Grau en

Logística Empresarial

El Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual) que impartim a l’Escola Universitària Mediterrani prepara a l’estudiant per a un sector emergent i ple d’oportunitats. Una carrera de logística especialitzada i enfocada a formar els millors experts en logística en un entorn global, on l’alumne, gràcies al component dual de la seva formació, s’integra en les empreses ja des del tercer curs de carrera, ampliant així el seu horitzó professional.

Per què el Grau en Logística Empresarial

El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d’alta especialització a casa nostra. Segons dades de l’Associació per a la Recerca de l’Excel·lència específica de Logística (ABE·L) i de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la logística representa actualment al voltant del 12% de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d’euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L’alt nivell d’ocupabilitat del grau en logística empresarial que oferim a EU Mediterrani es veu optimitzat pel nostre innovador pla d’estudis Dual, que facilita la inserció laboral de l’alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses de logística internacional, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat. I per millorar la teva formació, vam incloure en la carrera les titulacions oficials d’anglès i alemany, a més d’un ordinador portàtil Apple, d’ús habitual a les nostres aules.

Sortides professionals

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual)
 • Codi de Preinscripció Universitària: 81064
 • Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
 • Durada: 4 anys
 • Horari: Tardes
 • Crèdits europeus: 240
 • Títol al que dona dret: Graduat/da en Logística Empresarial per la Universitat de Girona
 • Nombre orientatiu de places: 50

Pla d'estudis

Formació bàsica (FB) 60 CTS
Formació obligatoria (FO) 108 CTS
Assignatures optatives (AO) 18 CTS
Pràctiques externes duals obligatories (PE) 42 CTS
Treball final de grau (TFG) 12 CTS
Total: 240 CTS ECTS* dividits en 4 anys

* European Credit Transfer System, el sistema de crèdits de reconeixement a la Unió Europea

Ia més...

Assignatures

Primer curs

Fonaments de l'empresa 24 ECTS
Fonaments d'administració i gestió d'empreses
Introducció a l'economia
Fonaments de dret i marc jurídic de l'negoci logístic
Gestió financera i costos logístics
Principis de logística i transport 12 ECTS
Fonaments de la logística
Modalitats de l'transport i intermodalitats
Distribució comercial i comerç internacional 6 ECTS
Internacionalització, globalització i comerç internacional
Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.0 6 ECTS
Mètodes quantitatius aplicats a la logística
Àrees i eines de suport a la logística 6 ECTS
Fonaments de meteorologia i climatologia
Llengües estrangeres aplicades a la logística 6 ECTS
Anglès I
Alemany I

Segon curs

Fonaments de l'empresa 6 ECTS
Gestió dels recursos humans
Principis de logística i transport 6 ECTS
Transport de contenidors
Dret de l'transport
Distribució comercial i comerç internacional 6 ECTS
Fonaments del màrqueting i distribució comercial
Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.0 12 ECTS
Sistemes d'informació aplicats a la logística 4.0
Estadística aplicada a la logística 4.0
Àrees i eines de suport a la logística 12 ECTS
Direcció d'operacions aplicades a la logística
Gestió de riscos i sistemes d'assegurances en la logística
Estratègia integral de la logística 12 ECTS
Gestió de la cadena de subministraments (SCM)
Emmagatzematge i gestió de stocks
Llengües estrangeres aplicades a la logística 6 ECTS
Anglès II
Alemany II

Tercer curs

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicades a la logística 4.0 12 ECTS
Gestió de dades i aplicacions Big Data en logística 4.0
Aplicació de models de simulació a la logística 4.0
Àrees i eines de suport a la logística 6 ECTS
Gestió de la qualitat aplicada a la logística
Estratègia integral de la logística 18 ECTS
Gestió de compres a proveïdors i indústria auxiliar (Inbound)
Activitat logística dins de la planta (Inhouse)
Logística d'expedició (Outbound) i logística inversa
Pràctiques laborals en empreses o departaments logístics 18 ECTS
Pràctiques en empreses o departaments logístics I
Pràctiques en empreses o departaments logístics II
Llengües estrangeres aplicades a la logística 6 ECTS
Anglès III
Alemany III

Quart curs

Competències professionals

Competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir durant els estudis, el compliment dels quals serà exigible per atorgar el títol.

Competències generals

 1. Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l’idioma propi i en altres llengües estrangeres.
 2. Treballar en equip, establint les relacions que més puguin ajudar al progrés i execució de projectes.
 3. Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions.
 4. Prendre decisions en l’àmbit professional, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l’activitat acadèmica.
 5. Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat.

Competències específiques

 1. Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l’empresa i els instruments d’anàlisis aplicades a la logística.
 2. Desenvolupar els processos i les funcionalitats d’un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics.
 3. Analitzar les característiques del comerç internacional i distribució comercial, establint oportunitats de mercat.
 4. Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial.
 5. Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística.
 6. Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística en la gestió integral de la cadena de subministrament.
 7. Gestionar, planificar i controlar les operacions de logística i transport.

Pràctiques professionals


Convenios con empresas

Testimonis

A Mediterrani m'han ensenyat a tenir una visió global del món empresarial, a valorar la importància de la logística i sentir que res pot limitar el meu desenvolupament professional.


Oriol Sánchez

Estudiant de tercer curs

Estem tots supercontents perquè és una carrera en format DUAL, que et permet començar a treballar ja en el tercer any i la veritat és que són tots superprofessionals i de fet ens fan classes professionals del sector que això ens suma molt i ens fa aprendre molt més i estem molt contents amb aquesta nova carrera perquè és una gran oportunitat per al món laboral i molt necessària en el sector logístic.


Mireia Mejias

Estudiant de tercer curs

Contáctanos