en Ciències Mediambientals. Campanya de Camp d’Observació de La Cerdanya. Campanya a l’Antàrtida. AEMET.
Remigi Palmés Combalia
Remigi Palmés Combalia
Llicenciat en Management Internacional. Articulista a “Catalunya Internacional”, ha publicat: “Transversal”, “Marketing”, “Como usar bien los incoterms”. Pime Cat Logística SCCL. Formació Pime S.L.
Ricard Del Alcázar Viladomiu
Ricard Del Alcázar Viladomiu
Graduat en Enginyeria Industrial, especialitat: transports, vehicles i logística. Màster en Supply Chain Management. ROR Operador Logístic. ABE-L. Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya CIAC.
Oriol Laporte Roselló
Oriol Laporte Roselló
Llicenciat en Informàtica. Màsters en Logística Integral i en Administració i Direcció d'Empreses. Fundador i CEO de Diagtres. Director de la Unitat de Negoci Multiclient de EXCEL.
Maria Antonia Garcia Solanas
Maria Antonia Garcia Solanas
Llicenciada en Dret. Llicenciada en Filologia Anglesa. Màsters en Direcció General i en Impostos. Touche Ross-Deloitte (Senior). C&L-PwC (Senior Assoc. Manager).
Ariadna Gassot Melian
Ariadna Gassot Melian
Doctora per la UdG. Master en Direcció i planificació del turismo. Llicenciada en Lingüística
Oscar Gutierrez Aragón
Oscar Gutierrez Aragón
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Llicenciat en Ciències Empresarials. Professor a la Universitat de Barcelona. Va ser Professor a la Universidad de León i Responsable territorial de Màrqueting a Renault España.
Felix Barahona Marquez
Felix Barahona Marquez
Doctorat en empresa, Master oficial d'investigació d'empresa, finances i assegurances. Llicenciat en economia
Anna Buj Casanovas
Anna Buj Casanovas
Doctora i Llicenciada en Filologia . Professora de l’EU Mediterrani

BEQUES

EU Mediterrani t’ofereix un eficaç un Servei de Beques per tal d’ajudar-te en totes les teves gestions relacionades amb aquest tema.
La persona responsable és Montse Escudero, pots contactar amb ella directament a través del correu montse.escudero@mediterrani.com

 

Beques MEC (Ministerio de Educación)

El Ministeri d’Educació convoca ajuts per realitzar estudis universitaris de grau
Més informació

Beca d’Allotjament

EU Mediterrani convoca ajuts per estudiants que resideixin fora de la provincia de Barcelona
Més informació

Beca Amics

EU Mediterrani convoca ajuts per alumnes que cursin estudis a Mediterrani amb amics que accedeixin per primera vegada durant el curs 2021-22
Més informació

Beca Familia

EU Mediterrani convoca ajuts per alumnes que cursin estudis a Mediterrani amb germans que accedeixin per primera vegada Durant el curs 2021-2022.
Més informació

Beca Becari

EU Mediterrani convoca ajuts per col·laborar a l’espai coEUM durant el curs acadèmic  2021-22
Més informació

Beca Excel·lencia Acadèmica

EU Mediterraniconvoca ajuts als millors expedients academics.

Més informació

Beca Fidelitat

EU Mediterrani convoca ajuts per estudiants de Cicles Formatius a Mediterrani i que accedeixin a estudis universitaris a Mediterrani

Més informació

Beca 2gether

EU MEDITERRANI convoca ajuts per estudiants de nou accés que es matriculin juntament amb altres estudiants del mateix centre de batxillerat/ cicle formatiu durant el curs 2021-22

Més informació

SOL·LICITA INFORMACIÓ
I DESCARREGUEU EL PDF AMB MÉS INFORMACIÓ