El màrqueting, com a carrera professional, és quelcom relativament nou, però ha existit des de sempre. Les empreses sempre han necessitat estar al cas dels moviments de la competència per posicionar-se estratègicament en una situació avantatjosa. Els petits comerços, des de fa dècades, tenen en compte les preferències dels seus clients per tal d’adaptar-se a les seves necessitats. Al cap i a la fi, tots fem màrqueting: des del cambrer que et serveix cafè tal i com t’agrada abans que li hagis demanat, fins a quan planifiquem la compra setmanal fent inventari dels productes que ens falten a la nevera.

grau en màrqueting

Fins fa uns anys, el màrqueting es portava a terme de manera més aviat intuïtiva i eren professionals d’altres àmbits els qui s’encarregaven de la gestió mercadotècnica de les grans empreses. Amb el pas del temps, però, ha tingut lloc un augment substancial de l’oferta, i, conseqüentment, ha aparegut la necessitat de formar a professionals especialitzats en el disseny d’estratègies que permetin millorar la rendibilitat i fer front a la competència.

És arran d’això, que apareix la formació del grau en màrqueting, el primer pas cap a una carrera que combina l’equilibri entre la investigació de mercats i la presa de decisions comercials per aportar solucions innovadores adaptades a cada negoci.

Les principals competències que s’adquireixen al grau en màrqueting són les següents:

  • Capacitat creativa i emprenedora
  • Capacitat per afrontar situacions i problemes empresarials
  • Capacitat de redacció de textos, projectes i informes
  • Capacitat d’interpretació de dades
  • Capacitat de lideratge
  • Capacitat d’oratòria per a defensar projectes davant d’un públic hostil

En general, doncs, el perfil dels estudiants del grau en màrqueting és el de persones creatives i innovadores, amb flexibilitat per adaptar-se a diferents situacions, empatia, habilitats comunicatives i per aprendre idiomes i, sobretot, curioses i disposades a renovar-se constantment.

Les sortides professionals un cop finalitzat el grau en màrqueting són molt diverses, des de direcció estratègica fins a investigació de mercats. Per exemple: darrera dels anuncis de cervesa de l’estiu, s’hi amaga un responsable de màrqueting que s’ha encarregat de portar a terme un anàlisi exhaustiu del perfil del consumidor i de com augmentar les vendes, i és un equip especialitzat en màrqueting qui avalua la funcionalitat i rendibilitat d’una nova línia de productes per a cuina.

Així doncs, podem dir que els professionals del màrqueting són essencials a qualsevol empresa, ja que són capaços de comprendre les necessitats del client i oferir-li solucions personalitzades. És per això que el grau en màrqueting a EU Mediterrani resulta una bona aposta de futur. T’hi esperem!