Júlia Reig és una de les tres guanyadores de la convocatoria per a tot l’Estat Espanyol dels Premis Nacionals a l’Excelència en el Rendiment Acadèmic Universitari de la Diplomatura en Turisme (Orden EDU/1770/2010,de 29 de junio). Segons els objectius del el Ministeri d’Educació, aquests premis son una forma d’instrumentar el suport als estudiants que han demostrat un millor rendimient acadèmic al llarg dels seus estudis. La dotació econòmica del guardó és de 3.300 euros per al primer premi, 2.650 euros per al segon, i 2.200 euros per al tercer. Tota la comunitat acadèmica d’EUT. Mediterrani felicita la nostra alumna.