L’Escola Universitària de Turisme Mediterrani estrenarà el curs que ve el nou grau en màrqueting (pendent de verificació), obrint així noves possibilitats formatives a totes aquelles persones que busquen una formació d’alta qualitat. Des de l’inici de la seva trajectòria, el 1987, l’Escola ha treballat sempre per formar bons professionals per al sector turístic, donant resposta a les més exigents necessitats formatives del seu alumnat. Aquesta filosofia és també la que ha servit al centre per a l’engegada del nou grau en màrqueting.

Grado en Marketing

En un moment de gran oferta en el camp de la formació, EUT Mediterrani s’esforça per oferir formació de valor afegit, amb un política de qualitat pròpia que també es fa extensiva al grau en màrqueting.

EUT Mediterrani vol seguir sent una bona escola universitària, a partir de la total satisfacció i fidelització dels seus clients externs i interns i sent un punt de referència per al sector empresarial. Per aconseguir-ho, en el grau en màrqueting aplica la política de qualitat que és “marca de la casa” que es concreta en diferents aspectes:

-El centre compleix els requisits i expectatives dels alumnes del grau en màrqueting, així com la reglamentació i normativa legal aplicable.

-Ofereix un bon pla d’estudis i enfoca les matèries d’estudi al món laboral.

– També en el grau en màrqueting es compromet a facilitar la millor incorporació al mercat laboral, així com l’accés a mitjans i informació de l’entorn de l’empresa. Per això, fomenta una relació entre EUT Mediterrani i el sector professional, personalitzada i exclusiva.

– Orienta totes les nostres activitats a la millor contínua del sistema de qualitat.

– Proporciona una adequada oferta de serveis i instal·lacions avançades en tots els seus estudis, incloent el grau en màrqueting.

-Treballa amb seriositat, fomenta la comunicació entre companys i alumnes, sent professionals responsables i amb vocació d’actualitzar constantment els seus coneixements.

Aquesta política de qualitat s’ha implementat en tots els estudis que imparteix l’Escola de Turisme, amb la qual cosa, la seva aplicació en el grau en màrqueting dóna resposta a les exigències, cada vegada més elevades del seu alumnat.