Està clar que l’oferta laboral en el sector turístic de Barcelona és cada vegada més elevat. Els cursos de turisme, i el màster en turisme, entre altres estudis relacionats, t’ajudaràn a modelar un camí professional

 

La creixent agenda lúdica, el reconegut patrimoni arquitectònic, la prestigiosa i profunda tradició cultural no fan més augmentar el panorama turístic d’una ciutat com Barcelona, d’una comunitat autònoma com Catalunya i d’un interessant país. Segons l’enquesta de l’ajuntament sobre ocupació hotelera (EOH) en la ciutat de Barcelona, durnat l’any 2011, es van desplaçar durant el mes de novembre 490.292 viatgers d’España i de l’extranger, al 2010 s’havien desplaçat 491.000, al 2009 434.000 i al 2008 426.000. Aquestes xifres reafirmen que en aquests anys de crisis el sector ha tingut un augment de desplaçaments turístics.

Per això, estudiar un Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques és una molt bona opció. Un Màster en Turisme que dirà molt del teu currículum i t’obrirà les portes laborals.

“El sector que més directius necesitarà en els pròxims 15 anys serà el Turisme” segons l’Organizació Mundial del Turismo.

Aquest és un avanç dels continguts de Postgrau i Màster en Turisme, els quals t‘obriràn els coneixements en 4 itineraris d’especializació:

Especialitat en Direcció Turística de Creuers. Perfil: Familiarítzar-te amb el turisme de creuers aprenent a aplicar les normatives vigents segons les rutes en totes les competències. Coordinar i controlar les relacions documentals, funcionals i operatives entre els departaments en un vaixell.

Especialitat en Direcció d’Empreses d’Allotjament. Perfil: Familiarízar-teamb els tipus d’allotjaments. Establir i controlar les relacions entre departaments i atenció al client. Valorar el que defineix el sistema de qualitat dels productes oferits. Familiarítzar-te amb lae Cadenes, Associacions i també Centrals de Reserva. Aprendre sobre la Geografia Mundial i negocis de destins i allotjaments. Establir un Pla de Marketing i aplicar tècniques de venda al producte.

Especialitat en Direcció de Marketing i E-commerce. Perfil: Identificar les tendències i canvis en la compra i distribució dels productes turístics. Evaluar lo determinant en la decisió de compra i el comportament del turista com a consumidor. Identificar les variables que intervenen en la satisfacció i la confiançaa. Investigar i planificar segons la satisfacció del client i utilizar el SPSS per a la gestió de dades. Desenvolupar tècniques de Marketing on-line i off-line. Identificar el canvi en el Marketing operatiu, entre altres temes.

Especialitat de Direcció d’Events i Congressos. Perfil: Familiarízar-te amb fires i congressos. Establir i coordinar les relacions entre departaments. Valorar el que defineix la gestió d’events socials. Diferenciar els serveis ofertats als usuaris i establir el teu Pla de Marketing.