La proposta de formació actual en estudis tècnics a partir de cicles formatius turístics, permet obtenir una alta qualificació per competir com a professional en les diverses àrees de l’activitat

Un aprenentatge a nivell tècnic que capacita a l’estudiant per tal de poder desenvolupar activitats pròpies del sector del turisme. El mètode d’aprenentatge es fonamenta en la combinació de continguts, en tecnologia i pràctiques. Aquestes accions afavoreixen el desenvolupament d’aquests cicles formatius turístics que mantenen un seguiment senzill aplicat a situacions reals que milloren notablement l’aprenentatge del alumne.

L’objectiu d’aquest tipus de formació és proporcionar les millors eines als que escullen formar-se amb aquests cicles. Durant el període obligatori de pràctiques amb possibilitat d’escollir l’empresa, s’assegura una inserció laboral un cop s’hagin superat els cicles formatius turístics. Un mercat competitiu en el qual l’estudiant adquireix experiència per poder ser efectiu i desenvolupar-se personalment i en formació. L’experiència dels professors ajuda durant el període d’aprenentatge i garanteix el futur, preparant-se per competir en el sector del turisme.

El pla d’estudis dels cicles formatius turístics es divideix en mòduls amb assignatures, com per exemple:

 • Recursos humans en l’allotjament
 • Estructura del mercat turístic
 • Recepció i reserves
 • Gestió de pisos
 • Protocol i relacions públiques
 • Comercialització d’esdeveniments
 • Marketing turístic
 • Segona llengua estrangera
 • Anglès
 • Direcció d’allotjaments
 • Empresa i  iniciativa de emprenedors
 • Projecte de gestió d’allotjaments
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en Centres de Treball

Un projecte d’estudis complet que inclou coneixements entremitjos i fonamentals, per la titulació que s’atorga de tècnic de prevenció de Riscos Laborals, nivell bàsic. Els cicles formatius turístics capaciten per poder exercir funcions pròpies del sector, però també per altres ambients similars extra hotelers, com per exemple: residències d’estudiants, hospitalàries i sanitàries. A més de possibilitar el perfeccionament amb altres graus de la titulació, entre els més comuns es poden continuar els estudis, en formació professional del grau superiors o cursos d’especialització professional que es convaliden amb les assignatures o mòduls dels cicles formatius turístics.

Les sortides professionals d’aquesta capacitació tècnica, inclouen activitats de cap de reserves o recepció, subgovernant, coordinador de qualitat i esdeveniments, encarregats de pisos, subdirector d’allotjaments turístics, cap de ventes, gestors de cases rurals, allotjaments, residències, entre d’altres més, depenent de les preferències en les diferents àrees.