Dr.Fondevila_Elegido_Crue_FundaciónOnce_Periodismo_2016Entrevistem al Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, professor de l’Escola Universitària Mediterrani (UdG), qui recentment ha estat escollit per la Fundació Once i Crue Universidades Españolas (Madrid) com el màxim expert a l’àrea de coneixement de Periodisme per a escriure i coordinar el llibre “Diseño para Todas las Personas en la Universidad: Periodismo”.

Com ha rebut el ser reconegut com el ‘màxim expert’ en l’àrea de coneixement de periodisme per la Fundación ONCE i Crue?

Amb molta satisfacció. El meu plantejament professional i acadèmic rau a intentar millorar dia a dia, a afrontar cada repte (una classe, un article científic, un llibre, una tutoria, una resposta a un correu electrònic, per exemple) amb la màxima il·lusió, i aquests reconeixements sempre encoratgen i són bonics.

Què li suposa l’encàrrec d’escriure i coordinar un projecte com ‘Diseño para Todas las Personas en la Universidad: Periodismo’?

És una gran responsabilitat, ja que serà el document que liderarà la introducció del Disseny per a Totes les Persones en els estudis de Periodisme. Això implica la incorporació d’esments a conceptes i eines metodològiques inclusives en els perfils acadèmics, en les competències i en l’acció docent. Es tracta de conscienciar els estudiants de Periodisme sobre la necessitat que, quan es graduïn, i fins i tot abans (en el Pràcticum o en el Treball de Final de Grau), transmetin a la societat la sensibilitat vers les persones amb alguna discapacitat, sigui temporal o sigui permanent. I el Periodisme és la millor àrea de coneixement per dur a terme aquesta tasca, enfocada a llarg termini.

Com es va iniciar aquest projecte del que ara se’n fa càrrec?

És un projecte impulsat per la Fundación Once i Crue Universidades Españolas, amb la participació del Real Patronato sobre Discapacidad. Es tracta d’incloure el missatge inclusiu en els diversos graus amb la vocació que les propostes que en sorgeixin es puguin implementar efectivament.

Quin és l’objectiu principal que busca aconseguir vostè amb l’edició d’aquest llibre?

L’objectiu del Disseny per a Totes les Persones en l’àmbit del Periodisme consisteix a incorporar en l’àmbit periodístic i comunicatiu els conceptes generals d’inclusió social, implicant-hi activament els futurs professionals. En tractar-se d’una àrea de coneixement angular en la Societat de la Banda Ampla i el cloud journalism, l’enfocament que es doni als estudis de Periodisme és determinant en l’exercici de la professió i en la creació de sensibilitat en l’opinió pública, qüestió en la qual l’àrea analitzada és la més determinant.

Què pensa que pot aportar aquest treball a l’actual món periodístic?

Pot reforçar la sensibilitat vers totes les persones. De fet, en la praxi periodística actual existeix una bona predisposició, però amb aquest impuls des del planter dels estudiants volem generar un corrent positiu de futur i una assimilació constant i natural de la inclusivitat per part de la societat. La clau és que els periodistes tinguin present el Disseny per a Totes les Persones en tot moment.

Com a coordinador del projecte entre representants de diferents universitats, com ho aconseguirà compaginar amb la seva vida diària?

Quan un projecte s’afronta amb entusiasme es troba el temps d’on sigui. Tots hi estem molt implicats i mitjançant reunions presencials i virtuals podem portar un bon ritme de treball i una comunicació molt fluïda. En tractar-se d’un document del qual n’ha de sorgir una implantació general, cal elaborar-lo amb gran dedicació i metodologia científica.

Ha tingut experiències prèvies amb aquests tipus de tasques?

Sí. La darrera va ser una de molt agraïda, una recerca sobre apps per a smartphones per a gent gran. El projecte el vaig liderar per a Fundación Vodafone. En van sortir resultats molt aplicables en l’àmbit de l’empresa, i tothom en va quedar plenament satisfet.

Com pensa que pot ajudar la seva tasca docent a EU Mediterrani amb el desenvolupament d’aquest llibre?

Hi ajudarà molt. A EU Mediterrani la col·laboració és màxima. Els estudiants estan molt motivats i són una font constant d’inspiració, igual com els meus companys professors, direcció i el personal d’administració i serveis. L’ambient és molt engrescador. Com que hi imparteixo assignatures de comunicació i economia als Graus de Turisme i Màrqueting, i sóc investigador principal de dos grups de recerca molt actius, puc obtenir dades i experiències molt rellevants per al desenvolupament del llibre.