Nou article acadèmic sobre l’impacte dels vlogs de viatges sobre l’elecció d’una destinació turística, dut a terme a partir de la col·laboració de dos professors de EUM amb dues investigadores del Departament d’Empresa, antigues alumnes del Doble Grau en Turisme i Màrqueting.

La publicació acadèmica Revista de Marketing y Publicidad ha publicat en el seu número 9 (març 2024) l’article titulat “Impacte dels vlogs de viatges sobre l’elecció d’una destinació turística” (https://revistas.cef.udima.es/index.php/marketing/article/view/19399), elaborat pel Professor Dr. Óscar Gutiérrez Aragón, la Professora Dra. Ariadna Gassiot-Melian (fins al curs passat, membre del claustre de la universitat) i les investigadores del Departament d’Empresa Thea Bauyon Esguerra i Katarzyna Dlugosz, antigues alumnes del Doble Grau en Turisme i Màrqueting de la nostra universitat.

La recerca duta a terme té com a principals objectius determinar en quina mesura influeix el contingut sobre viatges que es promociona a través de les xarxes socials sobre la decisió final de destí dels usuaris, analitzar el nivell de confiança que els usuaris dipositen en els vloggers com a fonts d’informació i conèixer les possibles conseqüències de la visualització generalitzada d’aquesta mena de continguts (p.e. una potencial massificació de destinacions turístiques concretes).

Els vlogs de viatges són narracions audiovisuals que contenen informació rellevant sobre destinacions turístiques concretes, generada, habitualment, per usuaris o creadors de contingut que relaten les seves experiències de viatge en tals destinacions. Aquesta tendència social ha provocat en les empreses que operen en el sector turístic la necessitat d’adaptar-se al nou entorn canviant el mode de comunicar amb el seu públic.

ARTICLE ACADÈMIC: IMPACTE DELS VLOGS DE VIATGES SOBRE L’ELECCIÓ D’UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA