En els últims dies s’ha conegut la noticia que el nombre de turistes xinesos que s’espera que rebi Espanya al 2014 és de més de 300.000 i que en només 6 anys, si continua el ritme de creixement actual, es superarà el milió de visitants. Això crea certes expectatives de futur al país i també en tots aquells que s’hagin decantat per estudiar turisme.

EstudiarTurismo

Actualment el creixement del turisme xinès es situa entre el 20 i 25% anual i segons estudis l’Associació Chinese Friendly preveu que es podrien superar els 300.000 turistes durant el 2014. El nombre de turistes xinesos creix a un ritme estratosfèric i bona mostra de tot això és que els desplaçaments a l’estranger de ciutadans xinesos superaran els 100 milions aquest any, sis anys abans del que havia previst l’Organització Mundial del Turisme. Desprès d’observar aquesta millora de l’estimat, la OMT calcula que al 2020 el país generarà 1.000 milions de turistes amb un creixement anual del 5%. També estimen que rebrà a 170 milions de turistes; convertint-se en el primer país emissor i receptor a escala mundial.

En relació a la despesa per turista la mitjana ronda els 2.040 euros, normalment es tracta de la compra d’un paquet turístic, i s’espera que aquests turistes desemborsin 612 milions a Espanya durant aquest any. Al desglossar el pressupost observem com destinen un pressupost elevat, al voltant del 43% del total, a compres, per sobre del menjar i l’allotjament. A més a més la despesa diària mitja és de 167 euros al dia segons dades de Global Blue. D’aquesta manera es mostra com l’estudiar turisme té futur i també el poder del turisme xinès no entén de barreres.

Malgrat això cal destacar que Espanya seria el novè país europeu receptor de turistes xinesos, aquests representen només el 0,33% dels 64 milions de turistes que el van visitar al 2013, una xifra realment petita i possiblement deguda al descobriment tardà d’aquest mercat. Xina es tracta del tercer país asiàtic que més turistes emet situant-se per darrera del Japó i Austràlia. Però cal destacar que a l’actualitat algunes companyies aèries xineses estan estudiant la possible implantació al mercat espanyol. També comencen a ser vistos els turistes xinesos com una clara font d’ingressos que pot ajudar a millorar altres sectors econòmics. Alguns elements que s’han d’explotar al futur per poder obtenir el màxim rendiment d’aquest tipus de turisme serien millorar el percentatge de clients online, crear promocions tenint en compte les xarxes socials xineses, reduir la barrera idiomàtica, augmentar la seguretat i agilitzar l’expedició de visats.

Creus que és una gran oportunitat? Et sents motivat per aprendre més sobre el món del turisme i els turistes xinesos? Vols explotar al màxim aquestes noves oportunitats? A què esperes per estudiar turisme! Des de la nostra escola universitària i de turisme EU Mediterranivolem donar-te la oportunitat d’aprendre una mica més sobre el turisme xinès i proporcionar-te totes les claus per treure-li el màxim profit a aquest mercat al món laboral. T’estem esperant!