universidad-de-turismo

La formació que s’imparteix a la Universitat de Turisme té bases pedagògiques molt sòlides, que aconsegueixen fer efectiu l’ús de la tecnologia i el contingut de l’ensenyament.

 

Sistema d’ensenyança

S’aplica una metodologia d’última generació durant el període d’aprenentatge, oferint al estudiant un pla integral de les competències que adquireix. S’ofereix una alta qualificació que motiva a l’alumne, adaptant la formació a la realitat laboral un cop hagi obtingut la titulació de la Universitat de turisme.

El sistema escollit per l’alumne pot ser tant a distancia com presencial, sempre gestionats amb la mateixa efectivitat en quant al desenvolupament d’assignatures. S’utilitzen eines tecnològiques i també pedagògiques, que estableixen en ambdós casos comunicació directa entre el professor i l’alumne. En el cas de l’ensenyança a distància que proposa la Universitat de turisme, el seguiment acadèmic es realitza a través de les eines actualitzades d’Internet, permetent així la comunicació en temps real entre el docent i l’alumne. S’implementa també l’opció de comunicar-se per telèfon o correu electrònic, per consultes en qualsevol moment i fòrums, així com el material d’estudi corresponent.

L’alternativa de poder assolir els estudis certificats per la Universitat de turisme, garanteix diferents aspectes rellevants entre els quals destaquen:

  • Inserció professional en l’àmbit del turisme que continua des de fa més de 50 anys sent una font de recursos a Espanya.
  • Qualificació de tasques a nivell empresarial i també institucional de l’activitat del turisme.
  • Amplia formació que inclou coneixements d’idiomes, màrqueting, medi ambient, art, territori o gestió d’empreses entre molts d’altres.
  • Orientació i perfeccionament en el camp d’acció que prefereixi l’alumne, amb la capacitació que atorga la Universitat de turisme.
  • Sistema de pràctiques que es gestionen a través de la Universitat amb la possibilitat d’escollir el destí i l’empresa.
  • Titulació universitària que acredita a l’estudiant com a professional i que el permetrà accedir a feines d’alt nivell en el sector del turisme, amb grans responsabilitats en camps d’acció i àmbits diversos.
  • Oportunitat de poder-se gestionar la seva pròpia activitat laboral. Autonomia.

 

El sector més valorat, que manté l’estabilitat del mercat turístic també en temps de crisis, un dels motius pels quals augmenten els alumnes que escullen el turisme com a futura professió. Un grau reconegut a Europa que assegura un alt nivell de formació acadèmica.