Professorat

Iratxe Aragón

Coordinadora de pràctiques Grau en Turisme

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Montse Escudero

Coordinadora de pràctiques CFGS

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Arnaud Laygues

Coordinador del Departament d’Idiomes

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Óscar Gutiérrez

Coordinador del Grau en Màrqueting i Doble Grau

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dra. Anna Buj

Coordinadora d’Alemany

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dra. Marta Bosch

Coordinadora d’Anglès del Grau en Logística Empresarial

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Maria Antonia García

Docent

Contacte

LinkedIn Email

Montse Carrillo

Coordinadora del Grau Logística en Empresarial i Coordinadora de pràctiques

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Arnaud Laygues

Coordinador del Departament d’Idiomes

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Joan Francesc Fondevila

Coordinador del TFG del Grau en Màrqueting

Contacte

LinkedIn Email C.V.
Josep Maria Espinet EUM

Dr. Josep María Espinet

Docent

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Lluís Feliu

Coordinador de pràctiques Grau en Màrqueting

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Óscar Gutiérrez

Coordinador del Grau en Màrqueting i Doble Grau

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dra. Hui Wen Tsai

Coordinadora de Xinès Mandarí

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dra. Marta Bosch

Coordinadora d’Anglès del Grau en Logística Empresarial

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dra. Zahaira Fabiola González

Docent

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Arnaud Laygues

Coordinador del Departament d’Idiomes

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Joan Francesc Fondevila

Coordinador del TFG del Grau en Màrqueting

Contacte

LinkedIn Email C.V.
Josep Maria Espinet EUM

Dr. Josep María Espinet

Docent

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Lluís Feliu

Coordinador de pràctiques Grau en Màrqueting

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dr. Óscar Gutiérrez

Coordinador del Grau en Màrqueting i Doble Grau

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dra. Anna Buj

Coordinadora d’Alemany

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dra. Cristina Gracia

Docent

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dra. Elena Puiggròs

Coordinadora del Grau en Turisme

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Dra. Najat Tort

Tutora TFG

Contacte

LinkedIn Email
Velislava Simeonova EUM

Dra. Velislava Simeonova

Docent

Contacte

LinkedIn Email C.V.

Iratxe Aragón

Coordinadora de pràctiques Grau en Turisme

Contacte

LinkedIn Email C.V.