L’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la UdG, amb la intenció de donar a conèixer les titulacions que ofereix per tot el país, estarà present d’aquí fins al gener als salons Unitour, punts de trobada essencials entre universitats i estudiants de batxillerat i CFGS. El dilluns 17 de novembre vam ser a Unitour Andorra, el dimecres 19 a Unitour Palma de Mallorca i al gener serem a Unitour València. Cal recordar que Mediterrani ofereix una beca d’allotjament de 500 euros per als alumnes procedents de fora de la provincia de Barcelona. Els estudiants de batxillerat interessats a conèixer el Grau en Turisme, el Grau en Màrqueting o bé els Cicles Formatius Turístics de Mediterrani no us podeu perdre l’esdeveniment quan arribi a la vostra ciutat. Us esperem!