El 18 de novembre de 2021 la Confederació Empresarial Veterinària Espanyola (CEVE) ha presentat a la premsa l’Informe 2021 sobre la situació socioeconòmica i laboral del sector veterinari a Espanya, recerca acadèmica elaborada pel Dr. Óscar Gutiérrez Aragó, director i docent del Departament d’Empresa de l’Escola Universitària Mediterrani de Barcelona (Universitat de Girona) i per la Dra. Ariadna Gassiot Melian, docent de l’Àrea d’Estadística d’aquest departament.

En l’acte de presentació han intervingut Miguel Albuixec Martínez, responsable de l’Àrea Econòmica de la Confederació Empresarial Veterinària Espanyola (CEVE) i el Dr. Óscar Gutiérrez Aragó, que han respost a les preguntes que els mitjans els han volgut plantejar sobre el document. L’informe, fonamentat en una profunda revisió dels indicadors oficials del sector, determina que aquests evidencien una gran fortalesa econòmica, almenys fins a l’exercici econòmic previ a la pandèmia de COVID-19. Així i tot, algun dels indicadors relatius a la qualitat de l’ocupació, que van sofrir greus crebants durant la crisi anterior i després de la pujada de l’IVA veterinari, encara no han aconseguit la recuperació que seria desitjable.

L’informe destaca la importància de la signatura del primer Conveni Col·lectiu de Centres i Serveis Veterinaris, ja que, en fixar i garantir uns salaris mínims als professionals veterinaris, hauria d’ajudar a pal·liar en part moltes de les dificultats que troben molts joves veterinaris per a obtenir un salari digne. També s’adverteix de la gran preocupació que genera la sobreoferta en el mercat laboral, principalment en l’especialitat clínica (existint, per contra, especialitats que no cobreixen les places ofertes), la qual cosa provoca condicions laborals i salarials que no es corresponen amb les expectatives que els joves egressats tenen una vegada acabats els seus estudis, sent font d’insatisfacció per a molts d’ells, principalment dones (perquè es tracta d’un sector caracteritzat per una progressiva feminització), en començar a exercir la seva professió.

El treball també reflexiona sobre la implicació del sector veterinari dins dels plans estratègics dissenyats a escala de país i de manera global dins de la coneguda “Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible“, promoguda per l’Organització de Nacions Unides, en el qual la defensa i promoció de la salut de les persones, els animals i el medi ambient (One Health) es contempla de manera transversal com una de les metes fonamentals en les polítiques governamentals.

Gutiérrez-Aragón, Ó. y Gassiot-Melian, A. (2021). Informe 2021 sobre la situació socioeconòmica i laboral del sector veterinari a Espanya. Escola Universitària Mediterrani de Barcelona (Universitat de Girona). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29191.73121/2

INFORME 2021 SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL DEL SECTOR VETERINARI A ESPANYA https://mediterrani.com/wp-content/uploads/2021/11/Informe-CEVE-2021.pdf