El mercat del turisme és susceptible de canvis en qualsevol moment, reconfiguránt-se i fent evolucionar els elements que el componen depenent de les circumstàncies i el moment en què es desenvolupi.
Són diversos els factors que condicionen l’activitat turística, com la situació econòmica, tant del lloc de destinació com les que afecten el lloc de procedència, el preu i condicions de l’allotjament, i la legislació existent al respecte. Estudiar aquests factors ens permet interpretar i anticipar-nos als moviments del sector del turisme.
Els últims anys a Barcelona s’havia intensificat de manera significativa i notable la concessió de llicències per a pisos i apartaments turístics, arribant a xifres properes als 8.000 permisos, suposant un percentatge elevat en el teixit de la ciutat, de manera que el model de gestió i normativa que afectaven la forma en què es duia a terme l’activitat de lloguer de pisos turístics, està sent debatuda i s’estan buscant fórmules per controlar aquest fenomen.
Si fins ara l’Ajuntament de Barcelona havia donat carta blanca a l’evolució d’aquest particular exponent del turisme, actualment ha decidit suspendre la concessió d’aquestes llicències, pel que està apareixent un nou marc en què es desenvoluparà aquesta activitat.
Un dels motius pels quals l’Ajuntament de Barcelona ha decidit cancel·lar l’emissió de llicències als pisos que tenen com a objectiu el turisme, han estat les situacions originades per la difícil convivència entre residents habituals i els inquilins producte del turisme. Les zones més demandades, com els barris de l’Eixample, Gràcia o Sant Martí, seran les més afectades per la nova normativa, determinant el futur del model de turisme de la ciutat.
Des de l’ Ajuntament s’ha transmès la intenció de facilitar llicències a blocs sencers, i no a habitatges particulars, per la qual cosa es controlarà una activitat que estava sent molt lucrativa i no tenia unes lleis clares. D’aquesta manera, caldrà veure com afecta aquesta nova situació al mercat del turisme a Barcelona, per així poder adaptar-se a les noves oportunitats i opcions en l’oferta de serveis d’allotjaments turístics.
El fet que Barcelona sigui un atractiu destí turístic i la gran demanda d’allotjament que això suposa, fa que sigui necessari estar molt atent als constants canvis que afecten al mercat laboral de sector, especialment si has decidit o estàs estudiant Turisme, per a fer-ho, sens dubte la millor oferta la trobaràs a EU Mediterrani.