Serveis d'oci i cultura

Servei d’esports

Tots els estudiants, personal docent i investigador i membres del personal administratiu de l’Escola Universitària Mediterrani tenen la possibilitat de fer esports amb unes condicions molt avantatjoses gràcies al conveni de col·laboració signat amb un prestigiós CENTRE ESPORTIU (consultar a EU MEDITERRANI).