El sector turístic espanyol està prenent molta força i s’està situant com una de les grans fonts d’ingressos del nostre país. Al 2014, 65 milions d’estrangers van escollir Espanya com a destí per gaudir de les seves vacances i en aquest 2015 es preveu un creixement d’entre un 2,6% i un 1,9% segons les fonts de Exceltur, Alianza para la Excelencia turísitca. Aquest fort augment ha creat 53.200 llocs de feina. A EU Mediterrani,estudiar turisme suposa estar en constant actualització i analitzar els diferents canvis i tendències que tant beneficien al país.

El turisme espanyol creix i és un gran benefici per la recuperació econòmica del país. El creixement registrat al 2014 supera les previsions que Exceltur va establir a principis de l’any passat.

La forta demana estrangera acompanya a la recuperació de la demanda nacional, es preveu una consolidació d’aquesta en aquest 2015.

La forma de transport preferida entre els visitants és el creuer, aquest suposa un 11% del PIB turístic. El port principal d’Espanya és el de Barcelona, on pots estudiar turisme a EU Mediterrani i beneficiar-te de tots aquests canvis en el sector i en la economia.

A l’any passat, 7,7 milions de turistes van escollir el creuer per visitar Espanya, això va comportar la generació de 26.000 llocs de feina.

No es poden fer previsions exactes de com evolucionarà el panorama en aquest any entrant ja que hi ha molts factors socioeconòmics que incideixen en aquest procés. Tot i així Espanya té factors que l’afavoreixen. Dins dels països mediterranis que poden competir en la demanda trobem Turquia i Egipte. Les seves situacions socials i geopolítiques poden suposar un fre per els visitants, d’aquesta manera Espanya té més probabilitats de ser preferència entre els destins de la zona del mediterrani. Estudiar turisme i les últimes tendències ens ajuda a preveure aquestes oportunitats de potencial creixement.

El fluxe turístic fluctua segons el mes del any i els factors que anteriorment s’han exposat. És moment de reinventar i crear ofertes diferents, diferenciar-se dels altres països de competència directa. És moment d’aprofitar la situació i treure’n el màxim partit, aquest sector suposa en gran part la present recuperació econòmica del país.

A EU Mediterrani, estudiar turisme suposa estar al dia de totes aquestes tendències i les recents notícies confirmen que estudiar turisme és una aposta segura de futur.