Calendar & schedule

Schedule 2022/23


Academic Schedule 2022/23

Academic Schedule DEGREES 22/23

Academic Schedule HNC 1st course 22/23

Academic Schedule HNC 2nd course 22/23

Exam Calendar 1st semester course 2022/23

Degree in Tourism – 1st semester 22/23

Degree in Marketing – 1st semester 22/23

Double Degree in Tourism and Marketing – 1st semester 22/23

Degree in Business Logistics – 1st semester 22/23