El proper 27 de setembre és el Dia Mundial del Turisme, que coincideix amb les dates de reincorporació dels estudiants a la Universitat de Turisme Mediterrani. El Dia Mundial del Turisme 2013, sota el lema “Turisme i aigua: protegir el nostre futur comú” es centrarà en la responsabilitat del turisme per preservar els recursos hídrics a nivell mundial.

universitat de turisme

Les celebracions oficials tindran lloc a les Maldives i posaran especial èmfasi en el paper del turisme a l’hora de contribuir a l’aplicació de mesures per protegir els recursos hídrics del planeta. Tot i això, es desenvoluparan diferents activitats a diferents punts del món i la Universitat de Turisme Mediterrani també se sumarà a la iniciativa.

El tema del Dia Mundial del Turisme d’enguany coincideix amb l’any internacional de la Cooperació a l’Espera de l’Aigua 2013, declarat com a tal per l’ONU. La iniciativa es va començar a promoure amb la intenció d’animar les universitats i agents de turisme a col·laborar en la millora de la comprensió de les polítiques i pràctiques relacionades amb l’aigua, per tal d’aconseguir un ús sostenible dels recursos d’aigua dolça del planeta.

Des de les universitats i organitzacions mundials s’està promovent la capacitat de generar solucions orientades cap a una major sostenibilitat de l’aigua en el futur. Al sector turístic, aquest procés implica la sensibilització i conscienciació, en primer lloc dels professionals i estudiants a les universitats de turisme, per tal que la responsabilitat moral es pugui traslladar als mateixos turistes.

De fet, hostaleria, restauració i el mateix turisme aquàtic depenen directament dels recursos hídrics. El secretari general de l’Organització Mundial del Turisme, Taleb Rifai, assegura que el turisme, com un dels principals sectors econòmics del món, ha de vetllar perquè les empreses i destinacions turístiques inverteixin en una gestió adequada de l’aigua.

A la Universitat de Turisme Mediterrani som conscients de la importància dels recursos hídrics al planeta, que repercuteixen directament en el sector per al qual treballem. Més de mil milions de persones a l’any emprenen viatges internacionals. Per tant, creiem que el turisme pot esdevenir un important motor de sensibilització per a canviar els comportaments de la gent en relació a l’aigua. Per això aplaudim l’elecció de la temàtica del Dia Mundial del Turisme 2013 i ens sumem a la iniciativa.