AMVAC (Associació Madrilenya de Veterinaris d’Animals de Companyia) ha elaborat un informe en col·laboració amb un dels nostres professors EUM, el Dr. Óscar Gutiérrez Aragón. Han completat l’estudi amb els informes interns sobre el sector que creen i elaboren anualment el Dr. Óscar Gutiérrez Aragón i la Dra. Ariadna Gassiot Melian per a la CEVE (Confederació Empresarial Veterinària Espanyola).

Ha estat un veritable plaer el poder tenir l’oportunitat de col·laborar amb ells aportant informació útil per a l’elaboració d’aquest document, sent segur que les dades i resultats de l’informe ens seran d’utilitat en posteriors estudis sobre el sector veterinari que emetem des de la nostra institució.

L’objectiu d’aquest Informe és el que sigui una eina útil per als propietaris de les clíniques veterinàries, que podran conèixer les tendències i les oportunitats que se’ls presentin, útil per a les empreses del sector que podran conèixer la dimensió del mercat en el qual operen i centrar-se en les àrees que més els interessin tenint unes estimacions de creixement i evolució a futur, a més de (d’aquí a uns anys, a partir de 3 anys d’ara endavant…) convertir-se en una referència mesurable de la tendència de tots els indicadors clau de l’informe, i per descomptat, útil per a les associacions i institucions, tant públiques com privades, que podran utilitzar aquestes dades per a la defensa i bon desenvolupament d’un sector que actualment té les millors previsions de solidesa i creixement sostingut dins de l’activitat econòmica a nivell espanyol.