L’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la UdG, en les IV Jornades Cientificotècniques de Recerca en Turisme Organitzades per l’Associació Espanyola d’Experts Científics en Turisme (AECIT)
EU Mediterrani va organitzar les III Jornades Cientificotècniques de Recerca en Turisme al juliol del 2015 amb un extraordinari èxit de ponents, públic i comunicacions (105 inscrits. 2 conferències i 52 ponències).
Aquest any ha estat la Facultat d’Economia de la Universitat de València la que les ha organitzat S’han realitzat 4 conferències centrades en les oportunitats de recerca a Europa i la publicació de recerques. S’han realitzat també 40 ponències.
La Dra. Elena Puiggròs (representant al Grup de Recerca Image Satisfaction and Tourist Behavior (ISTB) grup reconegut per la UdG) i el Dr. Gaspar Berbel (representant al Grup de Recerca Sistemes Innovadors de Monetització de Periodisme, Màrqueting i Turisme Digital (SIMPED); van presentar dues ponències: Descentralització del turisme a Barcelona i Catalunya (Puiggròs) i Consum online: hàbits, tendències, motius i desencadenants (Berbel)
La Comunicació d’Elena Puiggròs amb el títol de “Descentralització del turisme a Barcelona i Catalunya” va presentar l’estudi que està realitzant ISTB i que ha comptat amb la col·laboració d’estudiants d’EU Mediterrani com (per ordre alfabètic) Carlos Núñez, Joana Ripoll i Julen Tudela.
La comunicació de Gaspar Berbel amb el títol de “Consum online: hàbits, tendències, motius i desencadenants” forma part de les recerques realitzades dins del SIMPED
Les IV Jornades Cientificotècniques de Recerca en Turisme han estat un escenari perfecte per presentar recerques i resultats que s’executen des de diverses universitats del país; interactuar amb altres investigadors; escoltar altres experiències nacionals i internacionals; al temps han estat útils per conèixer noves tendències i oportunitats en recerca turística.