Serveis per a la vida

L’Escola Universitària Mediterrani té un fort compromís amb la igualtat de gènere, ens sumem a la proposta de la Universitat de Girona per posar un horitzó per la implantació d’un pla d’igualtat que abordi totes les problemàtiques actuals i que reguli de manera institucional processos de millora i control.