Mariona Albero com a Directora de Recursos Humans i Ramon Angrill com a Director de l’Hotel SB Icària Barcelona, de la cadena hotelera SB Hotels, han ofert una ponència monogràfica dins un nou cicle de Col.loquis Turístics a Mediterrani. Els representants de SB Hotels han presentat l’empresa des del punt de vista comercial i també han donat a conèixer les necessitats operatives d’alumnes en pràctiques. Cal mencionar que SB Hotels té els seus orígens a la ciutat de Tortosa i que s’ha anat expandint pel territori amb hotels ubicats a Tarragona i Barcelona. Tots els alumnes d’EU Mediterrani interessats han pogut realitzar el lliurament d’una còpia del seu Currículum Vitae a l’empresa.