Per la seva pròpia naturalesa , el turisme implica la relació entre persones i grups que no parlen el mateix idioma. Per aquest motiu, si es vol estudiar turisme o dedicar-se a aquest sector, cal adquirir una competència comunicativa en llengües estrangeres.

estudiar-turisme

Per al professional del turisme, l’anglès s’ha convertit en quelcom més que una llengua estrangera, és la llengua amb què les persones, comunitats i organismes que no es podrien entendre en les seves llengües pròpies, estableixen la comunicació entre elles. No hi ha dubte, doncs, que l’anglès és una eina indispensable, no només per estudiar turisme, sinó per desenvolupar posteriorment una activitat professional en el sector turístic.

Però ja no n’hi ha prou només amb saber anglès per fer-se entendre. El panorama professional internacional requereix el domini de les llengües també en l’entorn laboral. Estudiar turisme, no només significa aprendre una llengua. S’espera que després d’estudiar turisme, l’alumne haurà adquirit una competència comunicativa que li permeti desenvolupar-se en l’entorn professional del turisme amb persones que parlen altres idiomes, com ara estudiar i aprendre estratègies amb les quals pugui resoldre situacions laborals en la llengua en què sigui necessari.

Per tant, per poder ser competitius en el mercat laboral després d’estudiar turisme, els plans curriculars d’aquest tipus d’estudis han d’incloure formació en el llenguatge concret especialitzat en el sector turístic en els diferents idiomes. L’Escola Universitària Mediterrani s’ajusta a aquests criteris per oferir una educació multilingüe de qualitat a qui vulgui estudiar turisme.

Amb les assignatures de llengües estrangeres aplicades al turisme, estudiar turisme a l’Escola Universitària Mediterrani t’ofereix la possibilitat d’adquirir una formació en llengües estrangeres acreditada i completament adaptada a l’entorn professional al qual et dedicaràs. Ja que, en estudiar turisme a l’Escola Universitària Mediterrani podràs obtenir els títols oficials d’anglès (first certificate , advanced o proficiency) i de francès DFP (Cambra de Comerç de París). Sense cap mena de dubte, els idiomes que predominen en el panorama mundial degut a la seva ràpida capacitat d’adaptació immediata als canvis que es produeixen contínuament en els diversos àmbits, especialment en el comunicatiu.