Avui, a la universitat de turisme, revisem els canvis que es preveuen per a la selectivitat i com això pot afectar els estudiants i a l’educació.

universitat-de-turisme

El Ministeri d’Educació ja ha definit les característiques globals de la reforma educativa. La Lomce eliminarà el 2017 la Selectivitat, els exàmens d’accés a la Universitat. El canvi es centrarà en crear diferents proves en les etapes educatives prèvies i finalment, en batxillerat hauran d’aprovar una última prova per obtenir el títol i així poder seguir estudiant.

Aquesta última prova d’accés a la universitat de turisme o qualsevol altre grau, inclourà 350 preguntes en format test amb 4 respostes a escollir.

Les noves preguntes de l’examen d’estar separades per tres blocs, el primer 200 preguntes centrades en les matèries troncals i la resta seran 100 de les matèries optatives i 50 triades per l’alumne.

Aquesta reforma educativa planteja i preveu l’eliminació de la Selectivitat per al 2017-2018. Aquests canvis de la Lomce tenen una previsió d’aplicació posterior al final de la legislatura del PP, es va aprovar aquesta reforma amb majoria del PP i amb l’oposició de gran part dels partits.

Tot i així, si hi ha canvis en el govern, aquestes modificacions pot ser que no s’arribin a aplicar.

Aquestes noves proves d’accés a la Universitat de turisme per exemple, posarà a prova als alumnes des del sisè curs de primària. Hi haurà exàmens al final de cada etapa educativa. Les de sisè només seran proves orientatives.

Serà ja a partir de quart de l’ESO que les proves seran determinants. Serà necessari aprovar per obtenir un títol i continuar estudiant i sempre seran corregits per funcionaris externs a l’Institut.

Per la Universitat de turisme Mediterrani aquest tema genera diferents opinions. Ens vam plantejar de veritat si s’ha de conscienciar els alumnes des de sisè que hauran de fer unes proves d’accés a la Universitat o per el contrari informar-lo que hi ha altres camins com els cicles formatius que són molt més especialitzats i pràctics.