Els estudiants o professionals del sector turisme que desitgen ampliar la seva formació, independentment de si han cursat ja algun tipus de formació en turisme o si estan esperant per cursar els cicles formatius de grau superior, poden considerar la possibilitat de reciclar-se amb el Curs Intensiu de Guia Turístic Acompanyant.

ciclos formativos de grado superior

En el cas de la ciutat de Barcelona i, més concretament, a l’Escola Universitària de Turisme Mediterrani, el Curs Intensiu de Guia Turístic Acompanyant s’imparteix del 18 de febrer a l’1 de març de 2013 a les instal·lacions del mateix centre. EUT Mediterrani també és seu dels cicles formatius de grau superior i grau en turisme, entre altres formacions especialitzades.

Aquesta edició del Curs Intensiu de Guia Turístic Acompanyant compleix la seva cinquena edició i ha estat molt ben valorat pels alumnes de les edicions anteriors, pel seu format compactat de 30 hores, que es poden cursar en només dues setmanes. Una estratègia perfecta per a qui desitja estudiar els cicles formatius de grau superior i vol començar a formar-se, o fins i tot treballar en el sector.

En aquest cas, el curs permet treballar en les empreses turístiques de caràcter privat com guia correu o acompanyant de grups de turistes en els seus desplaçaments. També és una bona avantsala del que poden representar els cicles formatius de grau superior.

Al programa d’aquest Curs Intensiu de Guia Turístic Acompanyant s’inclouen temàtiques com el perfil del guia turístic, la documentació i materials de guia, els grups, el perfil del client, les empreses contractants, les tipologies de serveis, tècniques de comunicació amb el grup, lideratge, relació amb les empreses contractades, gestió de queixes i reclamacions i la valoració de resultats. Els cicles formatius de grau superior, toquen tots aquests temes, però en aquesta formació compactada, s’orienta a la finalitat formativa d’exercir com a acompanyant.

A EUT Mediterrani es treballa constantment per oferir formacions a mesura de les necessitats del mercat i dotar, tant les formacions, com els cicles formatius de grau superior, de les matèries més actualitzades. D’aquesta manera, dotem el sector de professionals perfectament preparats per assumir les exigències d’aquesta àrea econòmica de gran futur.