Si et plantejes estudiar un Grau en marketing, o ja ho estas fent, et preguntaras per el futur d’aquest sector. L’aparició d’Internet ha suposat una revolució en tots els sentits. No ens comuniquem com abans, no comprem com compravem abans i per suposat, les feines ja no són com eren en un passat poc llunyà.

Davant l’arribada d’Internet i l’accessibilitat que aquest medi ofereix a la major part de la població, el protagonisme que ha adquirit dins les nostres vides, el món laboral s’ha hagut d’adaptar a les exigències que aquest nou medi proposa. Concretament us parlem del sector de marketing ja que és una disciplina supeditada a les tendències del mercat i als hàbits del consumidor, que ha hagut d’innovar i adaptar-se de ple en el canvi. Tot i així no ho hem de veure com un aspecte negatiu, l’Internet ofereix una sèrie d’oportunitats que abans no ens hauríem ni plantejat. La incidència de les xarxes en la nostra vida ha enaltit la formació interactiu, i concretament el grau en marketing.

 

Segons un estudi de Economist Intelligence Unit i Marketo, el 81% dels enquestats (panell format per responsables de marketing de tots els continents) està pràcticament assegurat que entre els pròxims 3 i 5 anys s’haurà de canviar l’estructura i el disseny de les àrees i de les empreses de marketing per poder respondre a les noves necessitats a les que s’hauran d’afrontar les empreses i que exigiran conseqüentment als seus responsables de marketing.

 

Estudiar un Grau en marketing és el moment d’aprofitar la revolució en el sector i poder sortir preparats per adaptar-se als canvis sense cap mena de problemes.

 

La pregunta que ens ve al cap ara, és: En què s’hauran de centrar ara els departaments de marketing? Les previsions de l’estudi conclouen que el futur serà més transversal, és a dir, que el marketing haurà d’incidir en molts terrenys diferents. A més s’esperen més part dels ingressos de les empreses a partir del canal del marketing (s’estima que passi d’un 69% a un 79%).

 

El sector del marketing es planteja així en aquest futur pròxim: haurà d’assumir totalment l’experiència del client, creant experiències de marca que aportin un valor de marca clarament diferencial. No només basar a publicitat en elements efímers, incidir de ple en la vida dels clients o consumidors.

 

Afegim aquí que el marketing haurà d’assumir el repte de generar engagement en el terreny digital i relacionar-se estretament amb les noves tecnologies.

Amb això veiem que el futur del marketing es un futur de moltes responsabilitats, de molta exigència pero amb molts possibles llocs de feina. Estudiar marketing és una opció interessant de càrregs molt diferents i moltes sortides.Estudiar un Grau en Màrqueting és una opció prometedora, amb moltes funcions i sortides.

 

Grau en Marketing: Inversions pròximes de la indústria del marketing

 

En aquestes predccions s’estableix que la major part de la inversió en marketing radicarà en el marketing social i en el mobile marketing en segon lloc. Internet of things, les transaccions entre mòvils i els wearables tindran un pes clau en aquesta evolució.

A EU Mediterrani creiem que el Grau en marketing és una oportunitat de tenir un futur poc monòton, canviant i amb possibilitats constants d’autosuperació i actualització.