L’11 de novembre de 2022, la Confederació Empresarial Veterinària Espanyola (CEVE), dins dels actes del 6è Congrés Nacional CEVE celebrat a València, ha presentat a la premsa l’Informe 2022 sobre la situació socioeconòmica i laboral del sector veterinari a Espanya, recerca acadèmica elaborada pel Dr. Óscar Gutiérrez Aragó, director i professor del Departament d’Empresa de l’Escola Mediterrani i per la Dra. Ariadna Gassiot Melian, professora de l’Àrea d’Estadística d’aquest departament. L’informe posa de manifest la recuperació progressiva i, a vegades, intensa, que des de 2015 s’està produint en un gran nombre dels indicadors econòmics i financers del sector veterinari, encara que algun dels indicadors relatius a la qualitat de l’ocupació, que van sofrir greus crebants durant la crisi anterior i després de la pujada de l’IVA veterinari, encara no han aconseguit la recuperació que seria desitjable.

D’altra banda, es proposa al sector escometre en els pròxims anys un pla amb consistents línies estratègiques que apostin per potenciar la negociació col·lectiva, enfocar-se clarament cap a l’agenda 2030 i el model One Health, millorar la comunicació en nom d’un major reconeixement de la professió i promoure una relació universitat-empresa molt més efectiva quant a la creació d’ocupació.