El grau en màrqueting d’EU Mediterrani Barcelona té com a objectiu la formació de professionals en el món de la comunicació i la venda de productes i serveis. Els estudiants aprenen diferents tècniques de publicitat, màrqueting directe i gestió de recursos per tal de formar-se com a experts preparats per entrar al món laboral.

grado en marketing

Per aconseguir-ho, els professors i docents del grau en màrqueting treballen amb casos reals i actuals per tal que els alumnes aprenguin a detectar tendències de mercat. Recentment, s’ha parlat del cas de Coca-cola, la marca que ha aconseguit que augmentin les cerques de la paraula “felicitat” a Google.

Segons dades extretes de Google Trends, entre els mesos de gener i octubre de 2013 han augmentat un 61% les cerques d’aquesta paraula al buscador, en comparació amb el mateix període de l’any 2008, que coincidia amb els inicis de la crisi.

Arran d’això, els professionals llicenciats en el grau en màrqueting que treballen a Coca-cola van detectar una oportunitat de mercat per a potenciar aquest positivisme a la xarxa, i es va decidir estrenar una pàgina web (www.institutodelafelicidad.com) que ofereix una base documental científica sobre la felicitat i la salut, aportant més de 400 estudis nous al buscador.

D’aquesta manera, Coca-cola posa en pràctica una acció de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) aportant continguts d’investigació i promovent la difusió científica a la xarxa i, a més a més, fent-ho en positiu, fet que ajuda a millorar la imatge de marca.

Els estudiants del grau en màrqueting, a través d’aquest exemple pràctic, poden vincular diferents conceptes apresos a les assignatures del pla docent, a la vegada que prenen consciència de com el món digital està canviant aquest sector. I és que l’entorn digital esdevindrà el nucli per detectar aquestes oportunitats de mercat i tendències entre els consumidors.

És per això que el grau en màrqueting, a banda del professorat directament vinculat al món professional i l’oportunitat de realitzar pràctiques en empreses des del primer curs, també aposta per la l’aprenentatge a través de les noves tecnologies. EU Mediterrani és pionera en la formació amb l’iPad, que s’inclou a la matrícula del grau en màrqueting, el grau en turisme i els programes de màster.

Si creus que el grau en màrqueting és una opció per al teu futur, pots consultar-ne tota la informació aquí.