Forum Business Travel és una plataforma de relació, formació, comunicació i venda indirecta que aglutina als diferents grups d’interès que es mouen en el món dels viatges d’empresa: travel managers, meeting planners, agents de viatge especialitzats en business travel i proveïdors en general pel turisme de negocis, convencions i incentius.

Forum Business Travel té com objectiu fomentar i afavorir l’intercanvi d’experiències entre els diferents actors dels viatges d’empresa mitjançant les relacions personals.

Tot i que el principal component sigui el contacte directe i personal entre totes les parts, el projecte ha desenvolupat una plataforma on line a LinkedIn per donar servei a totes les accions que es duen a terme amb la finalitat d’evolucionar cap a un canal de venda indirecte per als proveïdors.

Per primera vegada a l’estat espanyol neix un projecte relacionat amb el Business Travel per a fomentar la interacció entre les persones que prenen decisions en les empreses compradores i els proveïdors.

Forum Business Travel permet que cada grup d’interès pugui expresar el seu punt de vista i experiències sense estar presionat per un entorn de negociació de compra i venda. Afavoreix que els proveïdors coneguin de primera mà les necessitats i preocupacions dels sus clients i reaccionar davant d’elles, millorant el seus serveis.